Annons

”Kan fruns släkt göra anspråk på sonens arv?”

Delar av ett arv kan skjutas upp. Men frågan är hur mycket som sedan finns kvar att ärva. Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar läsarna varje vecka.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Jag är sambo och vi planerar att gifta oss. Jag har ett barn sedan tidigare och vi har inga gemensamma barn. Vi bor i en bostadsrätt som jag köpte innan vi flyttade ihop och jag har även banktillgodohavanden. Min sambo har inga egna tillgångar och har precis blivit skuldfri efter att ha betalat av en skuld under flera år.

Jag har tänkt på att upprätta äktenskapsförord och att det vi har med oss in i boet ska vara enskild egendom. Emellertid vill jag att hon ska ha en trygg ålderdom om jag dör före henne, vilket är troligt då jag är äldre. Det skulle innebära att min son skulle få de mesta vår kvarlåtenskap.

Ponera att jag då skriver testamente där min son bara får ut sin laglott och att resten går till henne. Då blir väl följden att hennes släkt ärver henne efter att hon har dött, eller tänker jag fel?

Annons

Går det skriva testamente där min framtida fru ärver mig med fri förfoganderätt och att min son endast får laglotten, men att när hon dör så ärver min son resten av min enskilda egendom enligt äktenskapsförordet? Alltså det jag förde med mig in i boet.

I ditt fall kommer din son att ärva all din egendom om du inte upprättar ett testamente.

Caroline Elander: En stor skillnad mellan att vara gifta och sambo är att vid den fördelning av tillgångarna som ska ske om ett äktenskap upphör – antingen på grund av separation eller att någon av makarna dör – så ska all makarnas egendom som huvudregel ingå och delas på hälften, inte bara gemensamt införskaffad bostad och bohag.

Vill makarna inte att all egendom ska ingå i denna fördelning, det som inom juridiken kallas bodelning, kan de upprätta ett äktenskapsförord precis som ni har tänkt. Den egendom som blir enskild enligt äktenskapsförordet ingår då inte i bodelningen.

När bodelning har skett ska den avlidnes egendom fördelas mellan den avlidnes legala arvingar, om det inte finns ett testamente som säger annat. I ditt fall kommer din son att ärva all din egendom om du inte upprättar ett testamente till förmån för din maka.

Din hustru har dock inte rätt att fritt ge bort egendomen.

Om du upprättar ett testamente som säger att din son endast ska få sin laglott, i ditt fall hälften av din egendom, vid din bortgång och din hustru ska ärva resten av din egendom med fri förfoganderätt kommer din son att bli efterarvinge efter din hustru. Din son ska således få resterande del av sitt arv efter dig när hon avlider. Storleken på detta efterarv fastställs genom att man i bouppteckningen efter dig räknar fram hur stor del av de totala tillgångarna som utgör din egendom.

Det är alltså inte så att din hustrus arvingar ärver den egendom som hon har ärvt av dig, din son har rätt att först få ut resterande del av sitt arv.

Att ha i åtanke är dock att din hustru, om du upprättar ett testamente där din son ska ha efterarvsrätt efter henne, kommer att ärva dig med så kallad fri förfoganderätt. Hon kan då fritt disponera över det arv hon fått från dig vilket kan medföra att det arv som din son får ut när din hustru avlider kan vara betydligt mindre än vad det är när du avlider. Din hustru har dock inte rätt att fritt ge bort egendomen som hon ärvt efter dig eller förfoga över denna genom ett testamente.

Annons
Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons