Annons

”Kan vi låta våra friska barn ärva mer pengar?”

Barnet som har en utvecklingsstörning kommer aldrig få någon nytta av att ärva, skriver dagens frågeställare. Advokat Caroline Elander Knip svarar på läsarnas frågor om familjerätt och arvsrätt.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Vi har tre barn varav ett är gravt utvecklingsstört, han bor i gruppboende vilket förväntas fortsätta livet ut.

Min fråga gäller arv, framförallt vår nyinköpta lägenhet utomlands, men även pengar och värdepapper.

Är det möjligt att låta de två ”friska” barnen ärva lägenheten och även mer pengar? Detta då det tredje barnet aldrig kommer att få nytta av att ärva?

Annons

Genom ett testamente kan ni frångå denna fördelning och istället välja att två av era barn ska erhålla en större del i arv än det tredje barnet.

Caroline Elander Knip: Jag uppfattar din fråga som att alla era barn är gemensamma och att ni i dag inte har ett testamente. Detta innebär att era barn enligt huvudregeln får vänta med att få ut sitt arv efter er till dess ni båda har avlidit. Era tre barn har då rätt att få en tredjedel vardera av era totala tillgångar. Detta kallas inom juridiken arvslott.

Genom att upprätta ett testamente kan ni frångå denna fördelning och istället välja att två av era barn ska erhålla en större del i arv än det tredje barnet. Det man ska ha i beaktande är dock att ett barn alltid har rätt att få sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten, i ert fall en sjättedel av era totala tillgångar.

Denna del har således ett barn alltid rätt att få ut oavsett förekomsten av ett testamente.

En viktig aspekt i detta är att huvudregeln i lagen är att en arvinge har rätt att få en andel av all egendom. Skriver ni inte uttryckligen i ert testamente att två av era barn ska få lägenheten utomlands har även det tredje barnet rätt till en andel av den.

Vanligt förekommande situationer som er är därför att man skriver i sitt testamente att det barn som endast ska få sin laglott bara ska få ut denna i pengar eller aktier och att all annan egendom ska tillfalla era andra barn. Gör ni inte detta riskerar ni att alla era tre barn att bli delägare till lägenheten.

Annons
Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons