Annons

Ny stor studie: Injektion kan minska antalet frakturer

En injektion om året och antalet frakturer hos äldre kvinnor kan minska med tiotusentals fall. Det visar en unik studie från Nya Zeeland där kvinnor över 65 år har behandlats redan när de visat tecken på en mildare urkalkning av skelettet.

Under strecket
Publicerad
Foto: Martina Holmberg/TT

”Den här studien visar att läkemedel mot benskörhet har en stor effekt också på kvinnors normala bensvaghet som äldre”, säger Peter Nordström, professor i geriatrik och överläkare i Umeå.

Foto: Mattias Pettersson
Efter reklamen visas:
Undvik att halka – kör pingvintricket!

– Det här är den viktigaste studien någonsin om hur läkemedel kan förhindra frakturer. Den ändrar helt hur vi måste se på behandlingen också av kvinnor som inte har så dåligt skelett, säger Peter Nordström, professor i geriatrik vid Umeå universitet och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus.

I studien på Nya Zeeland deltog 2 000 kvinnor över 65 år som hade diagnosticerats med bensvaghet, osteopeni. Det är en försvagning av skelettet som för de flesta börjar i klimakteriet och som majoriteten kvinnor har vid 70–80-årsåldern.

– Att risken för nya benbrott kunde minskas avsevärt redan hos kvinnor som bara hade osteopeni, och inte benskörhet, är unikt jämfört med vad tidigare forskning har visat, säger Peter Nordström.

Hälften av kvinnorna i studien fick injektioner med zoledronsyra som minskar nedbrytningen av ben och som annars ges först vid benskörhet. Övriga kvinnor injicerades med koksaltlösning, placebo. Försöket pågick i sex år.

Under den tiden drabbades 190 kvinnor i placebogruppen av frakturer på grund av försvagat skelett. Bland dem som fick zoledronsyra var antalet frakturer endast 122. Läkemedlet hade en signifikant effekt på benskörhetsfrakturer, enligt resultatet (redaktionell kommentar i New England Journal of Medicine).

Annons
Annons
Foto: Martina Holmberg/TT

”Den här studien visar att läkemedel mot benskörhet har en stor effekt också på kvinnors normala bensvaghet som äldre”, säger Peter Nordström, professor i geriatrik och överläkare i Umeå.

Foto: Mattias Pettersson

– Det är en unikt bra effekt, säger Peter Nordström. Man brukar tala om hur många man måste behandla för att minska risken för en händelse, och här behövs bara 15. Det är ett extremt lågt antal.

1/2
Foto: Martina Holmberg/TT
2/2

”Den här studien visar att läkemedel mot benskörhet har en stor effekt också på kvinnors normala bensvaghet som äldre”, säger Peter Nordström, professor i geriatrik och överläkare i Umeå.

Foto: Mattias Pettersson

Alltså: Om 1 500 kvinnor med osteopeni får behandling mot benskörhet skulle 100 frakturer kunna förhindras. I Sverige finns 1,1 miljoner kvinnor över 65 år. De flesta kommer att ha ett försvagat skelett senast vid 70–80-årsåldern. En uppskattning är att hälften av alla kvinnor någon gång efter klimakteriet kommer att bryta handleder, ben och höfter.

Ett läkemedel kan ju inte hindra att människor ramlar. Vad är det som gör att frakturerna blir färre?

– Äldre har också svagare muskler och blir sämre på att ta emot sig. De faller på ett sämre sätt. Men eftersom den lägre bentätheten spelar stor roll för om man bryter sig eller inte, så blir det färre frakturer.

Vad kan studiens resultat betyda för Sverige?

– Den kommer sannolikt att påverka Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets riktlinjer för hur vi framöver tänker om att påverka frakturrisk hos äldre. Detta är dessutom ett läkemedel där patentet gått ut, så behandlingen är billig.

Peter Nordström berättar att zoledronsyra också visar sig ha ”effekter på död” – bland de kvinnor som injicerades med läkemedlet i studien drabbades färre av cancer.

– I första studien 2007 trodde man att det var en slump, men nu blir det samma resultat igen. Så det verkar vara en riktig dundermedicin.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons