Annons

Janerik Larsson:Inte lika inför DN

Då
Då Foto: JESSICA GOW
Under strecket
Publicerad

2011 ägnade Dagens Nyheter stor och i viktiga avseenden helt osaklig uppmärksamhet åt förhållandena på omsorgsboendet Koppargården. Den publiciteten har fortsatt politiska effekter och kommer att påverka valresultatet i september.

DN korrigerade aldrig sina felaktigheter.

Härom dagen fanns detta i DN:

En äldre man avled efter att personalen förväxlat medicin på ett omsorgsboende i Västerort i Stockholm. Boendet kritiseras nu av IVO för allvarliga brister i läkemedelshantering.

Tidskriften Dagens Samhälle granskade DNs rapportering 2011 och reportern Torbjörn Carlbom (rekryterad från Veckans Affärer) konstaterar idag på Facebook att det anonyma omsorgsboendet är det nu kommunalt drivna Koppargården.

Carlbom:

Det boende artikeln handlar om är Koppargården. Då, 2011, när det drevs privat av dåvarande Carema, renderade det tusentals skandalartiklar som bland andra Dagens Samhälle konstaterade vilade på felaktig grund, bland annat efter en mans bortgång. Nu, när det drivs kommunalt, nämns boendet inte ens vid namn. Det är bara att konstatera. I Sverige är vi alla lika inför lagen. Men knappast i media.

Mera fakta här.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons