Annons

Jätteprojektet: Stockholm görs om för 150 miljarder

Stockholm står inför en gigantisk utbyggnad av tunnelbana, pendeltåg, tvärspårväg och vägar. Men befolkningen växer också i rekordfart. De kommande 30 åren väntas det blir 50 procent fler som bor i Stockholms län och de är helt beroende av att resorna fungerar.

Under strecket
Publicerad

Kollektivtrafiken med tunnelbana, pendeltåg och bussar kommer inom 30 år ha ökat kapaciteten mellan norr och söder med 100 procent. Samtidigt väntas befolkningen öka med 50 procent.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

1 / 6

Kollektivtrafiken med tunnelbana, pendeltåg och bussar kommer inom 30 år ha ökat kapaciteten mellan norr och söder med 100 procent. Samtidigt väntas befolkningen öka med 50 procent.
Kollektivtrafiken med tunnelbana, pendeltåg och bussar kommer inom 30 år ha ökat kapaciteten mellan norr och söder med 100 procent. Samtidigt väntas befolkningen öka med 50 procent. Foto: Tomas Oneborg

Precis i början av sommaren klubbade regeringen planen för alla investeringar i statens infrastruktur de kommande åren. Samtidigt gav man också klartecken för ytterligare en ny stor satsning på tunnelbana och spårvägar i Stockholm.

Därmed var också de mer övergripande besluten fattade. Landstinget, som svarar för kollektivtrafiken i Stockholm, hade redan klubbat sina beslut.

– Vi bygger mycket och tillför stor kapacitet till systemet under de kommande tio åren, säger Caroline Ottosson, chef för Trafikförvaltningen och därmed i grunden ansvarig för att SL:s pendeltåg, tunnelbana och bussar fungerar i Stockholmsområdet.

Lägger man ihop vad stat, landsting och kommuner tänker lägga på de större infrastrukturprojekten i Stockholm de kommande 20 åren handlar det om enorma 130 miljarder kronor. Till det kan man även lägga de ytterligare 20 miljarder som nyligen gått till Citybanan, den nya pendeltågstunneln under Stockholm som blev klar sommaren 2017.

Satsningarna välkomnas säkert av många. Oavsett om de trängs i överfulla pendeltåg och tunnelbanevagnar eller sitter fast i en bilkö.

Annons
Annons

Tunnelbanan har problem med trängsel främst på gröna, men även på röda, linjen.

Foto: Martina Holmberg/TTBild 1 av 1

2 / 6

Efter reklamen visas:
Getingmidjan lamslår tågtrafiken
Tunnelbanan har problem med trängsel främst på gröna, men även på röda, linjen.
Tunnelbanan har problem med trängsel främst på gröna, men även på röda, linjen. Foto: Martina Holmberg/TT

Problemen just nu är betydande. På den gröna tunnelbanelinjen mellan T-Centralen och Gullmarsplan är man under topparna över gränsen för acceptabel trängsel. Det visar drygt ett år gamla siffror – och sedan dess har det inte blivit bättre, snarast ännu värre under sommarens ombyggnad.

Även på delar av den röda linjen är det klar överbelastning under vissa tider på dygnet. Och förklaringen är enkel. Det har inte varit några större investeringar i tunnelbanenätet trots att befolkningen växer.

På den röda linjen syns det tydligt vid Telefonplan där det byggs mycket bostäder. Det innebär också att antalet resenärer vid Telefonplans t-banestation närmast fördubblats jämfört med för tio år sedan.

Annons
Annons

Trafikstockning på Essingeleden.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

3 / 6

Trafikstockning på Essingeleden.
Trafikstockning på Essingeleden. Foto: Tomas Oneborg

För bilisternas del är det framför allt på Essingeleden och på Tranebergsbron det är trångt. En del av dem kommer att få en rejäl förbättring när Förbifart Stockholm står klar.

Förbifarten minskar också det stora grundläggande problem Stockholm har. Att det är svårt att ta sig över vattnet som skiljer de norra från de södra delarna.

Den nya vägen ökar kapaciteten rejält och de bilister som orkar vänta till 2026 kommer att få det lättare i trafiken. Åtminstone delvis, för trängseln väntas öka på Värmdöleden och i området Bergshamraleden-E4-E18.

Går man ytterligare några år framåt blir det återigen problem. Den nya kapaciteten äts upp när befolkningen ökar och fler reser.

Annons
Annons

Tunneln i Vinsta nära Vällingby är en del av Förbifart Stockholm.

Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1

4 / 6

Tunneln i Vinsta nära Vällingby är en del av Förbifart Stockholm.
Tunneln i Vinsta nära Vällingby är en del av Förbifart Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/TT

I en del av de rapporter som planerarna arbetar med beskriver man trafiksituationen kring 2050 som mycket ansträngd och på E4 och E18 norrut från Stockholm blir det svår trängsel liksom på Nynäsvägen och Värmdöleden.

Hur det verkligen blir styrs bland annat av vilka avgifter det blir för bilisterna, i form av parkeringsavgifter, biltullar med mera. Med höga avgifter minskar bilresandet samtidigt som trycket ökar på kollektivtrafiken.

– Vi har redan en hög andel som reser kollektivt men vi vill öka ändå. Målet är att kollektivtrafiken ska bli så attraktiv att bilisterna ställer bilen, säger Caroline Ottosson.

Annons
Annons

Nya Citybanan – den nya pendeltågstunneln under Stockholm – som blev klar förra sommaren gick på 20 miljarder kronor.

Foto: Christine Olsson/TTBild 1 av 1

5 / 6

Nya Citybanan – den nya pendeltågstunneln under Stockholm – som blev klar förra sommaren gick på 20 miljarder kronor.
Nya Citybanan – den nya pendeltågstunneln under Stockholm – som blev klar förra sommaren gick på 20 miljarder kronor. Foto: Christine Olsson/TT

Nu är det inte bara bilisterna som får fler förbindelser mellan södra och norra delarna. Nya Citybanan har redan gett en ny väg för pendeltågen som framöver då kan gå oftare.

Men det kommer fler nya möjligheter att åka kollektivt mellan norr och söder. Via Förbifarten kan man till exempel köra stombussar – busstrafik med hög turtäthet och stor passagerarkapacitet – som tar mycket folk. Det innebär teoretiskt att bussarna om 30 år kan ta nästan tio gånger fler passagerare mellan norr och söder.

Fast det riktigt stora lyftet kommer med de nya tunnelbanelinjerna. Först blir det en förlängning av blåa linjen till Nacka och sedan kommer en ny linje mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Det gör att tunnelbanans kapacitet att forsla människor mellan norr och söder nästan fördubblas mot i dag.

Annons
Annons
Foto: Hasse Holmberg/TTBild 1 av 1

6 / 6

Foto: Hasse Holmberg/TT

För kollektivtrafikens del innebär det att tunnelbana, pendeltåg och bussar inom 30 år ökat kapaciteten mellan norr och söder med 100 procent och klarar dubbelt så många resenärer som i dag. Samtidigt väntas befolkningen öka med 50 procent.

Det innebär rimligen också att problemen med köer och överfulla tåg borde minska rejält. Förutsatt att projekten blir klara i tid och att man väljer att köpa in alla de tåg och bussar som behövs.

På kort sikt finns det däremot inte mycket som talar för att det blir några förbättringar. Det gäller inte minst den gröna linjen som är från 1950-talet – och nu återigen igen störs av reparationer.

Och det kommer snart mera. Sommaren 2019 ska till exempel gröna linjen vid Fridhemsplan renoveras och då kommer tågen inte att stanna där.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons