Annons

Kapitalförsäkring eller ISK – vilket sparande är bäst?

Investeringssparkonto är ofta billigare än kapitalförsäkring, men i den senare kan du sätta vem du vill som förmånstagare. Båda sparformerna är populära och har snarlika villkor. Här går SvD:s privatekonomiska expert Annika Creutzer igenom några viktiga skillnader.

Under strecket
Publicerad

SvD:s privatekonomiska expert Annika Creutzer hjälper dig att välja mellan en kapitalförsäkring och ett investeringssparkonto.

Foto: Henrik Montgomery/TT
Foto: Kenny Bengtsson

Grafik: Thomas Molén

Foto: Leif R Jansson/TT
Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Claus Gertsen/TT

SvD:s privatekonomiska expert Annika Creutzer hjälper dig att välja mellan en kapitalförsäkring och ett investeringssparkonto.

Foto: Henrik Montgomery/TT
Foto: Kenny Bengtsson
SvD:s privatekonomiska expert Annika Creutzer hjälper dig att välja mellan en kapitalförsäkring och ett investeringssparkonto.
SvD:s privatekonomiska expert Annika Creutzer hjälper dig att välja mellan en kapitalförsäkring och ett investeringssparkonto. Foto: Henrik Montgomery/TT

Fråga: Det är dags för mig att spara pengar långsiktigt och jag står och väger om mitt fondsparande ska ligga i en kapitalförsäkring eller i ett investeringssparkonto. De är väldigt lika så vilken sparform är bäst?

Annika Creutzer: Du har helt rätt i att de är lika, kapitalförsäkringen, KF, och investeringssparkontot, ISK, och de flesta banker erbjuder båda. KF hanteras dock av bankens försäkringsbolag eller annat försäkringsbolag.

Det finns fem viktiga saker att tänka på när du väljer:

  1. Skatt
  2. Avgifter
  3. Förmånstagare
  4. Rösträtt
  5. Val av placeringar

Vi tar dem en och en:

Foto: Kenny Bengtsson
Annons
Annons

1. Skatt

En stor fördel jämfört med direktägda fondandelar och aktier är att du, inom din ISK eller KF, kan byta fonder och aktier när du vill utan att det utlöser någon reavinst. Nackdelen är att om du gör förluster kan du inte kvitta dem mot andra vinster. Och går det dåligt för dina placeringar måste du ändå betala den årliga schablonskatten som är både på ISK och KF. Den beräknas utifrån en fiktiv avkastning som är lika för båda.

Så länge som vi har det låga ränteläget är också det låg schablonavkastning eftersom den baseras på statslåneräntan. I år är den 1,49 procent (kan aldrig bli lägre än 1,25 procent). Du antas alltså ha tjänat 1,49 procent på din ISK eller KF. På det du tjänar betalar du den vanliga kapitalskatten på 30 procent. Är värdet 100 000 kronor blir skatten i år 447 kronor. Eftersom du antas ha tjänat 1,49 procent bör du inte ha kontanter eller korta räntefonder i KF eller ISK. De brukar öka mindre än så och därmed går du minus i din placering.

Det är stora prisskillnader mellan olika KF, en del kan ha både insättningsavgifter och en fast avgift per år.

Det är vad du har på kontot i genomsnitt under året som du betalar skatt på. Här finns en liten skillnad i hur snittet beräknas men den är marginell och jag tycker inte att det ska ha någon betydelse för ditt val.

Skatten på KF tas ut och betalas in av försäkringsbolaget och är en så kallad definitiv källskatt. Skatten på ISK ska du deklarera och du kan använda den för att kvitta den mot andra förluster. Detta har bara betydelse i det fall du har ett mycket stort kapital i ISK och samtidigt andra förluster som räntekostnader.

Annons
Annons

Grafik: Thomas Molén

Foto: Leif R Jansson/TT
Grafik: Thomas Molén
Grafik: Thomas Molén

2. Avgifter

En fördel med ISK är att banken inte får ta någon avgift för kontot. Det enda du betalar är fonders förvaltningsavgifter och avgifter för aktiehandeln om du sparar i aktier. Därför är ISK oftast ett billigare alternativ än KF.

Det är stora prisskillnader mellan olika KF, en del kan ha både insättningsavgifter och en fast avgift per år. Eftersom det är en försäkring, och du är garanterad 101 procent av ditt kapital om du dör, är det också en liten försäkringsavgift. Väljer du KF är det viktigt att du kräver besked om alla avgifter och hur de kommer att påverka ditt kapital sett över längre tid. Många KF har också villkor om spartid, ofta minst fem år. Om du behöver pengarna tidigare kan du behöva betala en uttagsavgift på ett par procent.

Foto: Leif R Jansson/TT

3. Förmånstagare

Fördelen med KF är att det är en försäkring och du kan sätta in vem du vill som förmånstagare som får kapitalet vid en viss ålder eller när du dör. Därför är KF ofta ett bra alternativ för exempelvis farmor när hon vill spara till ett barnbarn. Hon har kontroll över kapitalet, inte föräldrarna, och kan bestämma att barnbarnet får pengarna vid 20 års ålder. På en KF kan du också hänga på en kapitallivränta, som kostar lite, så att utbetalningen blir med ett visst belopp per månad. Detta kan vara en fördel om du inte vill ge någon tillgång till alla pengarna på en gång.

Annons
Annons
Foto: Johan Nilsson/TT
Foto: Claus Gertsen/TT

ISK ingår i den vanliga kvarlåtenskapen och fördelas enligt arvsreglerna och/eller testamente. Men har du en del av ditt kapital i KF gäller inte testamentet utan du måste ange personen som förmånstagare i försäkringen.

Foto: Johan Nilsson/TT

4. Rösträtt

ISK innebär att du äger de tillgångar som finns på kontot. I en KF är det juridiskt sett försäkringsbolaget som äger och du som har en fordran på bolaget. Det innebär att du har rösträtt för aktier i ISK men inte om du har KF.

Foto: Claus Gertsen/TT

5. Val av placeringar

När du väljer att spara i ISK eller KF är det bra att välja att göra det hos någon som har ett brett utbud av fonder och gärna också aktiehandel. Då har du den största friheten i dina placeringar. För det räcker inte med att välja någon av sparformerna, du ska också välja i vad du placerar och här gäller att inte bara ta det banken föreslår utan att du själv väljer utifrån risk, spartid, avgifter och prestation och möjligheter. Men upptäcker i efterhand att du valt fel är det lätt att flytta och det kostar dig ingenting.

Efter reklamen visas:
Så länge måste du spara till ditt barns boende
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons