Annons

”Kan sambo stoppas från att ta dotterns lägenhet?”

Illustration: Thomas Molén.
Illustration: Thomas Molén.

Dottern ska själv köpa en bostadsrätt där hon ska bo med sin pojkvän. SvD:s familjeadvokat Caroline Elander Knip reder ut vilka avtal som behöver upprättas för att inte pojkvännen ska kunna hävda äganderätt vid en separation.

Under strecket
Publicerad

Fråga: Vår dotter funderar på att köpa en bostadsrättslägenhet där hon och hennes pojkvän ska bo. Vår dotter kommer att betala hela lägenheten och stå som ägare till lägenheten. Förhoppningsvis kommer detta fungera mycket bra för dem, men vi undrar ändå om pojkvännen vid en eventuellt framtida separation skulle kunna hävda äganderätt av en del av lägenheten med hänvisning till sambolagen? Och i så fall hur detta kan regleras så att pojkvännen inte i framtiden skulle kunna hävda att han äger en del av lägenheten?

Caroline Elander Knip: Det som enligt lag utgör samboegendom och som kan bli aktuellt att dela i en bodelning mellan sambor är bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk. Det gäller oavsett vem som har betalat för egendomen och vem som står som ägare enligt köpekontraktet. 

Detta innebär även att sambor i en bodelning behåller sina tillgångar och skulder i övrigt såsom tillgångar på bankkonton och eventuella fritidsfastigheter. Denna egendom utgör inte samboegendom.

Om två personer flyttar ihop i en bostad som sedan tidigare har varit den ena sambons bostad så utgör denna bostad inte samboegendom. Om samborna senare tillsammans flyttar och köper en ny bostad utgör dock den nya bostaden som regel samboegendom.

Sambor kan genom ett samboavtal avtala om att sambolagen inte ska gälla avseende bostaden, bohaget eller båda delarna. Det kräver dock att samborna är överens varför jag rekommenderar er dotter och hennes blivande sambo att upprätta och underteckna samboavtalet innan ni genomför köpet.

Om er dotters blivande sambo själv har bidragit ekonomiskt till köpet kan han, trots att bostadsrätten inte är samboegendom, hävda dold samäganderätt till bostadsrätten.

För att helt skydda egendomen bör då samboavtalet kompletteras med en avsiktsförklaring i syfte att bryta presumtionen om dold samäganderätt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons