Annons

”Kan vi frångå vår sjuka mammas testamente?”

Den som vill bestrida ett testamente måste göra sin vilja gällande vid tingsrätten. Ett testamente ogiltigförklaras inte per automatik bara för att den som skrivit det är sjuk. Advokat Caroline Elander, SvD:s expert inom familjejuridik, svarar på läsarnas frågor.

Publicerad
Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.
Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor. Foto: SvD Illustration: Thomas Molén

Fråga: Vi är två syskon, vår mamma sitter sedan pappas död i orubbat bo. Inga särkullbarn finns. Nu har tyvärr mamma börjat bli dement eller psykiskt sjuk och tror att mitt syskon har stulit saker från henne, hon har därför sagt upp bekantskapen med mitt syskon. Jag tror inte på de här anklagelserna.

Mamma säger att hon skall testamentera ”allt” till barnbarnen så inte mitt syskon får ärva. Både jag och mitt syskon har barn. Jag är orolig att min mamma lyckas skriva ett testamente som skulle göra oss osams genom att utnyttja våra barn och det faktum att vi har olika antal barn i mycket varierande åldrar.

Kan vår mor testamentera hela arvet, även laglotten, direkt till barnbarnen, och hoppa över oss? Finns någon möjlighet för mitt syskon och mig att vid arvskifte frångå hennes testamente om vi båda är överens om att följa lagen som om inget testamente hade funnits?

Annons

Misstänker ni att testamentet har upprättats under påverkan av hennes sjukdom kan detta vara ogiltigt.

Caroline Elander: Det framgår inte av er fråga om orubbat bo i ert fall innebär att er mot har ärvt er far med fri förfoganderätt eller full äganderätt. Jag utgår i mitt svar från det senare alternativet.

Er mor kan styra över sin egendom genom att ge bort denna eller genom att upprätta ett testamente precis som hon själv vill. Detta kan ni inte göra något åt.

Ni som barn har dock alltid rätt att erhålla er laglott efter er mor. Laglotten är hälften av vad ni skulle ha fått om er mor inte hade upprättat ett testamente. Då ni är två barn är er respektive laglott en fjärdedel av den totala kvarlåtenskapen.

Det finns ingen möjlighet för enbart dig och din syster att komma överens om att arvet efter er mor ska fördelas annorlunda. Denna överenskommelse måste ske med samtliga delägare, i detta fall även med era barn eller eventuellt andra personer eller organisationer som äger rätt att ärva enligt testamentet.

Du nämner dock att er mor börjar bli dement. En förutsättning för att er mor ska kunna upprätta ett testamente är att hon är fullt frisk och inte påverkad av någon sjukdom. Misstänker ni att testamentet har upprättats under påverkan av hennes sjukdom kan detta vara ogiltigt. Ett testamente blir dock inte per automatik ogiltigt bara för att den person som skrivit testamentet, testatorn, är sjuk.

Det åligger den som vill att testamentet ska ogiltigförklaras att inom sex månader från det att denne blivit delgiven testamentet – det vill säga tagit del av en bestyrkt kopia av det – göra detta gällande vid tingsrätten. Görs inte detta inom tidsfristen förklaras testamentet giltigt, det vinner laga kraft som det kallas inom juridiken, och ni får endast rätt till er laglott.

Annons
Annons
Annons

Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Foto: SvD Illustration: Thomas Molén Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons