Annons

”Vi befinner oss i ett bottenläge i Akademien”

Svenska Akademien låter rättsvårdande myndigheter ta emot den utredning som undersökt flertalet anklagelser om sexuella trakasserier. Här är reaktionerna på Svenska Akademiens pressmeddelande. ”Att anmäla misstänkta brott borde vara en självklarhet,” säger en författare. ”Det minsta de kan göra,” säger en annan.

Under strecket
Publicerad

Anders Olsson.

Foto: Erik Simander/TT Bild 1 av 1

1 / 11

Anders Olsson.
Anders Olsson. Foto: Erik Simander/TT

Olsson: ”Vi befinner oss i ett bottenläge”


Anders Olsson gör ingen hemlighet av att krisen i Akademien har varit nog så verklig med "stora problem och stridigheter".

– Vi befinner oss i ett bottenläge i Akademien, konstaterar han och fortsätter senare:

– Vi har en lång väg att gå för att återuppbygga förtroendet.

Nu har Svenska Akademien gjort en omsvängning och lämnat över materialet till Ekobrottsmyndigheten.

– Det var ett svårt beslut. När vi gick in i advokatutredningen fick vi en garanti för att den skulle hållas hemlig, därför att det var så mycket material som stred mot våra sekretessregler. Det var ganska naturligt att vi var återhållsamma på den punkten, säger Anders Olsson.

– Men samtidigt har debatten blivit så intensiv och vi har inget att dölja i sak, så till slut blev det nödvändigt att lämnar över det här materialet till en rättsinstans.

Betyder det att materialet blir offentligt?

– Det blir det inte, inte i första rundan i alla fall. Meningen är att materialet ska vara hemligt, men vi får se vad processen leder till. Det får Ekobrottsmyndigheten avgöra.

Annons
Annons

Katarina Wennstam talar i samband med Knytblusmanifestation - avgå, hela akademien! som hölls på Stortorget i Gamla stan i Stockholm

Foto: Jonas Ekströmer/TT Bild 1 av 1

2 / 11

Katarina Wennstam talar i samband med Knytblusmanifestation - avgå, hela akademien! som hölls på Stortorget i Gamla stan i Stockholm
Katarina Wennstam talar i samband med Knytblusmanifestation - avgå, hela akademien! som hölls på Stortorget i Gamla stan i Stockholm Foto: Jonas Ekströmer/TT

Katarina Wennstam: ”Förlåt, men jag storknar”

Författaren Katarina Wennstam kritiserar att Akademien tagit sådan lång tid på sig att ta avstånd från en av skandalens viktigaste sakfrågor, när de i dag skriver ”Svenska Akademien tar med kraft avstånd från sexuella trakasserier och sexuellt våld var det än förekommer”.

– Det faktum att de överhuvudtaget behöver konstatera en sådan sak är både historiskt och ett dråpslag. Att de först efter en skandal som pågått i flera veckors tid går ut med detta är den stora tunga biten i det här, säger Katarina Wennstam till SvD.

Katarina Wennstam anser det vara en självklarhet att advokatbyråns utredning borde lämnas in till rättsvårdande myndigheter. Och understryker att fördröjningen förmedlar en nonchalans gentemot rättsstaten.

– Det är häpnadsväckande att våra snille och smakherrar och -damer kommit fram till att det kanske är rätt att koppla in rättsapparaten, säger hon.

– Vi pratar inte om ett kriminellt förortsgäng som är rädda att bli skjutna om det vittnar. Det handlar om intellektuella, välutbildade människor som behövt flera veckor på sig att komma fram till det här. Förlåt, men jag storknar, säger Katarina Wennstam.

Annons
Annons

Svante Weyler.

Foto: Dan Hansson Bild 1 av 1

3 / 11

Svante Weyler.
Svante Weyler. Foto: Dan Hansson

Svante Weyler: ”Så mycket som man kan begära”

Förläggaren Svante Weyler tror att pressmeddelandet kommer att bidra till att krisen mildras.

– Det här är så mycket som man kan begära av den här Akademien eller av dem som är kvar i den nu. Jag tror att det kommer att bromsa fallet och förfallet. Det kommer att leda till att de slutar att kasta skit på varandra, säger Svante Weyler till TT.

Han fortsätter:

– Pressmeddelandet säger egentligen två saker: vi vet i vilken värld ni lever och vi vill leva i samma värld som ni. Det finns en verklighetstillvändhet i detta pressmeddelande som jag inte sett tidigare. Sedan finns det också några väldigt skarpa uttalanden, framför allt det som gäller Sture Alléns agerande i samband med första varningen om kulturprofilen, det är en väldigt skarp tillrättavisning, så skarp som man kan kräva om man nu inte vill se hans blod.

– Det andra viktiga är att de säger själva att "vi behöver ta hjälp av omvärlden. Vi behöver skaffa oss juridisk kompetens." Det behöver inte betyda en jurist i Akademien, det kan betyda att de frågar en jurist om saker och ting. Jag tror att de lät bli att göra det på ett fullständigt absurt sätt och tänkte att de kunde hantera det själva, men det tyckte ingen annan.

Svante Weyler tror inte att pressmeddelandet kommer att ”hela” Svenska Akademien.

– Men det är ett första fullständigt och för mig överraskande verklighetstillvänt steg.

Annons
Annons

Elise Karlsson.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1

4 / 11

Elise Karlsson.
Elise Karlsson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Elise Karlsson: ”Verkar inte vilja vidta åtgärder”

– Å ena sidan säger att man tar sexuella trakasserier på fullaste allvar, och å andra sidan verkar man inte vilja vidta några åtgärder, säger författaren Elise Karlsson till Dagens Nyheter.

Hon var en av de 18 kvinnor som vittnade i DN:s ursprungliga granskning av den så kallade Kulturprofilen som varit i centrum sedan anklagelserna uppdagades.

Sara Danius, den dåvarande ständiga sekreteraren i Akademien, var den som bad en advokatbyrå titta på och värdera uppgifterna. Att hon i skandalens kölvatten känt sig tvungen att lämna sin post ställer sig författaren Elisa Karlsson kritiskt till.

– Ja, och det hade känts mer trovärdigt om man inte hade gjort sig av med den ständiga sekreterare som lett arbetet för att genomföra sådana åtgärder, säger Elise Karlsson till DN.

– Jag tycker inte att det här återupprättar förtroendet för Akademien, tvärtom blir det rätt märkligt att man nu plötsligt känner att man kan lämna över advokatutredningen till myndigheterna efter att man så länge motsatt sig det. Att det krävdes den kvinnliga ledarens avgång för att man plötsligt skulle kunna genomföra en sådan handling, säger hon till TT.

Annons
Annons

Sigrid Combüchen.

Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 1 av 1

5 / 11

Sigrid Combüchen.
Sigrid Combüchen. Foto: Claudio Bresciani/TT

Sigrid Combüchen: ”Det minsta de kan göra”

Författaren Sigrid Combüchen välkomnar att Akademien har tagit beslut om handling.

– Det är ju både det mesta och det minsta de kan göra i nuvarande situation och med nuvarande besättning. Nu bordlägger vi Svenska Akademien, säger hon till SvD.

Annons
Annons

Agneta Pleijel.

Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 1 av 1

6 / 11

Agneta Pleijel.
Agneta Pleijel. Foto: Claudio Bresciani/TT

Agneta Pleijel: ”Negligerat en jävsituation”

Även Agneta Pleijel, som vunnit Nordiska rådets pris, har valt att kommentera beslutet.

– Jag tycker detta är nödvändigt att det som har framkommit i denna utredning blir offentligt, eftersom det är uppenbart riktigt att man negligerat en jävsituation, säger hon.

– Det är fullkomligt rimligt att det här måste vara en rättslig fråga om det förelegat en jävsituation inom Akademien som haft konsekvenser.

Agneta Pleijel försvarar den tidigare ständiga sekreteraren Sara Danius beslut att utreda anklagelserna.

– Sara Danius handlade redigt när hon bad advokatbyrån utreda, oavsett om det var förankrat med de andra ledamöterna eller ej. Jag såg henne som rakryggad.

Flera svenska författare och kommentatorer har ställt frågan om Akademiens rykte har tagit sig en beständig törn. Frågan har även lyfts i internationella medier. Agneta Pleijel tog själv upp frågan med Akademien efter att ha tagit emot Nordiska rådets pris.

– Jag försökte uttrycka min och allas förhoppning att Akademien skulle kunna fortsätta vara ett värdigt och respektabelt organ.

Annons
Annons

Åsa Linderborg.

Foto: Pontus Lundahl/TT Bild 1 av 1

7 / 11

Åsa Linderborg.
Åsa Linderborg. Foto: Pontus Lundahl/TT

Åsa Linderborg: ”Man förstår att det är enorma sprickor”

– De har ju varit väldigt oenigt kring huruvida de ska polisanmäla eller inte utifrån de uppgifter de fick med advokatutredningen, säger Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg i tidningens webbsändning.

– Det som framgår är att ledamöter inte har velat göra det för de pratade med advokatbyrån med det uttryckliga löftet att uppgifterna skulle stanna internt och att de inte skulle spridas offentligt. Och då har man förstått att det är här hela bråket har legat, lägger hon till.

– Nu har man bestämt att det handlar om är så pass, antar jag då, allvarliga anklagelser att man lämnar det vidare till rättsvårdande myndigheter. Man förstår att det är enorma sprickor här och det är ganska sensationellt att de ska lämna det vidare.

Annons
Annons

Kjell Espmark.

Foto: CHRISTINE OLSSON/TT Bild 1 av 1

8 / 11

Kjell Espmark.
Kjell Espmark. Foto: CHRISTINE OLSSON/TT

Kjell Espmark: ”Vad jag har önskat hela tiden”


Kjell Espmark, som lämnade sin stol i Svenska Akademien för två veckor sedan, säger till Aftonbladet:

– Det är utomordentligt fint att utredningen lämnas över till rättsvårdande myndigheter. Det är vad jag har önskat hela tiden, säger han och tillägger att han i övrigt inte vill uttala sig, då arbetet kring Akademien befinner sig i en ”väldigt ömtålig fas”.

Annons
Annons

Åsa Arping.

Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet Bild 1 av 1

9 / 11

Åsa Arping.
Åsa Arping. Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet

Åsa Arping och Hillevi Ganetz: Ett steg framåt

Åsa Arping, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, skriver i en kommentar till TT att det är bra att Akademien ser över organisationen och har insett allvaret i kritiken, "om än alldeles för sent". Hon anser även att advokatutredningen "självfallet bör offentliggöras" samt att det framstår som "djupt orättfärdigt" att den tidigare ständiga sekreteraren Sara Danius fick träda åt sidan.

"Akademien bör enhälligt sträva efter att hon ska komma tillbaka, åtminstone till sin stol", skriver hon.

Hillevi Ganetz, professor i genusvetenskap och medieforskare vid Stockholms Universitet, var en av de drivande bakom det andra forskaruppropet. Hon säger att Akademiens pressmeddelande är ett steg framåt.

– Men det handlar inte bara om att skriva saker utan också om att göra. Än så länge är det svårt att säga att det räcker med det här pressmeddelandet, vi måste också få se resultat, säger hon.

Annons
Annons

Nobelmedaljen. 

Foto: TT Bild 1 av 1

10 / 11

Nobelmedaljen. 
Nobelmedaljen.  Foto: TT

Nobelstiftelsen: ”Ett steg i rätt riktning”

”Vi noterar att Svenska Akademien adresserar många av de frågor som rests av Nobelstiftelsen och i den allmänna debatten. Det här är ett viktigt steg i rätt riktning,” skriver Carl-Henrik Heldin, ordförande i Nobelstiftelsens styrelse.

”Akademien tar upp de tre principer som Nobelstiftelsen ser som centrala för återupprättandet av förtroendet. Frågan om misstänkta brottsliga handlingar förefaller vara hanterad eftersom advokatutredningen har lämnats till rättsvårdande myndighet. När det gäller jäv- och sekretessregler och hur de efterlevs återstår ytterligare arbete och ställningstaganden.”

”Det framgår också att Svenska Akademien ser allvarligt på sin situation och konsekvenserna för Nobelpriset i litteratur. Svenska Akademien befinner sig i en djup förtroendekris. Förändringsarbetet måste ägnas mycket tid och kraft. Vi behöver ha en fortsatt dialog med Svenska Akademien om huruvida de med trovärdighet ska kunna genomföra prisarbetet.”

”Det tar lång tid att återupprätta ett skadat förtroende. Det förändringsarbete Svenska Akademien har framför sig behöver leda till en väl fungerande organisation som präglas av större öppenhet. Vi hoppas att alla Akademiens ledamöter nu kan samlas för att gemensamt ta ansvar för att återupprätta förtroendet för Svenska Akademien som Nobelprisutdelande institution.”

Annons
Annons

11 / 11

Karin Olsson: ”En skamsen akademi som talar”

”Det finns helt säkert ledamöter, i synnerhet Sture Allén och Horace Engdahl, som inte är nöjda med alla formuleringar och beskrivna åtgärder i pressmeddelandet. Frågan är också om det är tillräckligt skarpt för att Peter Englund och Kjell Espmark ska kunna tänka sig att återvända till De Adertons krets,” skriver Karin Olsson i Expressen.

”Men texten visar att det finns en krisinsikt och vilja till ödmjukhet. Frågan är bara om mottagarna litar på att den är allvarligt menad.”

Annons
Annons
Annons
Annons