Annons

”Juholts attityd är ett hån mot svenska diplomater”

Ambassadör Håkan Juholts domedagsprofetia om svensk demokratis undergång vittnar om riktigt dåligt omdöme för posten. Att han utsetts till ambassadör sätter också ljuset på gräddfilen till ambassadörsposterna, skriver Monica Björklund, tidigare vid statsrådsberedningen.

Under strecket
SvD
Publicerad

Håkan Juholt är Sveriges nya ambassadör i Reykavik, på Island.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 2

Monica Björklund

Foto: PrivatBild 2 av 2

Håkan Juholt är Sveriges nya ambassadör i Reykavik, på Island.

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1
Håkan Juholt är Sveriges nya ambassadör i Reykavik, på Island.
Håkan Juholt är Sveriges nya ambassadör i Reykavik, på Island. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

DEBATT | AMBASSADÖRER

Ambassadör Håkan Juholts domedagsprofetia om svensk demokratis undergång, fick många att ilskna till. Ambassadören sade också att han inte hade planer på att återvända hem under perioden. Det är bra att han trivs på Island, landet han är utsedd att representera Sverige i. Men Juholts uttalanden är ett hån mot svenska diplomater och sätter ljuset på gräddfilen till ambassadörsposterna.

”Han lär sig nog också inom kort, skulle jag tro, vad det innebär att vara en ambassadör”, var Sveriges utrikesministers kommentar om sin före detta partiledare. Det krävs således inte ens – först - grundläggande kunskaper och gott omdöme för att kunna bli ambassadör? Alltså den som är chef för hela ambassaden och enligt Wienkonventionen om diplomatiska relationer (1961) ”en diplomat av högsta rang”, med fullmakt som en stats högsta representation.

Annons
Annons

På regeringens hemsida finns de grundläggande arbetsuppgifterna för en diplomat att läsa, de innebär bland annat att: Främja Sveriges handel och näringsliv internationellt liksom utländska investeringar i Sverige. Främja kunskap om Sverige och verka för en positiv och heltäckande Sverigebild i utlandet.

En positiv och heltäckande bild av Sverige i utlandet, måste såklart inte innebära att ägna sig åt att försköna verkligheten. En intressant artikel i SvD tog fasta på huruvida Juholt hade rätt i att Sverige är på väg från demokrati till diktatur. En statsvetare från Harvard menade att demokratin är hotad, då yngre generationer verkar värdera demokratin lägre. Det är allvarligt. Och en mycket viktig diskussion. Men det suddar inte ut det olämpliga i att det är just en nytillträdd ambassadör som basunerar ut en långt ifrån positiv bild av Sverige i utlandet. Det handlar om att ha gott omdöme.

Den, som inte har gjort karriär inom ett politiskt parti men drömmer om att arbeta som diplomat, och kanske en dag kunna bli ambassadör, kan söka till Utrikesdepartementets utbildning Diplomatprogrammet. På regeringens hemsida står det vilka ansökningskrav som gäller, bland annat ska man: ha en avslutad akademisk examen motsvarande minst en fil. kand. ”Därutöver förutsätts du vara ansvarstagande, ha hög integritet och gott omdöme.”

Att ha gott omdöme är alltså så självklart att det förutsätts för att kunna komma in på utbildningen. Det är inget som en diplomat normalt ska skaffa sig först när hen väl är på plats i ett annat land för att representera Sverige. Rimligtvis borde det kravet även gälla ambassadörer, som exempelvis de tidigare partiledare, ministrar och politiska tjänstemän som utnämnts av regeringen, men som aldrig har gått Diplomatprogrammet.

Annons
Annons

Monica Björklund

Foto: PrivatBild 1 av 1

Diplomatprogrammet är populärt, mellan 800–900 söker varje år. Men endast 20 personer antas årligen. Själva urvalsprocessen är gedigen: ett första urval görs utifrån ansökningshandlingarna, sedan kallas ett antal sökanden till ett skriftligt prov. I det skriftliga provet testas kunskaper om det svenska samhället, internationella frågor, språk och sökandens analytiska förmåga. Nästa steg: intervjuer, test och övningar på ett Assessment Center.

Det framgår också att ”Normalt påbörjas den första utlandsposteringen något av de första tre anställningsåren, företrädesvis i länder med relativt krävande levnadsförhållanden.”

Det är få som får en första post som diplomat i ett land som Island med hög levnadsstandard. Det är få, som får sin första ambassadörspost, och då kan tillåta sig att ge intervjuer om det egna landets demokratiska undergång.

Vilka personer, med vilken bakgrund, kunskaper och egenskaper, vill vi ska representera Sverige utomlands? En verksamhet som finansieras med skattemedel. I utredningen Utrikesförvaltning i världsklass, (SOU 2011:21), togs många större frågor upp för utrikesförvaltningen. Men det finns mindre frågor att klara av direkt. Täpp till gräddfilen – att vara ambassadör och representera Sverige ska inte vara en reträttpost för partikamrater. Krav på dokumenterad, relevant kompetens, erfarenhet och gott omdöme ska gälla även dem.

Monica Björklund

tidigare politiskt anställd vid statsrådsberedningen, Public Affairs- och kommunikationsrådgivare (som varken har sökt Diplomatprogrammet eller haft någon post hos Utrikesförvaltningen).

Monica Björklund
Monica Björklund Foto: Privat
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons