Annons

Per Gudmundson:Journalistförbundet kritiskt till FN-avtal om migration

SJF-ordföranden Jonas Nordling.
SJF-ordföranden Jonas Nordling. Foto: Johan Jeppsson / TT

Journalistförbundet är kritiskt till att regeringen ska underteckna FN:s ramavtal för migration. ”Det gör i förlängningen att pressfriheten undergrävs”, säger SJF-ordföranden Jonas Nordling till SvD.

Under strecket
Publicerad

I december planerar svenska regeringen att underteckna FN:s ramavtal för migration, ”Global compact for safe, orderly and regular migration”, vid ett högnivåmöte i Marrakech, Marocko. Avtalet ska därefter antas i FN:s generalförsamling.

Avtalets undertecknare åtar sig bland annat att driva en mediepolitik som ska påverka rapporteringen om migration genom att utbilda journalister i ”etisk” terminologi och bevakning. Samtidigt ska man styra bort offentliga medel från medier som ”diskriminerar migranter”.

Men sådana åtgärder riskerar i förlängningen att leda till ”smakdomstolar” och till att ”pressfriheten undergrävs” enligt svenska journalistförbundet.

I grannlandet Norge väckte styrningen journalistisk kritik tidigare i veckan. Norsk redaktørforening, en intresseorganisation för tidningsredaktörer och mediechefer med tyngdpunkt på yttrande- och tryckfrihetsfrågor, kommenterade FN-avtalet. Förbundets biträdande generalsekreterare Reidun K. Nybø sade till NTB att FN-dokumentet har ”helt uppenbart problematiska formuleringar”. ”Offentliga medier ska inte instruera medier. Det är inte deras uppgift att driva utbildning av journalister i sensitivt språkbruk”, menade Nybø, som tillade att hon förutsätter att norska regeringen inte tänker följa FN-avtalet ordagrant.

Annons
Annons

Kritiken i Norge gjorde att SvD Ledare, som tidigare skrivit om FN-avtalet, ställde frågan till svenska föreningar som har till syfte att skydda pressfriheten.

Svenska journalistförbundet ser en delvis annan problematik än det norska förbundet.

– Den delen som handlar om utbildning är inte den mest problematiska eftersom man får utgå ifrån att en sådan utbildning är frivillig för journalister att delta i, säger SJF-ordföranden Jonas Nordling till SvD Ledare.

Det är frågan om styrningen av statligt stöd till medieaktörer som får journalistförbundet att reagera. Det kan leda till politiska ”smakdomstolar”.

– Den delen som handlar om att stater inte ska kunna ge ekonomiskt stöd till medieaktörer som till exempel främjar intolerans gentemot migranter är mer problematisk. Den liknar delvis det förslag som medieutredningen la fram och som gick ut på att en förutsättning för att få mediestöd skulle vara att mediet präglades av principen om alla människors lika värde. Det var något som Journalistförbundet var kritiskt till och som inte heller regeringen gick vidare med. Det är lätt att ställa upp på den typen av principer på ett teoretiskt plan men det är svårare att genomföra dem i praktiken. Detta eftersom de ofrånkomligen leder till att vi får smakdomstolar som ska avgöra vilka medier som lever upp till principerna. Det gör i förlängningen att pressfriheten undergrävs, säger Nordling.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons