Annons

”Kan vi skydda arvet från ’sol-och-vårare’?”

”Någon av oss kan få ’knäppen’ och då finns risken att även den dödes arv slarvas bort.” Advokat Caroline Elander svarar ett gift par som vill låta barnen ärva direkt om någon av makarna skulle gå bort.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: Om man lever i ett äktenskap med gemensamma barn och utan äktenskapsförord, kan man då, var och en av makarna, testamentera sina tillgångar direkt till barnen och därmed kringgå den normala vägen att efterlevande make/maka ärver den döde? Vi har var och en tillgångar i aktier och fonder så att vi klarar oss utan den dödes tillgångar.

Skälet att jag frågar är att på så sätt undvika att den efterlevande skaffar sig en ny partner som ”sol-och-vårar” bort även den dödes arv. Man vet ju inte, vem som helst av oss kan få ”knäppen” och då kan arvet efter den döde slarvas bort.

Vi har var och en egna konton för våra tillgångar. Den gemensamma bostaden kanske måste uteslutas i testamentet och gå den normala vägen till den efterlevande?

Annons
Annons

De flesta vill att den efterlevande ska kunna bo kvar.

Caroline Elander: Det korta svaret på din fråga är ja. Detta är fullt möjligt och även relativt vanligt. Jag läser din fråga som att all egendom i äktenskapet mellan er är enskild egendom och att det därför inte finns något giftorättsgods, det vill säga delbar egendom, mellan er.

Huvudregeln är, precis som nu nämner, att efterlevande maka/make ärver den avlidne för det fall de endast har gemensamma barn. Vill man frångå detta måste man upprätta ett testamente där detta framgår. I detta testamente kan man skriva att all egendom ska tillfalla barnen direkt eller endast viss specifik egendom eller en viss andel av egendomen.

Det finns inget krav på att den efterlevande måste få den gemensamma bostaden i arv även om detta är vanligt förekommande eftersom de flesta vill att den efterlevande ska kunna bo kvar.

Det finns även i lagen en rätt för den efterlevande att överta den gemensamma bostaden och bohaget genom bodelning. Detta även fast all egendom är enskild egendom. Detta är dock inte samma sak som att den efterlevande av er ärver bostaden. Skillnaden blir att den efterlevande genom bodelningen får överta den avlidnes del av bostaden och bohaget mot att den efterlevande utger en ersättning för egendomen, inom juridiken kallad en bodelningslikvid.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons