Annons

Jurister slutar: ”Fick inga uppdrag efter jag blev gravid”

Äldre manliga delägare med makt över unga kvinnliga juristers karriär. Så ser hierarkierna ut på stora affärsadvokatbyråer. SvD har talat med sex jurister som slutat för att de som kvinnor motarbetats.

– En överväldigande majoritet manliga delägare påverkar strukturer och klimat.

Under strecket
Publicerad

En kvinna berättar i sitt vittnesmål att delägarna på en byrå hon arbetade på inte gav henne några uppdrag när hon blev gravid, trots att det var ett halvår kvar tills hon skulle föda.

Foto: Christine Olsson/TT och Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1

En kvinna berättar i sitt vittnesmål att delägarna på en byrå hon arbetade på inte gav henne några uppdrag när hon blev gravid, trots att det var ett halvår kvar tills hon skulle föda.

Foto: Christine Olsson/TT och Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1
En kvinna berättar i sitt vittnesmål att delägarna på en byrå hon arbetade på inte gav henne några uppdrag när hon blev gravid, trots att det var ett halvår kvar tills hon skulle föda.
En kvinna berättar i sitt vittnesmål att delägarna på en byrå hon arbetade på inte gav henne några uppdrag när hon blev gravid, trots att det var ett halvår kvar tills hon skulle föda. Foto: Christine Olsson/TT och Henrik Montgomery/TT 

I uppropet #medvilkenrätt, med över 5 000 underskrifter, vittnar kvinnliga jurister om sexuella trakasserier och övergrepp i juridikbranschen.

SvD har talat med flera kvinnliga jurister som berättar om hur det är svårare för kvinnor än för män att ta sig uppåt i hierarkierna i advokatbyråerna. Kvinnorna har jobbat på flera av de stora affärsjuridiska byråerna i Stockholm. Fem av dem har sagt upp sig för att de känt att kvinnor motarbetats.

Byråerna är hierarkiskt uppbyggda med delägarna på toppen. Delägarna ger de biträdande juristerna uppdrag, och kan på så sätt i hög grad styra över deras karriärer.

– Jag har själv inte varit med om sextrakasserier, det är mer fråga om en allmän ojämställdhet. Killarna backas upp och favoriseras. De får komma fram eller tar sig fram på ett annat sätt, säger en av kvinnorna om situationen för biträdande jurister.

Annons
Annons

Man gör det inte på ett jämställt sätt eller enligt fastslagna kriterier. Det blir snarare ”honom gillar jag”, som styr.

– Jag tror inte att det är så enkelt som att tjejer måste ta för sig mer, utan det måste vara en ledningsfråga att i största möjliga mån ge alla samma chanser, fortsätter kvinnan.

En annan kvinna berättar att en av delägarna på en byrå hon arbetade på inte gav henne några uppdrag när hon blev gravid, trots att det var ett halvår kvar tills hon skulle föda. En annan delägare väntade sig i sin tur att hon skulle arbeta precis som vanligt, många timmar och långt in på nätterna, trots att hon hade små barn hemma.

Flera av kvinnorna lyfter upp hur delägarna ofta brister i sitt arbetsgivaransvar.

– Du är beroende av delägarna för att få uppdrag. Jag tror att man ofta har svårt att se sitt ansvar att leda och fördela arbetet som delägare. Man gör det inte på ett jämställt sätt eller enligt fastslagna kriterier. Det blir snarare ”honom gillar jag”, som styr, säger en av kvinnorna.

Att det tycks finnas hinder i kvinnliga juristers karriärer syns också när man räknar andelen kvinnor på de olika posterna. Bland de som tagit juristexamen de senaste tio åren är 62 procent kvinnor, visar siffror från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Det finns en större beredvillighet att tänka att en manlig kandidat kan komma att växa in i en roll. Kvinnan ska redan vara i rollen när hon får den.

När SvD räknar andelen biträdande jurister på några av de stora byråerna i Sverige är mellan 52 och 60 procent kvinnor. Men bland delägarna på samma byråer pendlar andelen kvinnor mellan 13 och 35 procent.

Annons
Annons

Flera jurister SvD talat med uppger att det ställs högre krav för att kvinnor ska kunna bli delägare än män.

– Det finns en större beredvillighet att tänka att en manlig kandidat kan komma att växa in i en roll. Kvinnan ska redan vara i rollen när hon får den, säger en av kvinnorna som själv var delägare.

På Lindahl Stockholm, där några av de kvinnor som uppger att de slutat på grund av att de känt att de motarbetas, är 53 procent av de biträdande juristerna kvinnor, men bara 6 av 28 delägare, 21 procent, är kvinnor.

Lindahl Stockholms vd Malcolm Wiberg svarar på SvD:s frågor via mejl.

”Jag har varit VD på Lindahl Stockholm sedan 2014. Under den tiden har vi arbetat målmedvetet med att förändra vår kultur, till exempel genom att tillsammans ta fram Våra vägledande principer. De bygger på 12 månaders kontinuerlig dialog mellan alla medarbetare på Lindahl i Stockholm och är ett uttryck för vår kultur och de beteenden vi förväntar oss. Jag upplever att det arbetet redan ger effekt. Av våra 5 senaste delägare i Stockholm är 3 kvinnor”, skriver Malcolm Wiberg.

På frågan hur han ser på att kvinnor slutat på Lindahl för att de känt att de motarbetats och att flera kvinnor lyft fram att det ställs hårdare krav på kvinnor än på män svarar Malcolm Wiberg:

”Det är beklagligt att höra att någon har känt sig motarbetad hos oss och det är ingen information jag tidigare har fått ta del av. Min bild är att vi under min tid som VD har varit väldigt konsekventa när det kommer till de krav som ställs.”

ByråAndel kvinnliga delägareAndel kvinnliga biträdande jurister
Lindahl Stockholm21 procent53 procent
Setterwalls13 procent57 procent
Mannheimer Swartling16 procent52 procnet
Vinge23 procent59 procent
Cederquist26 procent53 procent
MAQS35 procent58 procent
Hannes Snellman Stockholm21 procent60 procent
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons