Annons

KD: Pengarna måste gå till det viktigaste

Kritik riktas mot vår budget som nu har röstats igenom i riksdagen. När det gäller prioriteringarna så kan man sammanfatta det så här: vi har flyttat pengar från sådant som är roligt till det som är nödvändigt. Det skriver KD:s Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed.

Under strecket
Publicerad

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor presenterar partiets budgetmotion vid en presskonferens den 29 november.

Foto: Pontus Lundahl/TT Bild 1 av 1

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor presenterar partiets budgetmotion vid en presskonferens den 29 november.

Foto: Pontus Lundahl/TT Bild 1 av 1
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor presenterar partiets budgetmotion vid en presskonferens den 29 november.
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor presenterar partiets budgetmotion vid en presskonferens den 29 november. Foto: Pontus Lundahl/TT

DEBATT | HÖSTBUDGETEN

Drygt tre månader efter valet har Sverige fortfarande inte någon ny regering på plats. Det är beklagligt. En övergångsregering har visserligen beredskap att hantera plötsliga och oväntade problem och hot, men den kan inte ta politiska initiativ eller staka ut riktningen för de kommande åren. Och Sverige behöver en ny riktning.

Året är ännu inte över, men dödsskjutningarna har ändå hunnit slå ett nytt dystert rekord. Vårdköerna, som sjönk rejält under alliansregeringens år, har fördubblats. Nästan hundra tusen människor har väntat olagligt länge på att få den sjukvård de behöver. Många äldre som vill ha en plats i ett tryggt anpassat boende plats nekas en sådan. På arbetsmarknaden finns det stora problem mitt i högkonjunkturen. Priset är högt, både för de enskilda som drabbas och för samhället i stort.

Annons
Annons

Därför valde vi kristdemokrater att tillsammans med Moderaterna skriva oss samman om ett gemensamt budgetförslag som alternativ till övergångsregeringens förslag. Vi har en övergångsregering, men inte en övergångsriksdag, och vi kan inte sitta och rulla tummarna medan Sveriges problem växer. Vi menade därför att de allianspartier som ville borde göra gemensam sak för att försöka få på plats resurser och reformer som angriper samhällsproblem. KD/M-budgeten har nu antagits av Sveriges Riksdag, och det är alltså vår ekonomiska politik som gäller för 2019. Mycket har sagts och skrivits om vår budget, och en del av kritiken förtjänar att besvaras.

Först och främst måste det sägas att budgeten inte är någon servettskiss, som Stefan Löfven påstår. Att Sverige nu skulle styras med en budget på totalt 28 sidor är en medveten osanning. Den budget som regeringen föreslog är 2396 sidor lång. Det är våra ändringar som motsvarar 28 sidor, ändringar som summerar till 2,5 procent av utgifterna i den budget som övergångsregeringen lämnade till oss i riksdagen. Att vara oense om sakpolitik är helt i sin ordning, att fara med direkt osanning inför svenska folket är det inte.

När det gäller prioriteringarna så kan man sammanfatta det så här: vi har flyttat pengar från sådant som är roligt till det som är nödvändigt. Vi värnar en grundläggande välfärd som människor kan lita på, framför symbolåtgärder som gör sig bra på löpsedlar. Vi skär ner på byråkrati och satsar på saker som krävs för att samhället ska hålla ihop, som polis och sjukvård. Vi sänker skatten på arbete och pensioner, för att stärka äldres ekonomi och för att det ska löna sig att arbeta och utbilda sig. Primärvården, som är nödvändig för att hela sjukvårdskedjan ska fungera, får med vår budget stora resurstillskott. Polisen får pengar till fler kollegor och bättre villkor, för att kunna utreda fler brott och för att myndigheten inte ska behöva drabbas av avhopp samtidigt som skjutningar pågår i utsatta områden. Vi satsar på fler äldreboenden och stärker kommunerna för att möjliggöra satsningar på skola och äldreomsorg.

Annons
Annons

Vi har fått kritik för att vi tar bort det fria inträdet för vuxna på statliga museer. Men vi står för vår prioritering. De fria entréerna gynnade i första hand boende i Stockholms innerstad och turister. De pengarna väljer vi att lägga på mer akuta problem, samtidigt som vi behåller det fria inträdet för alla upp till nitton års ålder.

Vi har fått kritik för att vi tar bort gratis busskort för ungdomar på sommaren, men lokaltrafiken är knappast en statlig kärnuppgift. Dessa sju hundra miljoner kronor på två år lägger vi hellre på att förstärka barn- och ungdomspsykiatrin, som dras med oacceptabla väntetider, än på att bekosta bussresor.

Vi har fått kritik för att vi slopar byggsubventionerna, men inte ens byggbranschen stödde dem. Sveriges Byggindustrier har konstaterat att subventionerna minskade konkurrensen i branschen, och främst ledde till billigare hyresrätter för de som stod längst fram i bostadskön. Subventionerna löste alltså aldrig själva bostadsbristen. Pengarna gick till byggherrar, inte till bostadssökande.

LSS, som landets funktionsnedsatta är beroende av, är en kristdemokratisk hjärtefråga. Vår budget innebär mer pengar till LSS än övergångsregeringens, och vi hade gärna avsatt ännu mer. Men innan pengarna kan göra nytta på allvar så måste vi driva igenom en lagändring som slår fast att hjälp med andning och sondmatning ska vara grundläggande behov (hur märkligt det än är att något så självklart ska behöva sägas). I vår budget finns både ett tydligt krav om ett sådant förslag och pengar som täcker kostnaderna.

Att skriva en budget är att välja och prioritera. Vi har prioriterat att göra det mer lönsamt att arbete och utbilda sig, verklig välfärd så som sjukvård och polis framför symbolåtgärder och byråkrati. Det är kanske populärt att lova gratis museibesök och bussresor, på samma sätt som tårta är populärare än grönsaker. Men vi tar risken att vara det nyttiga alternativet och att vara de som säger att pengar måste användas med försiktighet och till det mest prioriterade. Det var vårt besked före valet, och det är vårt besked nu.

Ebba Busch Thor (KD)
partiledare
Jakob Forssmed (KD)
ekonomiskpolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons