Annons

”Israel planerar brott mot folkrätten”

Palestinier ber i staden Nablus på Västbanken, den 24 maj i år, för att fira Eid al-Fitr.
Palestinier ber i staden Nablus på Västbanken, den 24 maj i år, för att fira Eid al-Fitr. Foto: Shadi Jarar'Ah/TT

Den israeliska regeringen förbereder ett folkrättsbrott genom en annektering av stora delar av Västbanken. Om Israel fullföljer planerna måste EU i grunden ompröva relationen till Israel, skriver Ulf Bjereld och Thomas Hammarberg, Socialdemokrater för tro och solidaritet.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | MELLANÖSTERN

Konflikten mellan Israel och Palestina är på väg in i ett nytt och mycket allvarligt skede. Den nyligen tillsatta israeliska regeringen planerar att annektera stora delar av Västbanken från den 1 juli. Det är nödvändigt att det internationella samfundet reagerar med kraftfull tydlighet mot varje sådant steg.

Redan det faktum att Västbanken hållits under ockupation under mer än 50 år utgör en uppenbar kränkning av folkrätten. Under dessa år har palestinska invånare steg för steg trängts undan och israeliska bosättningar etablerats. Även FN:s säkerhetsråd har fördömt den politiken.

Men i stället för att respektera de internationella normerna förbereder den israeliska regeringen ett folkrättsbrott. En annektering skulle få förödande effekter för alla strävanden att lösa konflikten eller ens påbörja en process för en fredlig uppgörelse. Om planerna skulle förverkligas får denna förbrytelse istället en permanent karaktär. Visionen om en tvåstatslösning inom säkra och erkända gränser som varit utgångspunkt och förutsättning för allt internationellt fredsarbete, riskerar att bli omöjlig.

Annons
Annons

Palestinierna ställs inför risken att förlora sina nationella rättigheter för generationer framåt. Följderna skulle vara förutsägbara och smärtsamma. Årtionden av förtryck har fött en djup bitterhet hos palestinierna. Inte minst den yngre generationen ser nu allt hopp om en framtid ryckas ifrån dem. En tredje intifada skulle sannolikt stå för dörren.

En klar majoritet av Förenta Nationernas medlemsländer har erkänt staten Palestina. Budskapet är tydligt: konflikten handlar om två stater, vilka båda uppbär nationella rättigheter. Alla parter i konflikten måste förmås att respektera folkrätten samt Israels och Palestinas rätt att existera inom säkra och erkända gränser. Det är självklart oacceptabelt att en av dessa parter anser sig ha rätt att systematiskt kränka den andres grundläggande rättigheter, till och med rätten till självbestämmande.

Lika uppenbart är att den som har den militära övermakten inte därmed har rätt till unilaterala beslut om att ändra gränser och att konfiskera grannens landområden, vattentäkter och andra tillgångar. Att USA:s nuvarande president signalerar stöd till folkrättsbrotten gör dem inte mer acceptabla. Den plan som Donald Trump lagt fram tillsammans med premiärminister Netanyahu kallar de själva för en ”fredsplan”, men den har redan försvårat diplomatiska ansträngningar för en fredlig lösning.

Det är av största vikt att även befolkningen i Israel får sina behov av säkerhet tillgodosedda. Opinionsmätningar har visat att en majoritet i Israel verkligen önskar fred och inte heller motsätter sig förslag om en tvåstatslösning. Men den politik som den förra och nuvarande regeringen driver har en rakt motsatt effekt.

När den nuvarande regimen i Vita huset så aktivt stödjer de extrema tendenserna i Israel blir det desto viktigare att andra regeringar och internationella organisationer står upp för folkrätten och ett seriöst fredsarbete för en rättvis och bestående lösning av konflikten.

Det är viktigt att företrädare för EU har uttalat sig kritiskt mot den israeliska regeringens planer på ytterligare annekteringar. Om den markeringen ignoreras av Netanyahus regering blir det förstås nödvändigt för EU att i grunden ompröva relationen till Israel. I de avtal som tidigare slutits mellan EU och Israel gavs självfallet inget utrymme för folkrättsbrott.

Ulf Bjereld
förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet
Thomas Hammarberg
styrelseledamot, Socialdemokrater för tro och solidaritet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons