Annons

Jerusalemkommittén: ”Anklagelsen obefogad”

Jerusalem.
Jerusalem. Foto: Enric Marti/TT

Med anledning av gästtexten ”S måste göra upp med antisemitismen”, har replik inkommit från Jerusalemkommitténs ordförande. Daniel Schatz svarar.

Under strecket
Publicerad

Med en bild från Gaza, där israeliska och amerikanska flaggan bränns, valde Svenska Dagbladet att publicera felaktiga uppgifter i en ledare om Jerusalemkommittén: att den arrangerade senaste propalestinska demonstrationen i Stockholm. Det stämmer alltså inte. Några av våra medlemmar medverkade som privatpersoner, men JK var inte medarrangör. Vi ser allvarligt på att en respekterad tidning publicerar en ledare med felaktiga uppgifter om oss.

Vidare påstods att det förekom antisemitism med ramsan Leve Palestina. Ramsan har funnits sedan 1967 inom den svenska pro-palestinska rörelsen. Aldrig har den tolkats som antisemitisk förrän nyligen i åtskilliga försök att likställa antisionism med antisemitism.

Sionism är en nationalistisk ideologi där staten Israel är exklusiv för judar och höjer judars rättigheter över bl a ursprungsbefolkningens, senast som lag i juli 2018. Sionismens grundkärna må vara judarnas rätt till en fristad från förtryck och förföljelse, en rätt JK och andra humanister står bakom. Men i dess implementering ses palestinier, som fördrevs från sitt land för att skapa denna fristad, som ett folk utan rättigheter. “A land without a people, for a people without a land” var en av idéerna bakom grundandet av staten Israel i just Palestina. Sionismen uppmuntrar även till olagliga bosättningar, och är alltså en ockupationsfrämjande ideologi.

Annons
Annons

Vi motsätter oss inte sionisternas rätt till sin ideologi. Vi har dock ingen skyldighet att låta en imperialistisk och rasistisk ideologi stå oemotsagd. Antisionism är ett motstånd mot hur ideologin praktiseras och ej ett hat mot alla världens judar. Många prominenta antisionister är judar och israeler som leder kampen med oss. För att ha en levande dialog som leder till fred, grundbulten i JK:s arbete, måste båda sidor komma till tals och förföljelsen av pro-palestinier som antisemiter upphöra. Dialogen är det enda medel som kan skapa fred!

JK stödjer en tvåstatslösning. Vi belyser den palestinska situationen, verkar för att förutsättningar skapas för ett jämlikt möte vid förhandlingsbordet och att internationella beslut och lagar efterlevs. Det är inte antisemitism. Anklagelsen är således obefogad och ovärdig en seriös tidning som SvD.

Tillskrivs palestinavänner en tolkning av antisionism som antisemitisk för att tysta kritiken? Om sionismen vi står emot är en fredlig ideologi, emotser vi gärna ett svar hur sionister ser på ovan nämnda exklusivitet, ockupationspolitik och tvåstatslösning. Istället för att bemöta oss med grundlösa anklagelser, på en av landets största ledarsidor.

VICTOR SAMAINA, ordförande för Jerusalemkommittén

Daniel Schatz svarar: Vid den senaste pro-palestinska demonstrationen i Stockholm – som utlysts på sociala medier av svenska Jerusalemkommitténs (JK) ordförande – skanderades den våldsbejakande allsången ”Leve Palestina, krossa sionismen” med texten ”Och vi har skjutit raketer mot våra fiender.” Ramsan ”Från floden till havet, Palestina ska bli fritt”, ekade över Stockholms gator, åsyftande att Israel ska förintas och ersättas av en palestinsk stat.

Annons
Annons

Dessa uttalanden uppviglar ej endast till våld och rimmar illa med den tvåstatslösning JK säger sig förespråka, utan är ett uttryck för antisemitism enligt den internationella alliansen till minne av Förintelsens definition – med tillhörande exempel – som regeringen nyligen antog. Definitionen klargör att det ska göras skillnad mellan antisemitism och Israelkritik.

JK:s användning av begreppet "sionism" följer en problematisk idétradition, vilket belysts av statsminister Löfven som gjort gällande att budskapet ”krossa sionismen” – som JK ställer sig bakom – ”uppfattas som att man vill att staten Israel ska utplånas och det är antisemitiskt”.

Han klargjorde:”Vi har ju ungdomar – vuxna också – som kommit från länder där man kopplar ihop Israels politik med judendomen. Och precis där går det fel. Man måste kunna rikta kritik mot Israels politik, men att därifrån säga att något är fel för att du är jude... Den gränsen måste vara knivskarp.”

I en studie av EU:s byrå för grundläggande rättigheter (2018), byggd på intervjusvar med 16 395 judar i tolv EU-länder, däribland Sverige, anser nio av tio respondenter att antisemitismen förvärrats de senaste fem åren.

Medan hatet i Sverige hämtar sin näring från ytterkantshögern och vänstern, härrör intoleransen, enligt enkäten, främst från radikala islamistiska kretsar liksom från svenskar med bakgrund i Mellanöstern som – motiverade av den arabisk-israeliska konflikten – tagit med sig det gamla landets fiendebilder till Europa.

Detta har fått människor att fly från Malmö, där pro-palestinska demonstranter skanderat ”vi ska skjuta judarna”. Stenar har kastats mot stadens rabbin som vittnat om hur någon till och med försökt köra över honom med en bil. Synagogan i Göteborg har angripits med brandbomber av förövare som inte gör skillnad på svenskar och den israeliska statsmakten.

Annons
Annons

I Stockholm beskrevs judar som “apors och svins avkomma” vid en demonstration anordnad av JK, vilket kritiserats av Svenska kommittén mot antisemitism. Föreningen har alltså tidigare hamnat i blåsväder.

Svensk-palestiniern Bassem Nasr, kommunfullmäktigeledamot i Malmö (mp), konstaterar att ”antisemitismen är ett stående inslag i Palestinarörelsen” som ”uttryckts av en minoritet bestående av unga, arga och obildade män”. ”Lika ofta har majoriteten inom Palestinarörelsen inte gjort tillräckligt för att stoppa judehatet”, säger han.

Fördomar och fientlighet är lika förkastliga vare sig det handlar om rasism eller annan intolerans. Dessa uttryck kan hota det öppna samhället när de accepteras som ett inslag i den offentliga debatten. Vilka grupper som sprider hatet är mindre intressant, det viktiga är att det varken bör godtas eller normaliseras.

Palestinarörelsen bör mana till nolltolerans mot de grupper som ägnar sig åt hat, hot och hets inom de egna leden. Uppgiften att storstäda i garderoben, vädra ut den unkna byrålådslukten och göra rent hus kvarstår.

Daniel Schatz är fil dr i statsvetenskap, fri skribent och Visiting Scholar vid New York University.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons