Annons

”Kan pappas nya snuva oss på arvet?”

Var försiktig med vad du skriver under – i värsta fall kan du förlora din arvsrätt. Ibland behöver du även agera aktivt för att få ut ditt rättmätiga arv. Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Min pappa är sambo och i det nya förhållandet finns två barn. Jag och min bror är pappas barn från ett tidigare äktenskap. Han har skrivit testamente så att om han går bort före sambon kan jag och min bror välja att ärva laglotten då eller inte ta ut något. I det senare fallet ärver sambon allt och sedan när hon går bort ska tillgångarna ärvas jämt av alla fyra barnen.

Om vi inte tar ut något arv vid pappas bortgång, kan sambon i så fall ändra testamentet i efterhand och göra sina egna barn till ensamma arvingar? Finns det något sätt att skydda sig mot detta?

Caroline Elander: Om du och din bror bestämmer er för att avvakta med att begära ut arvet efter er far till dess även er fars sambo har avlidit så blir ni så kallade efterarvingar efter denna sambo.

Annons
Annons

I detta fall är det viktigt att vid er fars bortgång fastställa hur stor del av er far och hans sambos totala tillgångar som kommer från honom och hur stor del som kommer från er fars sambo. Detta brukar i praktiken ske genom att er fars sambos tillgångar upptas i bouppteckningen efter er far på samma sätt som enligt lag ska ske om man är gifta.

Det som er fars sambo ärver efter er far ärver hon med så kallad fri förfoganderätt, det som inom arvsrätten innebär att den person som har ärvt den avlidne fritt får disponera arvet men att denne inte genom testamente får bestämma över den egendom som denna har ärvt.

Om er fars sambo ändå bestämmer sig för att upprätta ett testamente där hon föreskriver att endast hennes arvingar ska ärva henne kan hon således bara bestämma över den del som kommer från henne och inte den del som kommer från er far. Denna del är förbehållen hans arvingar, det vill säga du själv, din bror och era halvsyskon.

Vid sambons frånfälle kommer ni att med största sannolikhet få ta del av, eller delges som det brukar benämnas inom juridiken, hennes nya testamente. Det är då upp till er att aktivt agera och göra gällande att ni önskar att ta del av ert farsarv. Görs inte detta och ni istället, måhända delvis av misstag eller okunskap, skriver under att ni godkänner det nya testamentet kan ni har förlorat er rätt till arv efter er far.

Ska ni vänta med att begära ut ert arv efter er far till förmån för er fars sambo rekommenderar jag er därför att dessförinnan konsultera en jurist eller advokat specialiserad på arvsrätt som dels kan hjälpa er att fastställa storleken på ert farsarv dels tillse att ni inte undertecknar några handlingar som kan medföra en förlorad arvsrätt för er.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons