Annons

”Kan jag se till att barnens halvsyskon blir utan arv?”

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Kvinnans avlidna make hade ett barn sedan tidigare. Nu vill hon se till att makens barn inte ärver hennes egna barn. Går det? Caroline Elander Knip, SvD:s expert i familjerätt och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Under strecket
Publicerad

Advokat Caroline Elander Knip besvarar SvD-läsarnas frågor. Mejla din fråga till caroline.elander@svd.se.

Foto: SvD

Fråga: Jag är änka och har tre barn. Min avlidne make, barnens far, hade ett barn sedan tidigare och allt beträffande arv till detta barn efter honom är reglerat och avslutat.

Min fråga är nu: har min avlidne makes barn sedan tidigare arvsrätt efter sina halvsyskon, alltså mina barn?

Om så är fallet – hur kan man förhindra det? Kan jag förorda att deras arv efter mig endast kan ärvas mellan dem eller måste de göra något själva?

För det fall föräldern inte är i livet delar den förälderns bröstarvingar på förälderns del.

Caroline Elander Knip: Halvsyskon kan under vissa förutsättningar ha en legal arvsrätt. Om de har en arvsrätt eller inte är beroende av om dina barn har egna barn eller barnbarn, så kallade bröstarvingar, eller inte då de avlider och om de har upprättat ett eget testamente eller inte.

När en person avlider kommer arvet att fördelas enligt lag under förutsättning att den avlidne inte har upprättat något testamente. Inom juridiken talar man då om tre olika arvsklasser. I ditt fall är det framförallt de två första arvsklasserna som blir aktuella.

Annons
Annons

Advokat Caroline Elander Knip besvarar SvD-läsarnas frågor. Mejla din fråga till caroline.elander@svd.se.

Foto: SvD
Advokat Caroline Elander Knip besvarar SvD-läsarnas frågor. Mejla din fråga till caroline.elander@svd.se.
Advokat Caroline Elander Knip besvarar SvD-läsarnas frågor. Mejla din fråga till caroline.elander@svd.se. Foto: SvD

Till den första arvsklassen räknas den avlidnes bröstarvingar, det vill säga barn, och deras barn i rakt nedstigande led. Om den avlidne inte har några bröstarvingar alls tillfaller arvet istället arvingarna i den andra arvsklassen. Arvet kommer då att fördelas mellan den avlidnes föräldrar till lika delar.

För det fall de inte är i livet delar den förälderns bröstarvingar på förälderns del. Det innebär att såväl hel- som halvsyskon kan ärva. Har även något av den avlidnes syskon avlidit fördelas deras del till deras respektive bröstarvingar. Det innebär att även halvsyskons barn och barnbarn kan komma att ärva.

När en gift person avlider kommer den efterlevande maken att ärva sin avlidne make/maka med så kallad fri förfoganderätt förutsatt att makarna endast har gemensamma barn. Särkullbarn till den först avlidne maken har dock rätt att få ut sitt arv direkt.

Om dina barn vill förhindra att halvsyskonet ärver dem bör de själva upprätta ett testamente.

När även den efterlevande maken avlider kommer den andel som tillhör den först avlidne maken att fördelas mellan hans eller hennes legala arvingar under förutsättning att makarna inte har upprättat ett testamente som säger annorlunda.

För att det ska bli aktuellt för halvsyskonet på din avlidne makes sida att ärva dina barn krävs det alltså dels att de inte har några egna bröstarvingar, dels att de inte har upprättat något eget testamente. Om dina barn vill förhindra att halvsyskonet kan komma att få ärva dem bör de själva upprätta ett testamente därom.

Du kan inte styra över vem som ska ärva dina barn den dag de avlider.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons