Annons

Stefan Ingves: Därför sänks inte räntan – trots krisen

Riksbankschef Stefan Ingves och prognoschef Jesper Hansson på tisdagens presskonferens.
Riksbankschef Stefan Ingves och prognoschef Jesper Hansson på tisdagens presskonferens. Foto: Ali Lorestani/TT

Mörka prognoser för Sveriges ekonomi även från Riksbanken. Men att sänka räntan är inte en meningsfull åtgärd, säger riksbankschef Stefan Ingves till SvD. Men han utesluter inte en sänkning längre fram.

Under strecket
Publicerad

Riksbankschef Stefan Ingves ser inget skäl att hjälpa arbetslösa med lägre styrränta

Foto: Henrik Montgomery/TT

Svensk ekonomi riskerar att störtdyka och arbetslösheten att skena. Även Riksbankens prognoser pekar mot en djup ekonomisk nedgång i Sverige. Riksbanken spår att svensk ekonomi kommer att krympa med mellan 7 och 10 procent i år. Samtidigt har inflationstakten i mars krympt till blygsamma 0,6 procent, långt under Riksbankens mål på 2 procent.

Ändå lämnade Riksbanken på tisdagen sin styrränta oförändrad. Det går stick i stäv med de flesta andra centralbanker som valt att stimulera konsumtion och investeringar genom att minska hushållen och företagens räntekostnader. När SvD frågar riksbankschef Stefan Ingves varför Riksbanken valt att inte sänka räntan hänvisar han till andra åtgärder som banken vidtagit för att tackla coronakrisen.

– Det alla allra viktigaste i dag, givet den låga räntan som vi redan har, är att kreditförsörjningen (att olika aktörer kan låna pengar, red. anm) fungerar och att räntorna hålls låga. Det medverkar vi nu till med kraft genom alla de olika åtgärder som vi har fattat beslut om, säger Stefan Ingves.

Annons
Annons

Riksbankschef Stefan Ingves ser inget skäl att hjälpa arbetslösa med lägre styrränta

Foto: Henrik Montgomery/TT

Riksbanken har sjösatt en rad åtgärder för att stötta ekonomin genom krisen. Den har till exempel erbjudit bankerna pengar – till mycket låg ränta – i förhoppning om att bankerna lånar vidare pengarna till krisande företag.

Riksbanken har dessutom köpt olika typer av obligationer för att undvika att räntorna skjuter i höjden, vilket i sin tur riskerar att få de ekonomiska hjulen att snurra långsammare. Obligationer är ett värdepapper som ges ut av olika aktörer – som stat, kommun och företag – när de vill låna pengar. I kristider brukar räntorna öka eftersom långivare uppfattar sin utlåning som mer riskfylld. Men genom att köpa obligationer och därmed öka efterfrågan på obligationerna har Riksbanken bidragit till att hålla nere räntorna.

Det tycker Stefan Ingves räcker, han vill inte även sänka styrräntan.

– Man kan göra både och men vi kom inte till slutsatsen att det var det viktigaste i dagsläget.

Varför inte?

– För att vi ser inte det som en meningsfull åtgärd när samtidigt mycket stora delar av ekonomin är nedstängd.

Riksbankschef Stefan Ingves ser inget skäl att hjälpa arbetslösa med lägre styrränta
Riksbankschef Stefan Ingves ser inget skäl att hjälpa arbetslösa med lägre styrränta Foto: Henrik Montgomery/TT

Riksbankens resonemang går ut på att människor inte kommer att shoppa mer och på så sätt hjälpa ekonomin när nedgången i ekonomin beror på införda restriktioner och människors oro för att bli smittade. Stefan Ingves pekar också på att andra centralbanker som sänkt räntan har gått in i coronakrisen med högre räntor.

Annons
Annons

Så du tror inte att en räntesänkning skulle öka efterfrågan i ekonomin?

– Inte nämnvärt, säger Stefan Ingves.

För att göra livet lättare för hushållen meddelade nyligen Finansinspektionen att den temporärt tar bort regeln som betyder att många hushåll måste amortera på sina bolån. Samtidigt har regeringen höjt taket i a-kassan för att stötta ekonomin och de som blir arbetslösa. Men Riksbanken tycker inte att den bör sänka styrräntan för att försöka bidra till sänkta boräntor för hushåll.

Varför kan inte också ni hjälpa hushållen?

– Därför att noll redan är en väldigt låg ränta och att kreditförsörjningen är det viktigaste i dagsläget. De övriga åtgärder som vi vidtar bidrar kraftigt till att hålla räntorna låga, säger Stefan Ingves.

När SvD häromveckan ställde frågor om Riksbankens möjlighet att sänka räntan sa Stefan Ingves att en återgång till minusränta skulle öka bankernas kostnader eftersom de då måste betala för att placera överskottspengar hos Riksbanken. Coronakrisen har gjort bankerna skörare på grund av risken för kreditförluster om krisande hushåll och företag inte kan betala tillbaka sina lån. Går det dåligt för bankerna riskerar det att smitta av sig på hela ekonomin eftersom bankerna då riskerar att låna ut mindre pengar.

Men enligt Ingves är bankernas situation inte skälet till varför Riksbankens valt att inte sänka räntan.

– Den har inte varit en avgörande faktor överhuvudtaget vid det här beslutet, säger han.

Enligt Stefan Ingves hade en negativ ränta inte varit lämpligt. Det beror på att Riksbankens krisåtgärder gör att det i dag finns mycket mer pengar i omlopp än tidigare. Överskottspengarna måste placeras någonstans av bankerna och hamnar till slut hos Riksbanken till negativ ränta, vilket alltså innebär en kostnad för bankerna. I slutändan riskerar den kostnaden att föras vidare till hushållen via negativa räntor på deras sparkonton, säger Stefan Ingves.

Han utesluter samtidigt inte en räntesänkning i framtiden.

– Det beror helt och hållet på hur världen utvecklar sig.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons