Annons

Göran Eriksson:Ingen förlorar på en snabb coronakommission

Regeringen skulle kunna göra som Moderaterna vill av rent egenintresse, skriver Göran Eriksson.
Regeringen skulle kunna göra som Moderaterna vill av rent egenintresse, skriver Göran Eriksson. Foto: Pontus Lundahl/TT

Den politiska reflexen är att säga nej till motståndarnas förslag. Men det kan ligga i regeringen Löfvens egenintresse att göra som Moderaterna vill och snabbt tillsätta en coronakommission.

Under strecket
Publicerad

Gör som Pontius Pilatus, tvätta händerna!

Ända sedan början av vår tideräkning har handtvagning varit ett centralt inslag i politiken. Och ju längre coronakrisen fortsätter, desto mer partipolitisk handtvätt i den bibliska meningen kommer vi att få se.

Men hittills har den så kallade borgfreden inneburit att det verkliga ordkriget – det som på engelska brukar kallas blamegame – inte har kommit igång. Det har till och med funnits tecken på att den nationella samlingen hittills har inneburit en minskad benägenhet att skylla ifrån sig och peka på andra.

Exempelvis har statminister Stefan Löfven medgett att Socialdemokraterna är medansvariga för den bristande svenska beredskapen. Och han har ganska oprovocerat tillstått att Sverige har misslyckats med att skydda de äldre mot coronaviruset.

Den lite överraskande ödmjukheten kan bero på att djupet och omfattningen av krisen föder folkliga förväntningar på att politikerna höjer sig några nivåer. Det skapar ett debattklimat som är mer tillåtande – det är lättare att ta på sig ansvar, om inte motståndarna omedelbart försöker vinna partipolitiska poäng på det.

Annons
Annons

Behovet av att två sina händer har helt enkelt varit mindre än vanligt.

Om en kommission skulle slå fast att den svenska modellen har kostat ett stort antal liv, så kommer det politiska ansvaret att vara delat.

Men det tillståndet är inte stabilt, och förr eller senare kommer partipolitiken att normaliseras och i högre grad präglas av skuldbeläggande av motståndarna.

Moderaterna kräver nu ett snabbt tillsättande av en coronakommission. Statsminister Stefan Löfven har sagt att regeringen tänker tillsätta en kommission när krisen är över, men Moderaterna vill att den börjar jobba före sommaren.

Den svenska coronastrategin – som i centrala avseenden har stuckit ut från omvärlden – ifrågasätts nu med ny energi med anledning av höga svenska dödstal.

Det bidrar säkert till brådskan men Moderaterna och de andra partierna har ju – med viss reservation för Sverigedemokraterna – ställt sig bakom regeringens linje, som baseras på Folkhälsomyndighetens bedömningar. Om en kommission skulle slå fast att den svenska modellen har kostat ett stort antal liv, så kommer det politiska ansvaret att vara delat.

Men det finns förstås annat som Moderaterna kan hoppas att en kommission skulle lägga Socialdemokraterna till last – till exempel förändringen av regeringskansliets modell för krishantering, som infördes på förslag av katastrofkommissionen efter tsunamin.

Moderaterna pekar också på att coronakrisen verkar sakna ett tydligt slut – och Stefan Löfvens förslag att vänta tills krisen är över svävar därmed i luften. Det är också svårt att se att någon skulle förlora på att kommissionen tillsätts snabbt.

Regeringen skulle kunna göra som Moderaterna vill av rent egenintresse. För även om en del slutsatser blir obekväma, så borde granskning av en oberoende kommission vara att föredra – framför ett okontrollerat partipolitiskt skuldbeläggande.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons