Annons

”Kapa biståndet till homofientliga stater”

Jimmie Åkesson och Julia Kronlid, SD.
Jimmie Åkesson och Julia Kronlid, SD. Foto: TT, pressbild

Vi bör aldrig uppmuntra eller indirekt stödja länder som inte respekterar de mest grundläggande av mänskliga rättigheter. Vi föreslår därför ett antal åtgärder för att tydligt stå upp för homosexuellas rättigheter överallt i världen, skriver Jimmie Åkesson och Julia Kronlid, SD.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Arbetet mot förföljelse av homosexuella har kommit långt i Sverige, det är bra. Våld och förföljelse förekommer dock fortfarande i vårt land. Sverigedemokraterna vill med kraft motarbeta detta bland annat genom att skärpa straffen för hatbrott mot homosexuella.

Runt om i vår omvärld finns det fortfarande ett stort antal länder där våldet och förföljelsen är statligt sanktionerad och där det anses vara en brottslig handling att älska någon av samma kön. I exempelvis Bangladesh, Sierra Leone och Uganda kan straffet bli livstids fängelse och i länder som Iran och Pakistan riskerar homosexuella att dömas till döden.

För bara några år sedan fängslades en svensk man i Tunisien efter anklagelser om homosexualitet. Så sent som i januari i år rapporterade BBC om rena pogromer mot homosexuella i Tjetjenien där ett stort antal homosexuella fängslades, utsattes för tortyr och i vissa fall till och med ska ha dödats. Vid ungefär samma tidpunkt meddelade Brunei att landet tänkte återinföra dödsstraff genom stening för homosexuella. Detta är inte acceptabelt.

Annons
Annons

Sverige ska vara ett föregångsland när det gäller att stå upp mot förföljelse av människor på grund av deras sexuella läggning, det är dags att vi börjar visa det. Det går inte med någon som helst trovärdighet att dels kritisera och protestera mot diskriminering för att sedan betala ut vidlyftiga bistånd och stillasittande se på medan människor fängslas eller till och med döms till döden på grund av sin sexuella läggning. Där måste Sverige bli tuffare. Vi måste stå upp för människors rättigheter oavsett i vilket land de befinner sig i.

Tidigare i år lanserade den konservativa amerikanska administrationen en global kampanj för att stärka homosexuellas rättigheter i världen – Sverige bör också agera i denna riktning. Vi bör aldrig uppmuntra eller indirekt stödja länder som inte respekterar de mest grundläggande av mänskliga rättigheter. Mot bakgrund av detta föreslår vi därför ett antal åtgärder för att tydligt stå upp för homosexuellas rättigheter överallt i världen.

För det första ger Sverige i dag statsbistånd till flera av de länder där homosexualitet är kriminaliserat, vilket är direkt orimligt. Stater som förföljer, jagar och straffar människor på grund av deras sexuella läggning skall inte sponsras med svenska skattemedel. Länderna i fråga måste helt enkelt visa att de är benägna att ta till sig insikter som bottnar i humanistiska principer innan de tar emot svenskt stöd. Därför föreslår vi att det långsiktiga utvecklingsbiståndet på statlig nivå kraftigt bör minskas eller dras in helt, till alla länder som kriminaliserar homosexualitet. Vi anser också att stödet till internationella organisationer, som inte tydligt står upp för homosexuellas rätt till liv och fysisk trygghet, drastiskt bör minskas eller helt dras in.

Vidare vill vi tillsätta ett särskilt sändebud/ambassadör med en egen stab från utrikesdepartementet som enbart fokuserar på denna viktiga fråga. Sverige bör också konsekvent rösta emot förtroendeposter i olika FN-organ för länder som kriminaliserar homosexualitet. Slutligen bör frågan lyftas varje gång Sverige ingår nya handelsavtal.

Vi hoppas att övriga partier ansluter sig till vårt initiativ. Vi må ha delvis olika uppfattningar inom social- och familjepolitikens område, men när det kommer till att värna de allra mest grundläggande av mänskliga rättigheter – rätten till liv och frihet oavsett vem man älskar, så borde vi kunna stå enade. Ömsesidig kärlek bör aldrig, inte någonstans på jorden, betraktas som en kriminell handling.

Jimmie Åkesson (SD)
partiledare
Julia Kronlid (SD)
biståndspolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons