Annons

Kan antioxidanter förebygga cancer?

Många hoppas på ett genombrott i cancerforskningen. Ett fokus är antioxidanter som kan neutralisera fria radikaler och hindra dem från att skada cellerna. Skulle kosttillskott med antioxidanter rentav kunna minska risken för cancer? SvD:s Emma Frans går igenom de vetenskapliga beläggen.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 2 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Påstående

I måndags fick vi veta att årets Nobelpriset i medicin tilldelas forskarna bakom immunterapi – en revolutionerande ny typ av cancerbehandling. Metoden går ut på att kroppens egna immunförsvar utnyttjas för att ta kål på cancercellerna (1). Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och även om immunterapi är en revolutionerande behandling behövs effektiva sätt att förebygga dessa sjukdomar.

Det har föreslagits att antioxidanter kan förebygga cancer, men vad finns det för vetenskapliga belägg för detta påstående?

Genomgång

Fria radikaler är reaktiva ämnen som bildas naturligt i kroppen och vid väldigt höga koncentrationer kan de vara skadliga för kroppens celler. Bland annat kan de skada cellens DNA och därmed bidra till cancerutveckling (2). Onormalt höga koncentrationer av fria radikaler kan uppstå om du till exempel utsätts för joniserande strålning eller cigarettrök.

Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

Antioxidanter är ämnen som neutraliserar fria radikaler, vilket hindrar dem från att skada cellerna. Våra kroppar kan själva producera antioxidanter, men vi är också beroende av att få i oss antioxidanter via vår föda. Antioxidanter kan också intas som kosttillskott, men den som äter en sammansatt kost får i sig det kroppen behöver i form av exempelvis vitamin A, C och E, selen och betakaroten.

Studier på försöksdjur har visat att antioxidanter förebygger den typ av skada orsakad av fria radikaler som kopplats till cancerutveckling. Forskare har också undersökt om kosttillskott av antioxidanter kan minska risken för cancer hos människor. De flesta studier som utförts är så kallade observationsstudier som inte kan skilja på associationer och orsakssamband och studierna har gett motstridiga resultat (3).

För att verkligen ta reda på om antioxidanter orsakar en minskad risk för cancer behövs studier där slumpen avgör vilka försökspersoner som får kosttillskott. Det finns faktiskt några studier med detta upplägg, men de ger inga tydliga belägg för att kosttillskotten förebygger cancer (4).

Vissa tror dock att det kan bero på att antioxidanterna i studierna tagits som kosttillskott och att mat som innehåller antioxidanter i kombination med andra näringsämnen är mer fördelaktigt.

Det finns också studier som undersökt hur patienter som redan diagnosticeras med cancer påverkas av antioxidanter som kosttillskott. Studierna har inte gett något enhetligt resultat, men några har visat att kosttillskotten var kopplade till en sämre prognos (5). Studier utförda på försöksdjur har också visat att antioxidanter tycks främja tumörutveckling och spridning av metastaser (6).

Med andra ord verkar det vara ofördelaktigt att cancerpatienter tar dessa kosttillskott.

Slutsats

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Antioxidanter oskadliggör fria radikaler som kan ge den typ av DNA-skador som bidrar till cancerutvecklingen, men trots detta finns det inga tydliga belägg för att antioxidanter som kosttillskott minskar risken för cancer. När det gäller patienter som redan har en cancerdiagnos pekar vissa studier på att tillskott på antioxidanter till och med kan försämra prognosen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons