Annons

Janerik Larsson:Jeanne d’Arc, August Strindberg och klimatet

Strindberg
Strindberg

Stig-Björn Ljunggren funderar i en essä i Smedjan över en väckelserörelse för klimatpopulister. Den innehåller flera intressanta tankespår men efter att ha åberopat bland annat Jeanne d’Arc avslutas den med att påminna om en text av August Strindberg som har samtidsaktualitet.

Under strecket
Publicerad

Ljunggren:

Det är svårt att inte komma tänka på det berömda text där August Strindberg beskriver sin samtids olika politiska inriktningar.

Den första kallades för ”Mollskinns-skolan” och ”förfäktade den meningen att samfundet skulle få växa i ro såsom en naturlig äng, där gräs och ogräs fingo kämpa kampen om matbitarne även med risk att ogräset såsom den starkaste skulle rå.”

Mot denna stod en annan inriktning som kallades för ”Samfundisterna” (eller ”Småfågelskolan”) och enligt Strindberg så strävande denna ”för en allmän sammanslutning av de små, de sjuka, de svaga, de dumma, de lata, varigenom den svagares rätt att förtrycka de starkare skulle vinna grundlags helgd.”

Så fanns en tredje grupp, av Strindberg döpt till Boschmanerna, som ”ansåg den enda räddningen icke ligga i en lösning av frågorna, som voro olösliga, utan i en generalsprängning av hela planeten Tellus, vilken såsom skapad av intet tryggast borde återgå till sitt ursprung.”

Det synes tydligt att när såväl Mollskinnare som Småfåglarna har problem så kommer Boschmanerna att breda ut sig. Då är det på sin plats att försöka förstå varför. Är det för att ”den vuxne i rummet” ännu inte klivit fram?

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons