Annons

Jonas Sjöstedt: Kasta ut odemokratiska länder

Vänsterpartiet har inför årets val – precis som värsta motståndaren SD – slutat driva ett svenskt EU-utträde.
Vänsterpartiet har inför årets val – precis som värsta motståndaren SD – slutat driva ett svenskt EU-utträde. Foto: Tomas Oneborg

Dra in bidragen till Ungern och Polen och säg upp flyktingavtalet med Turkiet. Det säger Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, som öppnar för att kasta ut länder som bryter mot demokratiska principer ur EU.

Under strecket
Publicerad

Jonas Sjöstedt tycker inte att Sverige tar emot särskilt många flyktingar, men vill ha en ”ordnad” flyktingpolitik.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 2

Att bygga kärnkraftverk är som att satsa på kassettband, tycker Jonas Sjöstedt.

Foto: Tomas OneborgBild 2 av 2

Europeiska unionen har de senaste åren gått igenom en rad kriser och står nu inför flera stora utmaningar. I en serie intervjuer inför Europaparlamentsvalet låter SvD partiledarna ge sin syn på hur EU:s stora frågor ska lösas – klimatet, migrationen och splittringen i unionen.

Först ut är Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt, som menar att konflikterna mellan medlemsländerna oundvikligen kommer att öka framöver på grund av den politiska utvecklingen i Europa.

– Man måste vara tydlig i försvaret av demokrati och mänskliga rättigheter. Man kan inte stillatigande se på när länder stänger fria medier, stänger universitet eller är öppet antisemitiska – som faktiskt den ungerska regeringen är. Det här är en stor politisk konflikt som man måste ta, säger han.

Sjöstedt anser att EU borde ”använda sina ekonomiska muskler” mot medlemsländer som bryter mot demokratiska principer, och redan i dag dra in stöd till Ungern och Polen.

Tycker du att länder som går i auktoritär riktning ska kunna kastas ut ur EU?

– I slutändan – ja.

Vad ska krävas för det?

Annons
Annons

Jonas Sjöstedt tycker inte att Sverige tar emot särskilt många flyktingar, men vill ha en ”ordnad” flyktingpolitik.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1

– Fördraget är ju lite otydligt i dag. Men det är klart att det finns en gräns. Vi kan inte acceptera att antidemokratiska länder skriver lagstiftning i Sverige, vilket är vad man gör via EU. Därför är det en viktig fråga, säger Sjöstedt.

EU-kritiska Vänsterpartiet har inför årets val till Europaparlamentet bestämt sig för att inte driva frågan om ett svenskt utträde ur unionen. Detta efter att ha sett hur brexitprocessen resulterat i politiskt kaos.

– Storbritannien är ett avskräckande exempel just eftersom de inte visste vad de skulle ha i stället. Hade man tänkt ut det i förväg och vetat vad man ville skulle det här vara mycket lättare att hantera. Det är det som har varit så oansvarigt, att den brittiska regeringen inte har haft ett sådant alternativ.

Har er EU-kritik gynnat den högerpopulism som vi ser i Europa?

– Nej, jag skulle tvärtom vilja säga att bristen på självkritik i EU har gjort det. EU har bedrivit en krispolitik som räddade banker med astronomiska summor men som har fått unga greker och portugiser att emigrera. De har ställt arbetare mot varandra och många har känt att deras arbetsvillkor hotas. I den frustration som skapas fiskar högerextremismen, säger Sjöstedt.

Jonas Sjöstedt tycker inte att Sverige tar emot särskilt många flyktingar, men vill ha en ”ordnad” flyktingpolitik.
Jonas Sjöstedt tycker inte att Sverige tar emot särskilt många flyktingar, men vill ha en ”ordnad” flyktingpolitik. Foto: Tomas Oneborg

En stor anledning till de senaste årens samarbetssvårigheter i EU har varit migrationspolitiken. Vänsterledaren vill se en ett solidariskt ansvar för fördelningen av flyktingar i unionen med ett gemensamt kvotsystem.

Annons
Annons

– Det vi ser nu är att det här saboteras av ett antal länder som vill sätta asylrätten ur spel – länder som Ungern och Polen. Vi tycker att man ska använda kraftiga ekonomiska påtryckningar mot dem som inte gör sin del av jobbet, säger han.

Men de här länderna vill ju inte ta emot fler flyktingar?

– Då får de säga hej då till sina generösa EU-bidrag tycker jag. För oss är asylrätt en mänsklig rättighet.

Sjöstedt medger att det i dag ser mörkt ut att kunna enas om ett gemensamt asylsystem.

Därför tycker han att de länder som är för ska gå vidare på egen hand och bjuda in exempelvis Norge och Schweiz att delta.

Kom det för många asylsökande till Sverige 2015?

­– Vi ser inte på människor på det sättet. Självklart ska alla få prövat om de har asylskäl eller inte. En kaotisk flyktingpolitik är inte bra. Vi vill ha en ordnad flyktingpolitik utan flyktingsmugglare och båtar över Medelhavet. Det kräver internationellt samarbete.

Skulle ert förslag innebära färre eller fler asylsökande för svensk del?

– Jag önskar att det blev fred på jorden och att människor inte skulle behöva fly så att det blev färre flyktingar. Men jag kan inte lova det. Människor flyr och vi tar i dag inte emot särskilt många tycker vi.

Sjöstedt är starkt kritisk mot det avtal som EU tecknat med Turkiet för att stoppa asylsökande att ta sig till Europa.

– Vi ser hur Erdoğan har utnyttjat att han är EU:s betalda gränsvakt genom att fängsla oppositionen och stänga tidningar. Det är en väldig dålig utveckling.

Tycker du att EU ska säga upp sitt avtal med Turkiet?

– Absolut. Det är så uppenbart att sedan avtalet slöts har förföljelsen mot vänstern, mot kurderna, mot alla som går emot Erdoğan, hårdnat ordentligt.

Annons
Annons

Att bygga kärnkraftverk är som att satsa på kassettband, tycker Jonas Sjöstedt.

Foto: Tomas OneborgBild 1 av 1
Att bygga kärnkraftverk är som att satsa på kassettband, tycker Jonas Sjöstedt.
Att bygga kärnkraftverk är som att satsa på kassettband, tycker Jonas Sjöstedt. Foto: Tomas Oneborg

Den fråga som står överst på både de svenska väljarnas och Vänsterpartiets dagordning inför EU-valet är miljö och klimat. Sjöstedt vill se kraftigt höjda klimatambitioner med bindande mål. Kolkraften ska vara borta till 2030 och inga nya fossildrivna bilar ska säljas i EU efter 2025.

– Det krävs grundliga strukturreformer som faktiskt fasar ut de fossila bränslena i EU, säger han.

Men tvingande regler innebär ju mer överstatlighet som ni är emot?

– EU har redan tvingande regler för bilmotorer. Det är bättre att de är för miljön än tvärtom.

Men om kraven blir tuffare i EU är väl risken stor att utsläppen bara flyttar till Kina och andra länder i stället?

– Det finns en sådan risk. Men det sker klimatarbete i många delar av världen och det är inte alltid så att Europa ligger främst.

För att motverka snedvridning föreslår Sjöstedt att EU ska överväga att inte ha handelsavtal med länder som vägrat skriva under eller inte lever upp till Parisavtalet, som binder världens länder att hålla den globala uppvärmningen under två grader.

Är det dags att erkänna att det behövs mer kärnkraft i Europa för att klara klimatomställningen?

– Nej, det är lite som att satsa på kassettband, det är inte framtidens teknik. Man har inte insett problemets allvar om man tror att det räcker med att bygga kärnkraft som är klar om 15 år.

Annons
Annons

Vad är viktigast för V i EU-valet?

Efter reklamen visas:
Vad är viktigast för V i EU-valet?

Så står partierna på höger–vänster- och GAL–TAN-skalan

Alla partier i EU-parlamentet sitter inte i en partigrupp, och alla partier i undersökningen sitter inte i EU-parlamentet.

Grafen bygger på data ur en undersökning gjord av CHES-gruppen 2018, där 228 experter bedömt var 132 partier stod på höger–vänster- och gal–tan-skalan. Undersökningen gjordes på ett urval EU-länder och partier eftersom de antingen var viktiga för europeisk politik eller för att de ingick i pågående forskningsprojekt. 2014 gjordes en undersökning som täcker alla EU:s medlemsländer.

#svarapåfrågan – Utfrågningar med alla partiers toppkandidatersvd.se
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons