Annons

Maria Ludvigsson:Innehållet avgör om SD-lunchen var sund

Sverigedemokraterna och välfärden.
Sverigedemokraterna och välfärden. Foto: Janerik Henriksson/TT

Kristersson i lunchmöte med Åkesson.

Under strecket
Publicerad

Var det rätt eller fel att luncha med Jimmie Åkesson? Tja, det beror på vad man fick för andlig spis. Av mindre vikt är vad som låg på de båda partiledarnas tallrikar, liksom vilka epitet debattörer från alla håll ger dem.

I kritikfloran fanns igår inte ett ord om innehållet. Allt handlade om spel, taktik och om partiledarnas tänkbara avsikter. För en väljare som jag är det mest intressanta vad de kom fram till, om det nu var något.

Kritik svider när man vet att den stämmer, att man förtjänar den. Men kritik som däremot handlar mer om avsändarens själsliv än något annat, kräver i stället överseende.

Låt oss därför gå vidare och ägna intellekt och kraft åt att diskutera vad av reformer som är mest akut och nödvändigt. Politik blir ibland ett spel, men politik är inte spelet. Det krävs åtskilliga reformer för att ens vara i närheten av ett samhälle där alla är delaktiga. Av antal spelteorier och debattörers indignationsgrad att döma kan man tro att vi inga samhällsproblem har, förutom Jimmie Åkessons popularitet.

Något av det mest akuta är sjukvårdens tillkortakommanden. Reformbehoven är omfattande och det är nödvändigt att landets ledande politiker per omgående formulerar vad som ska göras. Kristdemokraterna har talat för ett förstatligande, och inom Moderaterna har tidigare Finn Bengtsson, professor och överläkare, verkat för strukturella sjukvårdsreformer med ny försäkringsordning. Nyligen föreslog Irene Svenonius, finanslandstingsråd i Stockholm, en avpolitisering av hela sjukvården för att istället lägga besluten på professionsnivå. Båda har identifierat problemen och fört fram tankar om vad som krävs.

Annons
Annons

Vårdsverige kan bara hjälpas om professionen får politikens förtroende och makt att driva både sjukvård och organisation. Detta skulle kunna ske om sjukvårdsbeslut samlades på riksplan och att sjukhus och andra aktörer endast hade att förhålla sig till en instans. Övrig arbetstid ska gå endast till patienter.

Privata och obligatoriska sjukvårdsförsäkringar bör stegvis införas för effektivare organisationer och för att pengarna ska gå till dem som klokast sköter de vårdbehövande. Med sänkt skatt på inkomster och skatteavdrag för sjukvårdsförsäkringar vore medborgarens ekonomiska situation opåverkad. Länder som Holland och Schweiz återkommer som system att ta intryck av.

Sverige är ett av världens mest läkartäta länder, men samtidigt det land där varje läkare ägnar minst andel av sin arbetstid åt patienterna. Det krävs ingen konsulthjälp för att inse att något är fel.

Att döma av röster som står Sverigedemokraterna nära, har partiet inte stort mer att orda om vården än vad Socialdemokraterna har. Mer resurser, kortare köer och bättre löner för personalen. SD:s tillvägagångssätt går via minskad invandring och ökad återvandring.

Men varken miljardtillskott eller stängda gränser skulle påverka Vårdsveriges organisatoriska förmåga. Svenskar har lidit av vårdköer, av svårighet att komma i kontakt med en läkare, av många långa timmar på akuten, väntan på provsvar, väntan på en telefontid som ska meddela vilken tid som doktorn kan ta emot. I inget annat sammanhang har svenskar bildligt talat stått så länge med mössan i handen som när vi är sjuka och i behov av vård. Detta är inget nytt problem, men det är mer akut än någonsin.

Majoritetsregeringarnas tid är inte längre. S är ett av tre medelstora partier. De två andra kan mycket väl utmana det socialdemokratiska maktinnehavet och de facto förändra i det som inte längre fungerar. Lyckas man med detta är det en god sak. Men det är innehållet som avgör om ett samarbete är av godo eller inte.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons