Annons

Catarina Kärkkäinen:Inte ens rasism bör förbjudas

Justitieminister Morgan Johansson.
Justitieminister Morgan Johansson. Foto: Susanna Pettersson Öste/TT

Regeringen gör sig skyldig till flera fel när den vill utreda förbud av rasistiska organisationer.

Under strecket
Publicerad

Att försvara friheten för personer vars tankar och åsikter du delar är ingen konst. Att försvara den för personer vars tankar och åsikter du inte delar, men som du ändå ser ett värde av eller har respekt för, är inte heller särskilt svårt.

Det är när det kommer till personer vars tankar och åsikter man verkligen finner vämjeliga som principerna om frihet av tanke och åsikt ställs på sin spets. Som med rasistiska organisationer, vilka regeringen nu tillsätter en kommitté för att utreda förbud av.

Regeringen hänvisar bland annat till den konvention som Förenta nationerna antog år 1966 om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Bakgrunden är behjärtansvärd – att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter, och att var och en är berättigad dessa friheter och rättigheter utan åtskillnad av ras, hudfärg eller nationellt ursprung.

Konventionsstaterna ska därför vidta åtgärder för att avskaffa varje lag och bestämmelse som ger upphov till rasdiskriminering, men också förbjuda organisationer som främjar detsamma.

Annons
Annons

Det finns en rad problem med detta. Mest grundläggande är att förbud av organisationer med anledning av dess tankar och åsikter inskränker just de absoluta fri- och rättigheter som FN i konventionen säger sig vilja värna och skydda. Det handlar om yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. Samhällen som värnar dessa fri- och rättigheter måste acceptera att även personer med de mest förskräckliga av tankar och åsikter åtnjuter dem.

”För alla rörelser är organisationen det kanske viktigaste verktyget man har för att sprida sin ideologi och rekrytera människor och tar vi ifrån dem det verktyget skadar vi den här typen av destruktiva ideologier”, säger justitieminister Morgan Johansson (S) till TT.

Men man kommer med stor sannolikhet inte att ta deras verktyg ifrån dem, eller lösa problemet. Det går inte att lagstifta bort rasism. Organisationer i exempelvis vit makt-rörelsen kommer oundvikligen att hitta nya sätt att organisera sig och bedriva sin verksamhet, antingen bortom lagen eller precis inom ramarna för den, utan att för den sakens skull utgöra mindre av ett problem för utsatta grupper.

Regeringen skriver i sitt direktiv till kommittén att dessa organisationer i stor utsträckning ägnar sig åt våldsbrott, hot, trakasserier och till och med sådant som skulle kunna klassas som terrorbrott. Men som alla vet är dessa handlingar förstås redan straffbara.

Det går inte heller att komma ifrån det mycket oangenäma i att en offentlig institution skulle få i uppgift att avgöra vad som är rasism. Det finns ingen allmängiltig definition, och ordet har bara de senaste åren fyllts med mycket varierande innehåll. Bör det vara förbjudet att, som gjordes i SSU Skåne, skandera att man ska krossa sionismen?

Nej, tankar och åsikter bemöts bäst med just tankar och åsikter, och oavsett vilket bör sådana inte förbjudas. Våra fri- och rättigheter är nämligen just absoluta.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons