Annons

Ingves tror på dubblerade boräntor – får mothugg

Riksbanken tror på allt för många räntehöjningar. Det menar några av Sveriges största banker som sågar riksbankschefens färska boränteprognos.

– Jag har svårt att se att Riksbanken ska kunna höja räntan så mycket, säger Annika Winsth, chefsekonom på Nordea.

Under strecket
Publicerad

Riksbankschef Stefan Ingves

Foto: Claudio Bresciani/TT

Swedbanks chefsekonom Anna Breman

Foto: Anders Ahlgren

1 / 4

Riksbankschef Stefan Ingves
Riksbankschef Stefan Ingves Foto: Claudio Bresciani/TT

Riksbankschef Stefan Ingves sa häromdagen att bolåneräntorna kommer att fördubblas de kommande åren om Riksbanken får rätt i sin prognos för styrräntan. Det skulle i runda slängar öka bankernas rörliga snittränta från 1,50 procent till runt 3 procent.

– Om vi får rätt kommer räntorna att stiga under överskådlig tid. Räntorna på bolån kommer då att fördubblas, sa Ingves under en utfrågning i finansutskottet förra veckan, enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Men ekonomer på några av Sveriges största banker köper inte Riksbankens prognos. Här är de främsta skälen.

Ekonomin försvagas

Swedbanks chefsekonom Anna Breman
Swedbanks chefsekonom Anna Breman Foto: Anders Ahlgren

Stefan Ingves boränteprognos bygger på att Riksbanken kommer att höja sin styrränta till drygt 1 procent de närmsta tre åren – från dagens −0,50 procent.

Men Anna Breman, chefsekonom på Swedbank, tror inte på Riksbankens prognos.

Det beror bland annat på att både den svenska ekonomin kommer att mattas av de närmsta åren.

– Under de närmsta fyra åren så kommer vi ha någon form av avmattning i ekonomin som gör att Riksbanken kommer att behöva gå försiktigare fram med räntehöjningar än vad de själva tror, säger Anna Breman.

Stefan Ingves boränteprognos bygger på att den skillnaden (boräntemarginalen) förblir densamma när Riksbanken höjer räntan – att bankerna höjer den rörliga boräntan lika mycket som Riksbanken höjer sin styrränta.

Men det tror inte Anna Breman är realistiskt.

I dag är den genomsnittliga bolåneräntan runt 1,5 procent – alltså runt 2 procentenheter högre än Riksbankens styrränta på −0,50 procent.

– Det är troligt att marginalerna minskar något i en räntehöjningscykel. Det är det historiska mönstret som man sett, säger Anna Breman.

Annons
Annons

Nordeas chefsekonom Annika Winsth

Foto: Henrik Montgomery/TT

2 / 4

Konkurrensen mellan bankerna ökar

Nordeas chefsekonom Annika Winsth
Nordeas chefsekonom Annika Winsth Foto: Henrik Montgomery/TT

Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, tror inte heller på Stefan Ingves.

Annika Winsth tror att Riksbanken kommer att höja räntan högst två gånger det närmsta året – till noll procent. Sedan riskerar det att ta stopp. Prognosen står i skarp kontrast till Riksbankens prognos som visar att banken kommer att höja styrräntan till drygt 1 procent i slutet av 2021.

Annika Winsth lyfter också fram en ett annat skäl till varför Riksbankens boränteprognos är för optimistisk.

– Den senaste tiden har vi sett en ökad konkurrens på bolånemarknaden från nya aktörer. Det gör att det finns en viss försiktighet hos bankerna att höja bolåneräntorna när Riksbanken höjer räntan, säger Annika Winsth.

Enligt Annika Winsth finns den största risken för stigande boräntor i stället utanför Sveriges gränser.

– Det finns ganska mycket spänningar internationellt. Anta att det är något som går snett och att det skapas en oro som driver upp räntorna. Det skulle kunna smitta av sig på Sverige, säger Annika Winsth.

Storbankerna lånar nämligen inte bara pengar från Riksbanken. De lånar också pengar från privata aktörer som riskerar att kräva högre räntor för att kompensera för ökad risk vid en kris.

Annika Winsth råder därför bolånekunder att ta höjd för högre räntor.

– Hushållen har invaggats i en låg räntemiljö där många har glömt att räntorna kan gå upp. Framförallt har det kommit in många nya människor på bostadsmarknaden som aldrig har varit med om något annat än att räntorna har gått ned, säger Annika Winsth, och fortsätter:

– Jag tror att det är klokt att ta höjd för att räntorna kan bli högre.

Annons
Annons

Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank

Foto: Allis Nettréus

3 / 4

Små lönehöjningar håller tillbaka inflationen

Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank
Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank Foto: Allis Nettréus

Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank, tar också avstånd ifrån Stefan Ingves boränteprognos. Hon pekar bland annat på den negativa utvecklingen på den svenska bostadsmarknaden som kan bidra till att Riksbanken inte höjer räntan lika snabbt som de själva vill.

– Konsumenterna har blivit lite mer negativa och bostadsmarknaden har bromsat in. Det skapar en viss oro kring hur tillväxten kommer att se ut för svensk del framöver, säger Maria Landeborn.

Färska siffror visar att hushållens konsumtion överraskande föll i det tredje kvartalet efter det senaste årets prisfall på bostäder. Fallande bopriser har också gjort att det byggs mindre i dag än när priserna började falla för ett drygt år sedan.

Nordea varnade nyligen för att den svenska ekonomin kan ha krympt i det tredje kvartalet. Det skulle i så fall vara den första gången på fem år.

– Stefan Ingves utgår ifrån att man ska fortsätta att höja ränta två gånger om året under flera år framöver. Det finns väldigt mycket osäkerhet i den prognosen, säger Maria Landeborn.

Osäkerheten beror delvis på att inflationen riskerar att falla tillbaka de närmsta åren, bland annat eftersom svenskarnas löneökningar antagligen kommer fortsätta att vara låga.

– Reallöneökningarna (löneökning minus inflation) är väldigt små och mindre än vad de har varit på många, många år. För konsumenterna innebär det att man får mindre pengar kvar i plånboken. Det talar i sin tur för att inflationen kommer att vara fortsatt svag, säger Maria Landeborn.

Annons
Annons

Christina Söderberg, sparekonom på Compricer

Foto: Malin Hoelstad

4 / 4

Boräntan kommer öka mindre än styrränta

Christina Söderberg, sparekonom på Compricer
Christina Söderberg, sparekonom på Compricer Foto: Malin Hoelstad

Stefan Ingves boränteprognos väckte stort intresse hos allmänheten. Det märkte Compricer (ägt av Schibstedkoncernen som äger SvD) som bland annat ger svenskar möjlighet att jämföra bankernas bolåneräntor.

– Det var helt galet hur folk jämförde bolån helt plötsligt, säger Compricers sparekonom Christina Söderberg.

Christina Söderberg tror dock att Stefan Ingves har fel i sin boränteprognos.

– Det är ännu mer sannolikt att de bara hinner höja en eller två gånger och att ekonomin sedan stannar av. Då kommer vi att få se stillastående boräntor – eller till och med sjunkande boräntor, säger Christina Söderberg.

Hon pekar på att boräntorna bara sänktes med hälften så mycket som Riksbankens styrränta när Riksbanken senast sänkte räntan. Spegelbilden är att boräntorna bara kommer att öka hälften så mycket som styrräntan när Riksbanken väl höjer.

Christina Söderberg råder ändå hushållen att passa på att sätta av pengar på ett separat bostadskonto nu när räntorna är låga – pengar som de kan ta av när räntorna stiger.

Hon råder däremot hushållen att vara försiktiga med att binda räntan.

– Historiskt har det varit svårt att tjäna på att binda räntan så om man inte är jätteorolig så tycker jag att det smartaste är att sätta av pengar som motsvarar en eller kanske till och med 2 procent ränta på ett bostadskonto. Då är du helt säker om boräntorna går upp, säger Christina Söderberg.

Efter reklamen visas:
Ekonomistudion Barnens första miljon
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons