Annons

”Ingen har sparkats, men de har åkt ner i hierarkin"

Ingen medarbetare vid Statens museer för världskultur har avskedats eller sagts upp sedan Ann Follin tillträdde som chef, skriver hon i ett inlägg apropå en SvD-debatt i Almedalen förra veckan.
Ingen medarbetare vid Statens museer för världskultur har avskedats eller sagts upp sedan Ann Follin tillträdde som chef, skriver hon i ett inlägg apropå en SvD-debatt i Almedalen förra veckan. Foto: Maja Suslin och Bertil Ericson/TT

Statens museer för världskultur har inte avskedat någon personal, skriver Ann Follin, chef för Statens museer för världskultur, apropå en SvD-debatt under Almedalsveckan. Nej, ingen har sparkats – men de har åkt ner i hierarkin, svarar Ola Wong.

Under strecket
Publicerad

Den 21 maj 2015 presenterade kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) att Ann Follin blev ny överintendent och chef för Statens museer för världskultur.

Foto: Bertil Ericson/TTBild 1 av 1

SvD hävdar i referatet från sitt eget Almedalsevent ”Styrs kulturen av politiker?” att myndigheten Statens museer för världskultur bryter mot svensk lagstiftning när det gäller anställningsskydd. Tidningen återger på sin sajt delar av diskussionen – där Världskulturmuseerna inte var närvarande – och berättar hur egna medarbetaren Ola Wong ”upptäckte att man sparkade alla som han menar kunde något om Östasien och romersk kulturhistoria – och tog in folk som var experter på normkritik”.

Detta är givetvis fullständigt felaktigt. Och det är fortfarande oklart vad Ola Wong grundar dessa allvarliga anklagelser på.

Wong har vid upprepade tillfällen påstått att personer med sakkunskap tvingats bort till förmån för byråkrater. Därför vill jag informera om att ingen medarbetare vid myndigheten har avslutat sin anställning genom avskedande eller uppsägning från arbetsgivarens sida sedan jag tillträdde i oktober 2015.

I Almedalen hävdade Ola Wong också att ”lösa klimatproblemen, lösa integrationsfrågan, det är ju sånt som Världskulturmuseerna får i uppdrag att göra”. Här vill jag upplysa om att Världskulturmuseernas huvuduppdrag är att visa och levandegöra världens kulturer. Därutöver har vi – liksom alla andra myndigheter i Sverige – att bidra till genomförandet av Agenda 2030.

Annons
Annons

Den 21 maj 2015 presenterade kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) att Ann Follin blev ny överintendent och chef för Statens museer för världskultur.

Foto: Bertil Ericson/TTBild 1 av 1

Ann Follin

Ann Follin är överintendent för Statens museer för världskultur.

Den 21 maj 2015 presenterade kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) att Ann Follin blev ny överintendent och chef för Statens museer för världskultur.
Den 21 maj 2015 presenterade kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) att Ann Follin blev ny överintendent och chef för Statens museer för världskultur. Foto: Bertil Ericson/TT

Ola Wong svarar direkt:

Ann Follin sjösatte 2016 en ny organisationsplan för att ”sätta frågor som migration, integration, demokrati, mänsklig kreativitet i en global och historisk kontext”. Det första hon gjorde var att få bort alla med invandrarbakgrund ur ledningsgruppen, museicheferna ströks. Ingen blev avskedad – att det stod så i SvD:s referat från debatten var felaktigt och har nu korrigerats – men däremot åkte de ner i hierarkin. De var experter på Medelhavskulturer och kinesisk kulturhistoria. En av dem har sedan lämnat museet.

I stället satte Follin ihop en helsvensk ledningsgrupp utan några dokumenterade kunskaper om Östasien. Östasiatiskas nya chefer kan med andra ord inget om Östasien. Jag har cv på samtliga och kan givetvis dokumentera det som påstås, vilket jag även tidigare gjort.

Follin rekryterade en ny chef för avdelningen Innehåll och lärande som är utbildad gymnasielärare och enligt meritlistan aldrig har jobbat med museer. Liksom Follin saknade hon internationell arbetserfarenhet och kunskaper i utomeuropeiska språk.

Det gör även hennes biträdande chef, vars cv uppvisar kandidatexamen i etnologi, inriktning på rasism och kulturell mångfald och rapporten ”Förorten med vems ögon?”. Östasiatiskas verksamhet hade åtminstone fram till dess varit beroende av fingertoppskänsla i kontakter med Asien.

Ann Follin beställde i juni 2016 en förstudie för en klimatutställning som skulle ligga på en kognitiv nivå för en 12-åring med läs- och skrivsvårigheter, med syfte att ändra dennes tankar och konsumtionsmönster. Det är mindre lockande för en bildningstörstande allmänhet.

Som regeringen påpekari Kulturarvspropositionen (prop 2016/17:116) skapades myndigheten Statens museer för världskultur med syfte att ”motverka främlingsfientlighet och segregation”. Regeringen menar vidare att de utvecklingstendenser som var orsaken till myndighetens tillkomst har förstärkts under det senaste årtiondet och att världskulturbegreppet och den tematik som följer av dess tillämpning äger fortsatt relevans som grund för Statens museer för världskulturs uppgifter och ansvar. 

Det är svårt att förstå varför Follin vill ifrågasätta detta.

Ola Wong

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons