Annons

Fortbildning slopas: ”Gagnar inte patienter”

Christer Norman har jobbat som informationsläkare på halvtid sedan 1999. Han tror att Region Stockholms beslut att dra in tjänsten kommer missgynna patienterna.
Christer Norman har jobbat som informationsläkare på halvtid sedan 1999. Han tror att Region Stockholms beslut att dra in tjänsten kommer missgynna patienterna. Foto: Emma-Sofia Olsson

Snart försvinner fortbildningen om nya läkemedel och behandlingar på Stockholm vårdcentraler. I stället ska vårdpersonalen skaffa sig den informationen på egen hand.

– Risken är att ny kunskap inte når ut till vårdcentralerna, säger informationsläkaren Christer Norman.

Under strecket
Publicerad
Foto: Emma-Sofia Olsson

Sedan över 25 år har det funnits så kallade informationsläkare och informationsapotekare inom sjukvården. Deras uppgift har varit att besöka vårdcentralerna och informera om tillämpningen av nya medicinska rön, nya nationella riktlinjer och gå igenom den så kallade Kloka listan, med läkemedelsrekommendationer med de förskrivande läkarna.

I Stockholm finns motsvarande fem heltidstjänster av läkare och apotekare som åker runt till regionens 219 vårdcentraler. De brukar hinna med omkring 500 besök om året.

En av informationsläkarna är Christer Norman. Det är ett halvtidsjobb som han haft sedan 1999, resten av tiden är han distriktsläkare på Salems vårdcentral.

– Vår medicinska fortbildning brukar vara väldigt uppskattad. På det viset slipper personalen själv att söka sig fram till all ny information. Nu gör vi jobbet åt dem och vi har också med oss data som är kopplad just till deras patienter och användning av läkemedel, antibiotika och behandlingsmetoder, berättar han.

– Det här är ett väldigt kostnadseffektivt sätt att sprida ny och saklig information till vårdpersonalen. Ju färskare deras kunskap är desto bättre behandlingar och folkhälsa blir det.

Annons
Annons
Foto: Emma-Sofia Olsson

Men nu vill hälso- och sjukvårdsförvaltningen med direktören Björn Eriksson i spetsen skrota den så kallade ”verksamhetsnära medicinska fortbildningen på vårdcentralerna”. Det är inte en prioriterad arbetsuppgift längre.

– Vi behöver göra en förändring. Fortbildning och uppsökande arbete är inte vårt uppdrag. Det behöver skötas av andra i regionen i stället, säger Magnus Thyberg, som är avdelningschef för Kunskapsutveckling på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Han menar att nästa steg är att regionens Läkemedelskommitté bestämmer hur den medicinska fortbildningen ska läggas upp i framtiden. Hur informationen ska nå ut i praktiken till personalen på vårdcentralerna.

– Vi är mitt uppe i den processen just nu, säger han.

Foto: Emma-Sofia Olsson

Gerd Lärfars, ordförande i Stockholms läns läkemedelskommitté, beklagar beslutet att dra in fortbildningen på vårdcentralerna.

– Det är en välfungerande och inarbetad verksamhet som borde få fortsätta. Vi behöver en kanal för att nå ut med vår information om läkemedelsanvändningen och nu tvingas vi hitta nya sätt. Det kanske kan bli digitala möten, men det hade varit enklare om gruppen bara fått fortsätta med sina besök, säger Gerd Lärfars.

Hon är också rädd för att läkemedelsföretagen kommer passa på att flytta fram sina positioner när de fristående informationsläkarna försvinner från vårdcentralerna.

– Det kan bli så att industrin vill besöka vårdcentralerna i stället och det vore olycklig utveckling, säger hon.

Christer Norman hoppas fortfarande på en lösning, att beslutet kan rivas upp före årsskiftet.

– I grunden handlar det om patientnytta och patientsäkerhet i vården, att personalen ska ha tillgång till den senaste och bästa kunskapen om hur man ska behandla patienterna. Att ta bort den fortbildningen kommer inte att gagna patienterna, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons