Annons

”IS-svenskar kan jämföras med dem vi tog hem 1945”

KULTURDEBATT | Våren 1945 räddade Folke Bernadottes vita bussar svenska kvinnor som varit gifta med tyska soldater. Ingrid Lomfors, chef för Forum för levande historia, pekar på parallellen till de svenska kvinnor och barn som nu vädjar att få komma hem från Syrien.

Under strecket
SvD
Uppdaterad
Publicerad

Folke Bernadottes vita bussar räddade många överlevande i nazisternas koncentrationsläger – men även svenska kvinnor som hade varit gifta med tyska soldater. Till höger: En kvinna och hennes barn flydde från Baghuz i Syrien i samband med att IS förlorade kontrollen över staden.

Foto: TT och Achilleas Zavallis/TT

Folke Bernadottes vita bussar räddade många överlevande i nazisternas koncentrationsläger – men även svenska kvinnor som hade varit gifta med tyska soldater. Till höger: En kvinna och hennes barn flydde från Baghuz i Syrien i samband med att IS förlorade kontrollen över staden.

Foto: TT och Achilleas Zavallis/TT
Folke Bernadottes vita bussar räddade många överlevande i nazisternas koncentrationsläger – men även svenska kvinnor som hade varit gifta med tyska soldater. Till höger: En kvinna och hennes barn flydde från Baghuz i Syrien i samband med att IS förlorade kontrollen över staden.
Folke Bernadottes vita bussar räddade många överlevande i nazisternas koncentrationsläger – men även svenska kvinnor som hade varit gifta med tyska soldater. Till höger: En kvinna och hennes barn flydde från Baghuz i Syrien i samband med att IS förlorade kontrollen över staden. Foto: TT och Achilleas Zavallis/TT

Det finns en intressant historisk parallell till frågan om de svenska kvinnor och barn som befinner sig i de kurdiskkontrollerade delarna av norra Syrien. När kalifatet har fallit vädjar de om att få komma hem till Sverige.

Det påminner om situationen i Tyskland på våren 1945. Ett tusental svenska kvinnor och deras barn vädjade då till den svenska regeringen om hjälp med att återvända till Sverige. Kvinnorna var gifta med tyska män som stupat eller försvunnit i det nazityska kriget för drömmen om ett tusenårigt rike. Inte olikt kalifatet.

Folke Bernadotte hade fått regeringens uppdrag att befria norska och danska medborgare ur tyska fångläger. Men när Bernadotte fick höra talas om att det också fanns svenska kvinnor som ville hem, fick denna kategori första prioritet. De vita bussarna dirigerades därför inte först till de mest hjälpbehövande i koncentrationsläger, utan till olika uppsamlingsplatser som till exempel svenska sjömanskyrkor i Tyskland där svenskorna och deras barn väntade.

Annons
Annons

Änkornas barn var oftast födda i Tyskland, vissa var uppfostrade i den katolska läran. Precis som i fallet med de muslimska barnen i Syrien ansågs de ha fel religion. Flera av de svensk-tyska barnen blev därför snabbt döpta i den lutheranska läran (läs bland annat ”Flykten till Sverige” av Folke Schimanski, i Populär Historia april 2006).

Omkring 1 500 kvinnor och deras barn fick hjälp av de vita bussarna att komma till Sverige. De utgjorde 10 procent av det totala antalet räddade, varav flertalet var norrmän och danskar (se Svenska Röda Korsets webbplats). Detta kapitel har ofta förbisetts när historien om Folke Bernadotte och de vita bussarnas skulle skrivas.

I min bok ”Blind fläck. Minne och glömska kring svenska röda korsets hjälpinsats i Nazityskland 1945” (2005) går det att läsa mer om hur räddningsaktionen gick till och vilka prioriteringar som gjordes. Boken är en uppgörelse med den svenska humanitära självbild som varit rådande under många årtionden efter det andra världskriget.

Hur gick det då för de tysk-svenska barnen? Det finns ingen studie genomförd, vad jag känner till. Men det finns några få före detta barn som öppet har berättat om sin bakgrund. Arne Ruth är en av dessa personer. I förordet till min bok ”Blind fläckskriver han om hur han, hans syskon och svensk-födda mamma räddades av de vita bussarna på våren 1945, och vad detta har betytt för hans syn på världen.

Min egen slutsats är att moraliska dilemman kan man ofta lära sig leva med, och kanske rent av vända till en tillgång. Men att bli tillskriven arvsynd är sannolikt betydligt svårare att hantera. Den bild av fullständig misär i lägren som svenskarna och deras barn befinner sig i och som nu når oss genom anhöriga och journalister ger också ytterligare en dimension åt frågan. Hur Sverige än väljer väg i fallet med de svenskar som nu fastnat i läger i Syrien så kommer det förr eller senare att bli historia.

Ingrid Lomfors

Ingrid Lomfors är historiker och överintendent Forum för levande historia.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons