Annons

”Kan min fru vägra ta emot svärmors förfallna hus?”

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Ett förfallet belånat hus väntas gå i arv. Vad händer om någon ärver en fastighet som är värd mindre än den är belånad till? SvD:s familjeadvokat Caroline Elander Knip reder ut.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Min svärmor äger ett hus, som hon sedan flera år inte längre bebor. Huset är belånat och jag tror att det är värt mindre än bolånet då det är väldigt förfallet. Svärmor är frånskild och har ingen sambo. Jag tror inte att hon har skrivit något testamente.

Min fru och hennes syster kommer, såvitt jag vet, att bli arvingar till lika delar. Jag tycker mig ha hört att skulder i allmänhet inte ärvs, men har det någon betydelse i detta fall? Huset ser på papperet ut att vara en tillgång, men är i praktiken troligtvis en skuld. Kan min fru vägra att ta emot huset genom arv? Jag tror inte att svärmor har övriga tillgångar som kan täcka upp bolånet.

/Anonym

Caroline Elander Knip: Jag förstår det som att din svärmor inte har fler barn än din fru och din frus syster. De kommer då att mycket riktigt att ärva sin mor med en hälftendel var när hon går bort under förutsättning att modern inte har upprättat ett testamente.

När en person avlider ska det enligt huvudregeln upprättas en bouppteckning över den avlidnes tillgångar och skulder per dödsdagen. Där kommer huset att tas upp som en tillgång och bolånet som en skuld. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till för att betala dödsboet skulder ska de enligt huvudregeln skrivas av. Din fru och hennes syster kommer därför inte ärva sin mors skulder.

Det är fullt möjligt att avsäga sig ett arv.

För det fall ett dödsbos tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra utgifter som är uppkomna i samband med dödsfallet är det möjligt att istället för en bouppteckning göra en dödsboanmälan. Det går inte att göra en dödsboanmälan själv som privatperson utan det är socialnämnden i den avlidnes kommun som fattar beslut om och ger in en dödsboanmälan till Skatteverket. Det finns dock vissa begränsningar i möjligheten att göra en dödsboanmälan, exempelvis om den avlidne ägde en fastighet.

Om det är aktuellt med en bouppteckning eller en dödsboanmälan beror på om din svärmor har kvar fastigheten när hon avlider och om det finns andra tillgångar av värde i dödsboet.

Det är fullt möjligt att avsäga sig ett arv. Om det görs innan arvlåtaren, i detta fall din svärmor, avlider ska det ske skriftligt till din svärmor. En bröstarvinge som avsäger sig rätten till arv måste enligt huvudregeln antingen erhålla sin laglott eller en rimlig ersättning.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons