Annons

Källor: Kritiserade gd:n backas upp av styrelsen

Hans Lindblad, generaldirektör Riksgälden.
Hans Lindblad, generaldirektör Riksgälden. Foto: Tomas Oneborg

En extern granskning ska tillsättas – men redan nu står det klart att Riksgäldens styrelse backar upp sin hårt kritiserade generaldirektör Hans Lindblad. Det uppger flera källor från myndighetens toppskikt för SvD.

Under strecket
Publicerad

Kritiken mot Riksgäldens generaldirektör, Hans Lindblad, har varit hård. Bland annat har myndigheten drabbats av chefsavhopp och facken har protesterat mot ledarskapet.

För att möta kritiken har Hans Lindblad själv föreslagit en extern utredning för att utvärdera ledarskapet, enligt myndighetens ordförande Yvonne Gustafsson.

Styrelsen tidigarelägger också medarbetarundersökningen som skulle ha skett till våren. Både den och utredningen ska ske så snart som möjligt.

– Det är viktigt att allt sker skyndsamt, säger Yvonne Gustafsson till SvD utan att vilja svara på ytterligare frågor.

SvD har talat med ett flertal källor i myndighetens toppskikt. Och förtroendet för generaldirektören är trots kritiken fortsatt stort hos styrelsen.

Källorna påstår vidare att styrelsearbetet fungerar bra.

Lindblad har kritiserats för framför allt tre saker.

För det första att han impulsivt ändrar sig, till exempel genom att inte längre stödja förslag från tjänstemännen på styrelsemöten.

Men enligt SvD:s uppgiftslämnare i myndighetens toppskikt uppskattar styrelseledamöterna intellektuellt utmanande diskussioner och har inte reagerat negativt på omsvängningarna. Källorna påstår vidare att styrelsearbetet fungerar bra, att det är högt i tak och att ledamöterna är kompetenta och vågar säga vad de tycker.

Annons
Annons

För det andra har Hans Lindblad kritiserats för att ha stängt en valutaposition – som spekulerade i en starkare amerikansk dollar – när positionen låg kraftigt back, vilket gjorde att Riksgälden fick ta en förlust på runt 200 miljoner kronor.

Kort därpå stärktes dollarn. Om Riksgälden hade legat kvar med sin position så hade utfallet blivit cirka en halv miljard kronor bättre. Hans Lindblads agerande kritiseras i en skrivelse från Ekonomistyrningsverket.

Men styrelsen hade enligt SvD:s källor länge varit tveksam till att ge Riksgäldens handlare mandat att spekulera i valutor efter åratal av förluster på handlarpositioner. Styrelsen ville, enligt uppgift, att Hans Lindblad skulle avsluta den här positionen.

För det tredje har Hans Lindblad kritiserats för att han kan få infall, som när han plötsligt sa att Riksgälden funderade på att ge ut en hundraårig obligation framför SVT Rapports rullande kameror. Riksgälden är i vanliga fall mycket noga med hur myndigheten uttrycker sig för att investerare ska ha förtroende för Sverige som låntagare.

Redan i dag är det svårt för Riksgälden att hålla likviditeten, handeln, i sina papper så det gäller för myndigheten att ha så få sorters obligationer som möjligt. Det är därför myndigheten inte har velat ge ut gröna obligationer.

Hans Lindblad förklarade saken så här för SvD i torsdags:

– Vi hade initierat ett analysarbete strax före sommaren. Sedan var det inte meningen att prata om det publikt, men då andra länder prövade detta så fick jag frågan av journalister och vi gick ut med att vi funderar på det.

Riksgälden hanterar hundratals miljarder kronor.

Ryckigheten har fått flera chefer att sluta på Riksgälden och tre av de fyra avdelningar som sköter Riksgäldens kärnverksamhet står nu utan chef.

Personalomsättningen har ökat, från 5 procent under företrädaren Bo Lundgrens chefskap till 17 procent i fjol. Men i ökningen ingår att Riksgälden lagt ner premieobligationsavdelningen och att nästan hela it-avdelningen slutade efter att myndigheten avslöjat mutbrott där 2017, påpekar SvD:s källor.

Men att personalbrist var ett problem i somras visar dokument som SvD tagit del, riskenheten hos ”statens bank” stod helt tom i tre och en halv vecka.

Riksgälden hanterar hundratals miljarder kronor och ska löpande värdera olika finansiella risker: marknadsrisk, kreditrisk och likviditetsrisk. Myndigheten är central, då den lånar upp pengar till statskassan, förvaltar statsskulden och hanterar banker i kris.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons