Annons

”Justitieministern bryter vallöfte om vapen”

Morgan Johansson bryter sitt vallöfte att ställa upp för laglydiga jägare och sportskyttar. Regeringens förslag till implementering av vapendirektivet kommer att slå hårt mot alla legala vapenägare i Sverige, skriver sportskytten Pia Clerté.

Under strecket
Publicerad

Pia Clerté, sportskytt, skriver att regeringen skyller på EU när de i själva verket passar på att införa strängare vapenregler som inte krävs av direktivet.

Foto: Erik Bjälkvall Bild 1 av 1

Pia Clerté, sportskytt, skriver att regeringen skyller på EU när de i själva verket passar på att införa strängare vapenregler som inte krävs av direktivet.

Foto: Erik Bjälkvall Bild 1 av 1
Pia Clerté, sportskytt, skriver att regeringen skyller på EU när de i själva verket passar på att införa strängare vapenregler som inte krävs av direktivet.
Pia Clerté, sportskytt, skriver att regeringen skyller på EU när de i själva verket passar på att införa strängare vapenregler som inte krävs av direktivet. Foto: Erik Bjälkvall

DEBATT | VAPENDIREKTIVET

”Skamligt ministrar, detta blir en valfråga”, skrev jag efter att justitieminister Morgan Johansson i en debattartikel hade lovat att regeringen inte avsåg att genomföra några förändringar som försvårar för svenska jägare och sportskyttar. Morgan Johansson vågade inte låta denna fråga ta plats i valrörelsen och senarelade regeringens lagrådsremiss till långt efter valet, så långt efter att regeringen och socialdemokratiska riksdagsledamöter nu i debatten framför att det inte finns tid att ändra något med mindre att Sverige får böter av EU.

Hade justitieministern på allvar oroat sig över böter, hade självklart lagrådsremissen lagts fram så fort som möjligt efter det att utredaren presenterade sin rapport i januari 2018, och inte över ett år senare.

Annons
Annons

I en debatt med Daniel Bäckström (C) den 8 juni lovade Morgan Johansson att regeringen inte hade för avsikt att implementeringen av vapendirektivet skulle ställa högre krav än direktivet. Justitieministern lovade att avskaffa licensplikten på ljuddämpare, att ta totalförsvarets intressen på allvar vad gäller de olika sportskyttegrenarna som hotas av vapendirektivet, och han sade att regeringen inte avsåg att gå vidare i de punkterna där förslaget går längre än direktivet vad gäller magasin. På samtliga dessa punkter visar det sig nu att Johansson vilseledde oss i debatten.

Regeringen har skickat implementeringen av vapendirektivet på lagrådsremiss. Det är rakt igenom en stark överimplementering och går längre än vad direktivet kräver samtidigt som regeringen felaktigt nu påstår att det krävs av direktivet. Lagrådet kritiserar nu förslaget som är så komplicerat skrivet att det kan strida mot legalitetsprincipen. ”Mot bakgrund av den för den enskilde särskilda betydelse förevarande reglering har, anser Lagrådet att tillämpningen försvåras väsentligt med den föreslagna lagstiftningstekniken. Det kan dessutom ifrågasättas om lagtexten är förenlig med de krav på tydlighet som följer av legalitetsprincipen”, skriver rådet.

Implementeringen av vapendirektivet fokuserar på att begränsa och förstöra för laglydiga vapenägare med noll konsekvenser på brottsligheten. Av Morgan Johanssons löften finns inget kvar. Borta är den utlovade förenklingen och borttagandet av licensen på ljuddämpare. Regeringen inför däremot tvärtemot sitt löfte tillståndsplikt på en viss typ av magasin (utan att definiera vad det är), vilket betyder att det blir brottsligt att inneha en liten plastlåda med tillhörande fjäder. Vi får även en klassificering av sportskyttevapen i kategori A, samma kategori som till exempel missiler. En konsekvens blir slutet på det internationella skyttet för de svenska skyttarna och dessutom hotas VM i Karlskoga i augusti eftersom de internationella skyttarnas vapen blir omvandlade till kategori A under tävlingen. Regeringen inför även femårsbegränsningar helt i onödan, då det varit tydligt från EU-parlamentets sida att vårt system med daglig registersamkörning med råge uppnår direktivets krav.

Det är dags att Socialdemokraterna står upp för sitt löfte till svenska jägare och sportskyttar att inte försvåra för dem, jag uppmanar därför regeringen att revidera förslaget innan det läggs som proposition den 9 april. Det är oärligt och oacceptabelt att skylla sina egna regelskärpningar på EU.

Pia Clerté
dynamisk sportskytt, trefaldig svensk mästarinna

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons