X
Annons
X

Världen ser på Sverige: ”Dyrt och deprimerande”

I Israel har bilden av Sverige polariserats på sistone. I USA har den förbättras. I Kina blandar de ihop oss med Schweiz. Svenska institutet publicerar en omfattande landsstudie i sin senaste rapport ”Sverige i ett nytt ljus”.

Läs mer om Bilden av Sverige

JO Waldner och klockor.

Foto: Jonas Ekströmer/TT Bild 1 av 2

Peking i Kina.

Foto: Maja Suslin/TT Bild 2 av 2

Del 1 av 9

JO Waldner och klockor.
JO Waldner och klockor. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Kina: Känner till Nobel och Waldner

Peking i Kina.
Peking i Kina. Foto: Maja Suslin/TT

Missuppfattningar och sammanblandningar med Schweiz är vanliga, som som att kineser associerar Sverige med klocktillverkning. 40 procent av respondenterna har ingen specifik kunskap om Sverige.

Bland de som känner till landet anses Sverige vara ett progressivt land med hög livskvalitet och starkt välfärdssystem. Men Sverige anses även vara dyrt, ha höga skatter och ett deprimerande klimat.

Den mest kända svensken är Alfred Nobel, följd av Jan-Ove Waldner, Zlatan Ibrahimovic, Greta Garbo och Ingrid Bergman.

Annons
X
Annons
X
Annons
X

Sumatra i Indonesien.

Foto: W.F. Laurance Bild 1 av 1

Del 2 av 9

Fortsätt läsa…

Indonesien: Jämställdhet ingen viktig fråga

Sumatra i Indonesien.
Sumatra i Indonesien. Foto: W.F. Laurance

Sverige är relativt okänt i Indonesien. 30 procent känner bara till Sverige vid namn.

Sverige uppfattas ändå vara öppet och tolerant. Den viktigaste frågan för respondenter i Indonesien är hållbarhet och miljöskydd. Jämställdhet anses inte lika viktigt.

Annons
X
Annons
X
Annons
X

New York.

Foto: Beatrice Preve Bild 1 av 1

Del 3 av 9

USA och Kanada: Förbättrad bild senaste åren

New York.
New York. Foto: Beatrice Preve

Övervägande positiv bild, 51 procent i USA och 55 i Kanada. Områden som förknippas med Sverige är god ekonomi, innovation, utbildnings- och hållbarhetsfrågor samt mänskliga rättigheter.

I USA uppgav 29 procent och i Kanada 15 procent av respondenterna att deras bild av Sverige förbättrats under de senaste åren. 7 procent i USA och 5 procent i Kanada har en i huvudsak negativ uppfattning av Sverige – de flesta är män på högerkanten.

Annons
X
Annons
X
Annons
X

Riyadh i Saudiarabien.

Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1

Del 4 av 9

Förenade Arabemiraten och Saudiarabien: Låg kännedom

Riyadh i Saudiarabien.
Riyadh i Saudiarabien. Foto: Henrik Montgomery/TT

Generellt låg kännedom och kunskap om Sverige. Vissa uppfattningar gränsar till missuppfattningar menar SI, som att Sverige bedöms vara alltför strikt och regelstyrt, att det är svårt att klara sig på engelska och att det är svårt att utöva sin religion.

Sverige tros ha en stark ekonomi och vara en avancerad kunskapsnation.

Annons
X
Annons
X
Annons
X

Jerusalem.

Foto: Mahmoud Illean/TT Bild 1 av 1

Del 5 av 9

Israel: Polariserad bild efter erkännande av Palestina

Jerusalem.
Jerusalem. Foto: Mahmoud Illean/TT

Sverige förknippas främst med positiva värden som ett lugnt och säkert land. Utvecklad jämställdhet och välfärd och hög livskvalitet.

Inställningen är dock polariserad. Sverige rankas av respondenterna som ett av de minst Israelvänliga länderna, vid en jämförelse med 15 europeiska länder. Föreställningen att Sverige har ett starkare stöd för Palestina än Israel är vanlig.

Den bilaterala relationen mellan Sverige och Israel uppfattas av 23 procent av respondenterna ha försämrats den senaste tiden. Sveriges erkännande av Palestina bedöms spela roll för attitydförsämringen.

Annons
X
Annons
X
Annons
X

Moskva i Ryssland.

Foto: Lise Åserud/TT Bild 1 av 1

Del 6 av 9

Ryssland: Abba och Astrid Lindgren

Moskva i Ryssland.
Moskva i Ryssland. Foto: Lise Åserud/TT

Låg kännedom om Sverige. Abba och Astrid Lindgren lyfts ofta fram, vilket visar på en något daterad bild.

68 procent (2016) har en mycket eller ganska positiv bild av Sverige. Utmaningarna med integration framkom som ett centralt ämne i fokusgrupperna.

Det finns en diskrepans mellan en övervägande negativ medierapportering och officiell retorik om Sverige – kombinerad med en låg kännedom.

Annons
X
Annons
X
Annons
X

Taj Mahal i Indien.

Foto: Gurinder Osan/TT Bild 1 av 1

Del 7 av 9

Indien: Övervägande positiv bild

Taj Mahal i Indien.
Taj Mahal i Indien. Foto: Gurinder Osan/TT

Drygt hälften av de svarande (54 procent) säger sig känna till eller vara mycket bekanta med Sverige som land.

61 procent har en positiv eller mycket positiv bild av Sverige. Sambandet mellan hög kännedom och högt anseende är starkt.

Annons
X
Annons
X
Annons
X

Riga i Lettland.

Foto: David Keyton/TT Bild 1 av 1

Del 8 av 9

Baltikum: Sverige ett land man kan lära av

Riga i Lettland.
Riga i Lettland. Foto: David Keyton/TT

I Estland anger 90 procent att man har en positiv bild av Sverige. I Litauen anger 83 procent att Sverige är ett land man kan lära sig av och i Lettland menar 71 procent av respondenterna att förhållandet mellan Sverige och Lettland är mycket goda.

Annons
X
Annons
X
Annons
X

Oslo i Norge.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold/TT Bild 1 av 1

Del 9 av 9

Norge och Danmark: Naivt och politiskt korrekt

Oslo i Norge.
Oslo i Norge. Foto: Larsen, Håkon Mosvold/TT

Respondenter i Danmark och Norge har blivit mer negativt inställda till Sverige generellt. Bakom de danska och norska respondenternas syn på Sverige och den svenska migrationspolitiken ligger sannolikt uppfattningar om Sverige som naivt, politiskt korrekt och överdrivet "gott", skriver SI.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X