Annons

Intern strid om resurser för ny enhet

Mats Löfving, chef för NOA, och rikspolischef Anders Thornberg.
Mats Löfving, chef för NOA, och rikspolischef Anders Thornberg. Foto: Janerik Henriksson/TT, Magnus Sandberg/Aftonbladet/TT

Nya dödsskjutningar sätter polisen under hård press. Samtidigt bråkar den högsta ledningen internt om hur organisationen ska utformas. Rikspolischefen har tagit beslut om en ny analysenhet. Chefen för NOA protesterar.

Under strecket
Publicerad

I slutet av juni fattade rikspolischefen Anders Thornberg det formella beslutet att inrätta en strategisk omvärlds- och analysenhet så snabbt som möjligt.

Foto: Patrik C Österberg/TT Bild 1 av 1

Den upptrappade våldsspiralen är ett ämne även under Almedalsveckan. Både rikspolischef Anders Thornberg och inrikesminister Mikael Damberg (S) deltar i seminarier och paneldebatter i Visby om hur utvecklingen ska kunna brytas.

Redan i mars i år kunde SvD rapportera att Damberg vid ett möte med polisledningen krävt att ”det grova våldet kopplat till gäng måste ner”. Facit några månader senare är elva dödade i Stockholm – lika många som under hela 2018.

I den högsta polisledningen har det parallellt pågått en intern kamp om hur ansvar och resurser ska fördelas.

Orsaken är den hårda kritik mot hur organisationen fungerar som framförts både av internrevisorerna och vid externa utvärderingar.

– Redan innan omorganisationen 2015 var vi väldigt kritiska mot att arbetsgivaren brustit i det långsiktiga omvärlds- och analysarbetet, säger Polisförbundets vice ordförande Tomas Stjernfeldt.

Det finns starka invändningar i NOA:s remissvar.

I april utfärdade rikspolischefen direktiv om att se över hur ledning och styrning av polisen ska utformas.

I maj redovisades en intern rapport, där ett av förslagen är att inrätta en strategisk omvärlds- och analysstab vid Anders Thornbergs eget kansli. Sammanlagt 10–15 tjänster ska finansieras ”genom omprioriteringar mellan berörda avdelningar”, däribland NOA, Nationella operativa avdelningen.

Annons
Annons

I slutet av juni fattade rikspolischefen Anders Thornberg det formella beslutet att inrätta en strategisk omvärlds- och analysenhet så snabbt som möjligt.

Foto: Patrik C Österberg/TT Bild 1 av 1

Enligt rapporten har flera höga chefer tillfrågats utan att opponera sig, inklusive NOA-chefen Mats Löfving. Men när rapporten delas för interna synpunkter finns starka invändningar i NOA:s remissvar. Eftersom en motsvarande stab inrättades vid NOA vid årsskiftet finns det risk för dubbelarbete.

I slutet av juni fattade rikspolischefen Anders Thornberg det formella beslutet att inrätta en strategisk omvärlds- och analysenhet så snabbt som möjligt.
I slutet av juni fattade rikspolischefen Anders Thornberg det formella beslutet att inrätta en strategisk omvärlds- och analysenhet så snabbt som möjligt. Foto: Patrik C Österberg/TT

NOA hävdar också att man i egenskap av ”processägare” måste bedriva ett eget framåtsyftande analysarbete för att kunna genomföra sitt uppdrag. Om rikspolischefens kansli ska ha en liknande funktion ska den komplettera – inte ersätta – NOA:s egen.

Den interna striden kompliceras av att NOA:s chef Mats Löfving också är ställföreträdande rikspolischef. När Löfving hävdar NOA:s intressen hamnar han på kollisionskurs med rikspolischefen.

I slutet av juni fattade Anders Thornberg det formella beslutet att inrätta en strategisk omvärlds- och analysenhet så snabbt som möjligt.

Ändå lyser NOA:s invändningar igenom. Den nya enheten ska nu utformas ”i samråd med berörda parter”, däribland NOA. Även finansieringen ska utredas vidare liksom avgränsningen mellan olika avdelningar.

Det kommer säkert att skava mellan olika delar i början.

Polisförbundet ställer sig bakom den nu fastställa inriktningen och att rikspolischefens kansli ges utökade resurser:

– Vi är generellt positiva. Förhoppningen är att det stärker rikspolischefens helhetsansvar för den långsiktiga utvecklingen av svensk polis. Samtidigt kommer det säkert att skava mellan olika delar i början och någonstans ska resurserna tas, säger vice ordförande Tomas Stjernfeldt.

SvD har sökt både rikspolischefen Anders Thornberg och NOA-chefen Mats Löfving för kommentarer till oenigheten.

Andreas Fahlén vid polisens mediecenter säger i ett skriftligt svar till SvD att en nyrekryterad kanslidirektör ska leda kommande samråd. Av det skälet går det nu ”inte att i detalj besvara hur den nya enheten ska organiseras.”

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons