Annons

Cecilia Blomberg:Kära Annika!

Foto: Henrik Montgomery / TT
Under strecket
Publicerad

Kära Annika!

Är det så man tilltalar ett statsråd? Ja, om man känner varandra och umgås privat. Men i en formell situation, så som när en minister utfrågas i tv av ett nyhetsankare om allvarliga missförhållanden i sjukförsäkringen, är det direkt olämpligt. Samma sak gäller förstås omvänt.

Medier ska granska makten och inte stå i beroendeställning. Om väljarna inte kan känna sig säkra på den saken rubbas ett viktigt demokratiskt fundament. Ändå valde socialminister Annika Strandhäll (S) att tilltala journalisten Anders Holmberg med förnamn när hon pressades på svar som hon inte hade i SVT:s Agenda (15/4): ”...men Anders, man måste komma ihåg...”.

”Det är klart att någon liten del inuti kroppen rycker till och känner att det här var ju inte så bekvämt”, säger Holmberg i SR:s Godmorgon, världen! (19/4). ”Jag har fått reaktioner från tittare, och frågor om ni brukar ses och grilla och känner varandra privat. Och det gör vi ju inte. Jag har aldrig träffat henne utanför en studio.”

I samma program gissar Strandhälls pressekreterare Adriana Haxhimustafa att socialministern använde förnamn av vänlighet. Men Strandhälls trängda läge och tonfall tyder på att det snarare rör sig om en avsedd strategi att underminera en journalist i full färd med att blottlägga hennes avsaknad av politisk handlingsförmåga.

Strandhäll och Holmberg befinner sig inte i Agendas studio i egenskap av privatpersoner, utan som ansvarig minister och granskande journalist. Det är två samhällsfunktioner som möts, inte två vänner. Att försöka sudda ut gränsen mellan politisk makt och journalistik är bedrägligt gentemot väljarna och förminskande för den som utsätts. Skulle ett manligt statsråd komma undan med att förminska en kvinnlig journalist på samma sätt?

Kompis med Holmberg kan Strandhäll vara på sin fritid, om Holmberg så skulle önska. Men i intervjuer bör socialministern fokusera på att svara på de frågor som ställs, snarare än att försöka undergräva motpartens legitimitet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons