Annons

”Jakten på sänkta sjuktal är politisk”

Malin Carlbom skriver att målet att sänka sjukskrivningstalen går ut över människor som inte kan arbeta.
Malin Carlbom skriver att målet att sänka sjukskrivningstalen går ut över människor som inte kan arbeta. Foto: Claudio Bresciani/TT, Privat

Det verkliga problemet med sjukförsäkringen handlar inte om brist på kompetens. I stället är det en systematisk jakt på sänkta sjuktal utifrån politiska direktiv. Svårt sjuka människor hamnar därmed utanför sjukförsäkringen, skriver Malin Carlbom som är långvarigt sjuk.

Under strecket
SvD
Publicerad

DEBATT | SJUKFÖRSÄKRINGEN

Debatten om sjukförsäkringen verkar ha förvandlats till ett offentligt bråk om vem som har rätt kompetens att bedöma arbetsförmåga (SvD Debatt 12/7 och 10/7). Läkarna rasar å ena sidan över att få sina sjukintyg ifrågasatta av Försäkringskassans outbildade handläggare och en anställd på Försäkringskassan svarar med samma mynt och hävdar att det faktiskt är läkarna som saknar kompetens. Det är tråkigt att bevittna, framför allt då bråket skymmer det verkliga problemet: Att avslag på sjukpenning har ökat dramatiskt och att Försäkringskassans striktare bedömningar ställer svårt sjuka människor med nedsatt arbetsförmåga utanför sjukförsäkringen.

Under sex års tid godkände Försäkringskassan sammanlagt 26 sjukintyg gällande mitt behov av sjukskrivning. Utifrån det medicinska underlaget bedömde de att min arbetsförmåga var nedsatt med 100 procent. Sedan valde plötsligt en handläggare, som var insatt i mitt ärende sedan flera år, att bedöma mig fullt arbetsför med motiveringen att det saknades objektiva bevis för att min arbetsförmåga var nedsatt. Ingen hade tidigare tvekat en sekund på att jag behövde vara sjukskriven, inte ens Försäkringskassan. Men med hänvisning till nya riktlinjer bet inga argument längre, varken mina, min läkares eller Arbetsförmedlingens. Och efter detta avslogs varje ny ansökan.

Annons
Annons

I våras, två år efter första avslaget, kom domen från Förvaltningsrätten som sa att Försäkringskassan hade gjort fel i sin bedömning av min arbetsförmåga. Domstolen slog fast att de hade utgått från en mycket snävare mall än vad som kan anses rimligt, och att det inte var det medicinska underlaget som var bristfälligt utan Försäkringskassans tolkning av det. Trots att de accepterat domen fortsatte Försäkringskassan att avslå efterkommande ärenden med samma motivering, och struntade i att domstolen enhälligt slagit fast att de måste ta hänsyn till mer än att min sjukdom inte uppvisar objektiva fynd. Det räckte alltså inte med att de gav avslag på felaktiga grunder från första början, utan de valde aktivt att fortsätta hålla fast vid det som domstolen redan dömt ut. Detta har upprepats gång på gång utan att varken mitt hälsotillstånd eller de medicinska underlagen förändrats något nämnvärt. Och jag vet att jag inte är ensam att ha behandlats på detta sätt (se länkar i slutet av artikeln).

Jag skulle vilja hävda att inget av det här handlar om brist på kompetens, utan är ett systematiskt beteende som ytterst handlar om politiska direktiv i en jakt på sänkta sjuktal.

Inspektionen för socialförsäkringen konstaterade 2018 i rapporten ”Förändrad styrning av och i Försäkringskassan” att: ”Ändringarna i regeringens styrning av Försäkringskassan har medfört att myndighetens interna styrning också har bytt fokus. Detta har i sin tur påverkat hur handläggarna tillämpar det regelverk som styr sjukförsäkringen – trots att regelverket inte har genomgått några betydande förändringar under perioden.”

Annons
Annons

De syftar på att regeringen ändrade sin styrning av Försäkringskassan 2016, från att handla om ett ökat förtroende för myndigheten till att handla om rättssäkerhet och samhällsmålet att sänka sjukpenningtalet till 9,0 dagar år 2020. Snart därefter kan man se att avslagen på sjukpenning ökade. På bara några år trefaldigades avslagen vid första ansökan samtidigt som indragen sjukpenning under pågående sjukskrivning ökade med 500 procent. Allra störst har ökningen varit hos personer som varit sjukskrivna i över ett halvår, där avslagen i vissa delar av landet ökat med 2300 procent.

Konsekvenserna av den politiska styrningen mot minskade sjuktal har resulterat i striktare bedömningar, ökade avslag och en större arbetsbörda för läkarkåren. Men framför allt har ett stort antal människor med nedsatt arbetsförmåga berövats möjligheten till kompensation för inkomstbortfall från sjukförsäkringen. Men ett avslag på sjukpenning är inte bara en fråga om pengar. För samtidigt får du hela din verklighet förnekad av Försäkringskassan, en myndighet vars vision är att människor ska känna trygghet om livet tar en ny vändning.

Malin Carlbom
leg arbetsterapeut och långvarigt sjuk

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons