Annons

Inte ens tyrannen Caligula var så galen

”Den romerske kejsaren Caligula skall ha haft ett valspråk som i översättning betyder ’må de hata mig, om blott de frukta mig’. Är det sant? Hade man verkligen valspråk redan för 2000 år sedan?”

Publicerad
Malcolm McDowell som Caligula i filmen från 1979.
Malcolm McDowell som Caligula i filmen från 1979. Foto: IBL

Nej, det hade man inte, och inte ens galningen Caligula skulle ha valt ett sådant valspråk om han fått välja. Dessutom är sentensen betydligt äldre: ”må de hata (mig), om blott de frukta (mig)”, på latin oderint dum metuant, var i omlopp långt före Caligulas tid och lär ursprungligen ha myntats av poeten och dramatikern Lucius Accius, som föddes 170 f.Kr. och avled i mitten av 80-talet f.Kr. Meningen skall ha introducerats i dennes drama Atreus, som bara är bevarat i fragment men som citerats av Seneca i en av dennes dialoger. Caligula – liksom andra diktatorer genom tiderna – tyckte om meningen, men det är okänt hur ofta han verkligen brukade den.

Lucius Accius kom från Pisaurum i Umbrien och skrev ett femtiotal pjäser, av vilka omkring 700 rader har bevarats till eftervärlden. En stor del av hans produktion var översättningar från grekiska eller imitationer av äldre grekiska verk, och detta gällde även Atreus, som uppfördes år 140 f.Kr. Ett av Lucius Accius favoritämnen var trojanska kriget. Eftersom ingen pjäs är bevarat i sin helhet är det omöjligt att i dag avge omdömen om hans poetiska konst, men under antiken stod Lucius Accius högt i kurs och citerades ofta, något som förklarar varför oderint dum metuant fastnade i mången tyranns språkbruk.

Annons
Annons
Annons
Annons

Malcolm McDowell som Caligula i filmen från 1979.

Foto: IBL Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons