Annons

Janerik Larsson:Kärnkraften, politiken och marknaden

Forsmark
Forsmark Foto: JAN COLLSIÖÖ
Under strecket
Publicerad

I Aftonbladets ledare idag om den energipolitiska debatt som startade under valrörelsen föra året heter det att Ulf Kristersson vill ha fler kärnreaktorer ”trots att marknadskrafterna gjort dem olönsamma”,

Detta är ett argument som nu upprepas på olika håll och som är i allra högsta grad felaktigt.

Svensk energipolitik har aldrig varit baserad på ”marknadskrafterna”. Den grundläggande svenska energiförsörjningen med vattenkraft var baserad på politiska beslut. Detsamma gällde den kompletterande utbyggnaden av kärnkraften. Dessa beslut har gjort att Sverige har en unikt fossilfri energiproduktion.

Från kärnkraftfolkomröstningen den 23 mars 1980 har svensk energipolitik i allra högsta grad varit en partipolitisk stridsfråga där skatter och andra regleringar använts som instrument för att påverka utformandet av energiförsörjningen. Att kalla detta politiska reglerande för ”marknadskrafterna” är alltså att skriva om historien fullständigt.

I fempartiuppgörelsen om energipolitiken heter det att Sverige ska ha 100 procent "förnybar" elproduktion 2040. Detta vill nu moderaterna ska ändras till "fossilfri" elproduktion.

Annons
Annons

Det finns en växande global insikt om detta som redovisas i dagens ledare i denna tidning.

Den energipolitiska kamp som pågått åtminstone sedan 1980 har handlat om en medveten ambition att avskaffa kärnkraften för att ersätta den med andra energikällor. Realismen i denna ansträngning har visat sig vara bristfällig för att uttrycka saken försiktigt.

I Forbes skriver Michael Shellenberger, chef för tankesmedjan Environmental Progress, rakt på sak bl a detta:

It is  only nuclear energy, not solar and wind, that has radically and rapidly decarbonized energy supplies while increasing wages and growing societal wealth.

And it is only nuclear that has, by powering high-speed trains everywhere from France to Japan to China, decarbonized transportation, which is the source of about one-third of the emissions humankind creates.

For many people the answer is obvious: ignorance. Few people know that nuclear is the safest source of electricity.

Det är sällsamt att kärnkraftsdiskussionen varit så tyst så länge - endast Jan Björklund har på senare år sökt lyfta frågan utan att få nämnvärt gehör - men det är desto mera tillfredsställande att en verklig förändring nu äger rum. Men det är en hård strid som väntar.

För den som fortsatt tror att det är ”marknadskrafterna” som styr energiproduktionen behöver man bara hänvisa till regeringens skattehöjningar på energiområdet, som drabbar den svenska elproduktionen.

Bland annat gäller det höjda skatter på värmeproduktion.

På onsdagen valde Eon att lägga ned sin elproduktion i Heleneholmsverket i Malmö. Enligt bolaget som en direkt konsekvens av skattehöjningarna.

Det behövs en bred folkupplysningsverksamhet för att få svenska folket att förstå vad som hotar om inte den energipolitiska kursen läggs om.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons