Annons

Jättesatsningar ska revolutionera kollektivåkandet

Allt större regioner revolutionerar kollektivtrafiken. Hela Mälarregionen ska växa ihop till en arbetsmarknad genom billigare och tätare tåg. Det är den lyckade satsningen på Öresundståg i Skåne som nu visar vägen till en jättesatsning även kring Stockholm.

Under strecket
Publicerad
Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1
Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1
Foto: Tomas Oneborg

Den 11 december i år revolutioneras Mälarregionen när Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län drar igång ett nytt trafikutbud med jätteinvesteringar i nya tåg samt gemensam pendlarbiljett som inkluderar även Stockholms t-bana.

Därmed blir det lättare och ofta billigare att pendla på tåglinjer som Stockholm–Uppsala samt Stockholm – Eskilstuna – Arboga – Örebro och från Stockholm söderut mot Linköping.

Det är storsatsningar liknande ”Öresundståg” i Skåne som nu kommer till Stockholm och Mälardalsregionen.

– Enbart nya tåg beställs för 3,5 miljarder kronor. Det blir ett slags dubbeldäckare från schweiziska Stadler, som är vanliga i EU, och som hos oss kommer att köra från 2019 under namnet Dosto Mälartåg, en vintertålig variant av liknande modell som går i trafik i Schweiz, Österrike, Tyskland och Luxemburg, berättar Mårten Levin, vd vid Mälab, Mälardalstrafik AB.

Annons
Annons

Syftet är ju att göra det billigare och enklare att arbetspendla.

Det är en dubblering av kollektivresandet i Skåne genom tågsatsningen med Öresundståg, som väckt samhällsplanerarnas intresse för fler tågsatsningar i andra storregioner.

– Vi ser att större trafikområden ger lättare kollektivtrafikplanering. Man måste såklart komma överens om mycket, inte minst om biljettpriserna, men syftet är ju att göra det billigare och enklare att arbetspendla, säger Sara Rhudin, expert på kollektivtrafik vid Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Just den nya Mälardalstrafiken innebär att skattesubventionen kommer att dubbleras från idag cirka 170 miljoner kronor per år till 360 miljoner kronor per år när ny tätare, regional tågtrafik lanseras. Till kostnaderna hör också en stor järnvägsdepå som byggs av Eskilstuna kommun och hyrs ut på 25-årsavtal.

I dag styrs landets upphandlade kollektivtrafik av 21 kollektivtrafikmyndigheter, men kartan håller på att förändras. På förslag är till exempel storregionen Småland + Östergötland, vilket kan innebära trafikrevolution när nordliga delar av Kalmar och Jönköpings län bättre kopplas samman med trafiknav och biljettsystem i Östergötland.

– Kommuner och landsting har ju ett samhällsuppdrag, vilket kommersiella företag inte har. I subventionerad kollektivtrafik tänker man att man vill ha sammanhängande system med regelbundna avgångar som skapar attraktivitet. Subventionen innebär att det kan bli helt annan omfattning och annorlunda utbud än en kommersiell aktör kan få till, det säger sig självt, menar Sara Rhudin, kollektivtrafikexpert vid SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Annons
Annons

EU-lagstiftningen ger kollektivtrafikmyndigheterna rätt att planera en mer långsiktig trafik. Men den rätten är också omstridd, som när till exempel SJ länge har spjärnat emot genom överklaganden om att affärsmässigt lönsam trafik riskerar att trängas ut – något som delvis försenar Mälardalssatsningen. Nu står det klart att SJ inledningsvis får utföra den nya regionaltrafiken med sina egna tåg, lokdragna personvagnar, för att först mot slutet av avtalsperioden fasa in Mälabs nya tåg, samtidigt som namnbyte sker från nuvarande SJ Regional till "Mälartåg" när de nya tågen börjar levereras från 2019.

Mälab kommer att stå för regionaltåg i området mellan Gävle i norr, Linköping i söder och Örebro samt Västerås i väster. Striden med kommersiella aktörer som SJ om subventionerad trafik med lägre biljettpriser har pågått i flera år, men är avgjord till Mälabs fördel för bland annat Svealandsbanan, Nyköpingsbanan, Sörmlandspilen och UVEN.

Trenden tycks tala för regionaltåg. Även satsningar i Västra Götaland pekar på att storregional tågtrafik har framgång. Men baksidan är förstås höga skattekostnader för tätare och mera prisvärd tågtrafik.

– Från SKL:s sida menar man att staten måste ta större ansvar för finansieringen av infrastrukturen. Det är allt oftare så att kommuner och landsting måste betala för statens infrastruktur så att investeringar ska bli av. Det anser vi är en orimlig utveckling, säger Sara Rhudin.

Den nya Mälartrafiken från december i år, lanseras bara något halvår innan Citybanan under Stockholm öppnas. Under hösten 2017 introduceras för övrigt de nya pendlarbiljetterna i Mälardalen, biljetter som kommer att bära det nya namnet "Movingo".

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons