Annons

”Kan min tidigare partner vinna på att döda mig?”

Vanligtvis ärver dina barn dig. Men – kan allt ställas på ända om dina föräldrar är borgenärer, så pass till och med att det finns ett incitament för din tidigare partner att ta livet av dig? Caroline Elander, SvD:s expert inom arvs- och familjejuridik, svarar på veckans läsarfråga.

Publicerad
Foto: Hasse Holmberg/TT

Fråga: Jag är skild sedan många år med gemensam vårdnad om barnen. Mina föräldrar är ägare av både hus och lån till den bostad jag och barnen bor och betalar för efter en varning från banken. Hade banken rätt när de sa att om lånen och huset står på mig och mina föräldrar är borgenärer så kan huset tillfalla exmaken och lånen mina föräldrar om jag skulle dö?

Är lagstiftningen verkligen så skakig att om man skulle råka ha en riktigt dålig exman/fru skulle hen ges ett incitament att taga en av daga?

Caroline Elander: Då du är skild från din tidigare make kommer han inte att ärva dig. Har du inte upprättat ett testamente som säger annorlunda så är de som kommer att ärva dig, utifrån vad du har beskrivit ovan, i första hand dina barn, barnbarn, barnbarnsbarns och så vidare. I andra hand är det dina föräldrar som ärver dig och därefter dina syskon och syskonbarn. Skulle alla dessa vara avlidna ärver dina far– och morföräldrar dig. Detta kallas den legala arvsordningen.

Det jag tror att banken menade är att om du dör så innebär det som huvudregel att dina barn ärver dig. Dina barn skulle, för det fall du ägde ditt hus själv, därför även ärva ditt hus och de lån som belastar huset. Om du inte är vid liv så kommer din ex-make att bli ensam vårdnadshavare och förmyndare till era gemensamma barn. Det är således även din ex-make som kommer att disponera barnens arv, däribland fastigheten om du hade ägt denna, efter dig fram till dess att de blir myndiga.

Annons
Caroline Elander, SvD:s expert inom arvs- och familjerätt.
Caroline Elander, SvD:s expert inom arvs- och familjerätt. Foto: Lars Pehrson

Om arvet överstiger ett visst belopp ställer Överförmyndaren upp vissa krav, exempelvis att arvet ska sättas in på ett överförmyndarspärrat konto i barnets namn. Vårdnadshavaren och förmyndaren kan då under vissa förutsättningar ansöka om uttag från kontot för barnets räkning.

Vill du ha det på ett annat sätt kan du upprätta ett testamente där det framgår att du vill att någon annan än din ex-make ska disponera barnens arv efter dig. Detta kallas särskild förvaltning. Det är viktigt att det tydligt framgår i testamentet vilka regler som ska gälla för förvaltaren och den egendom som förvaltaren ska omhänderta för dina barns räkning. Detta är dock komplicerat varför jag rekommenderar dig att kontakta en jurist eller advokat för det fall detta låter som en intressant lösning för dig.

Annons
Annons
Foto: Hasse Holmberg/TT Bild 1 av 2

Caroline Elander, SvD:s expert inom arvs- och familjerätt.

Foto: Lars Pehrson Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons