Annons

”Kan jag ge fastigheten till mitt ena barn innan jag dör?”

Du har rätt att ge bort din egendom till vem du vill under din livstid. Men eftersom en gåva till ett barn enligt huvudregeln räknas som förskott på arv finns en del saker att tänka på. Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Uppdaterad
Publicerad
Foto: Shutterstock/IBL

Fråga: Jag har tre barn, två är adopterade och en är vår gemensamme son inom mitt tidigare äktenskap.

Vi skilde oss för flera decennium sedan och de adopterade barnen har jag inte haft någon kontakt med under dessa år.

Min fråga är om jag kan jag ge bort min fastighet som gåva till min biologiske son. Kan min gåva vara skriven så att han inte får tillträde till min fastighet förrän jag avlider?

Annons

Du har rätt att ge bort din egendom till vem du vill oavsett om detta innebär att det blir en orättvis fördelning mellan dina tre barn.

Caroline Elander: Inledningsvis ska nämnas att enligt lag så jämställs biologiska och adopterade barn på så sätt att de har samma rätt att ärva sina föräldrar. Förutsatt att du inte har ett testamente som säger annat ska således din egendom fördelas lika mellan dina tre barn när du avlider.

Du har rätt att under din livstid ge bort din egendom till vem du vill oavsett om detta innebär att det blir en orättvis fördelning mellan dina tre barn. En gåva till ett barn anses enligt huvudregeln, och om inget annat framgår av exempelvis ett gåvobrev, vara förskott på arv. Detta innebär att värdet av gåvan kommer att dras av från din biologiske sons del av arvet efter dig när du går bort.

Det kan dock vara bra att veta att detta endast är en avräkningsregel, finns det ingen egendom kvar har din biologiske son ingen skyldighet att betala tillbaka hela eller delar av den gåva han har fått.

Illustration: Thomas Molén

Det framgår inte av din fråga om du har någon egendom av värde förutom din fastighet varför det är svårt för mig att uttala mig om huruvida fastighetsgåvan kommer att kunna avräknas fullt ut, eller om gåvan kommer att medföra att dina barn kommer att få olika mycket i arv och gåva efter dig.

Visar det sig att dina barn inte kommer att få lika mycket i arv och gåva efter dig bör du ha i åtanke att man som barn alltid har rätt att få ut sin laglott, det vill säga hälften av vad man annars skulle få enligt lag.

Det är mycket att tänka på innan du ger bort din fastighet till din biologiske son.

Dina adoptivbarn har enligt lag möjlighet att efter din död kräva att få ut sina laglotter även ur den fastighetsgåva som du under din livstid ger din biologiske son.

Detta gäller särskilt om du i gåvobrevet avseende fastigheten skriver in att din biologiske son får tillträda fastigheten först när du avlider eller att du ska ha rätt att bo kvar på fastigheten tills du själv väljer att flytta eller avlider. För att dina adoptivbarn ska ha rätt till kompensation för fastighetsgåvan krävs dock att de väcker talan vid domstol.

Som du ser är det är mycket att tänka på innan du ger bort din fastighet till din biologiske son. Jag rekommenderar dig därför att anlita en advokat eller jurist vid upprättandet av gåvobrevet.

Annons
Annons
Annons
Foto: Shutterstock/IBL Bild 1 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons
Annons