Annons

KD: Regeringen riskerar svensk flygnäring

Om regeringen hade lyssnat på flygbranschen som tog initiativ till förändringar för flera år sedan, hade vi kanske haft en starkare och bättre flygnäring i Sverige i dag, skriver Penilla Gunther (KD) i en replik.

Under strecket
Publicerad
Foto: Christine Olsson/TTBild 1 av 2

Penilla Gunther (KD)

Foto: Lennart MolinBild 2 av 2
Foto: Christine Olsson/TTBild 1 av 1
Foto: Christine Olsson/TT

REPLIK | SAS

Inte heller på miljöområdet har regeringen några konkreta besked att ge.

Är det dags att vakna över flyget nu, socialdemokrater? I SvD 6/2 skriver ledamöterna från S, Pia Nilsson och Rickard Larsson, om att SAS måste backa från sitt beslut om att flytta verksamhet från Sverige för att spara pengar. Ja, det är ett märkligt beslut från ett delägt statligt bolag, men dessvärre en effekt av brist på politiskt strategiskt tänkande på flygsektorn.

2013 tog branschorganisationen Svenskt Flyg initiativ till en svensk flygstrategi för Sverige, något som Sverige saknat. Näringen såg en rad problem, med försämrad tillgänglighet, försämrad åtkomlighet och sämre förutsättningar för flygbolag och flygplatser. Något som i sin tur drabbar näringar, regioner och resenärer.

Annons
Annons

I juni 2014 lämnade man över ett samlat dokument till den dåvarande Alliansregeringen, som också svarade upp med att börja arbetet med att ta fram en flygstrategi. Då med den uttalade ambitionen att ”stärka flygets konkurrenskraft”.

När Alliansen förlorade valet och den nya rödgröna regeringen tog vid, hände sedan ingenting förrän den 27 oktober 2015 regeringen sa att den tänkte återuppta ambitionen att ta fram en svensk flygstrategi, med då med den betydligt nedtonade inriktningen att:

”Flygstrategin tar sin utgångspunkt i de transportpolitiska målen samt regeringens mål om lägsta arbetslöshet i EU år 2020.”

Först den 26 januari 2017 kom så strategin. Vad blev då resultatet efter fyra års arbete? Jo att:

”Regeringens kommer fortsatta arbeta med flyget utifrån sju fokusområden.” Inga besked i alla de viktiga frågor som hela näringen väntat på i alla dessa år. Brommas framtid och utvecklingen av Arlanda parkeras i ett ”Arlanda-råd”.

De icke-statliga flygplatserna som har ett överhängande hot över sig från EU-kommissionen fick inga besked hur man ska klara sig. Där ska en ”översyn” ske. Men översynen ska inte utgå ifrån att säkerställa tillgänglighet ute i landet utan endast för att ”tydliggöra statens roll som stödgivare”. Det är inte mycket till vägledning för alla de kommuner som just nu lever i ovisshet om sina flygplatsers överlevnad.

Inte heller på miljöområdet har regeringen några konkreta besked att ge. I dag finns fossilfria bränslen och regeringen skulle kunna gå i bräschen för att få i gång införandet av dem på allvar. I stället ska Energimyndigheten utreda frågan. Det enda riktigt konkreta förslaget som går att läsa i flygstrategin, är införandet av en flygskatt! Inte mycket till strategi för vare sig flygbolag eller flygplatser.

Annons
Annons

Penilla Gunther (KD)

Foto: Lennart MolinBild 1 av 1

När regeringen sagt att flygstrategin ska medverka till EU:s lägsta arbetslöshet och medverka till skapa rättvisa villkor och sund konkurrens, har tyvärr verkligheten sprungit förbi regeringens långbänk i frågan.

I strategin ondgör sig regeringen över så kallad ”regelshopping”, alltså att flygbolag väljer ut områden som gör att de kan pressa sina kostnader. Något som är vanligt bland de så kallade lågprisbolagen. Detta menar regeringen försämrar och snedvrider konkurrensen för mer traditionella bolag som flygbolaget SAS. Vad gör då regeringen. Jo, tillsätter ytterligare en utredning som ska försöka mäta sambandet mellan ”försämrade anställningsvillkor och konsekvenser för flygsäkerheten”.

Men medan detta utreds har SAS tvingats göra precis det som regeringen säger sig vilja motverka. Bara dagar efter regeringens flygstrategi presenterades, beslutade SAS att etablera nya luftfartstillstånd på Irland med operativa baser i London och i Spanien. Det ger SAS en betydlig mer gynnsam skattesituation än den de har i Sverige och Skandinavien idag.

Nu ”regelshoppar” SAS mitt framför nästan på sin egen ägare, allt för att överleva i en allt hårdare konkurrens i den internationella flygvärlden.

Om regeringen hade lyssnat på flygbranschen som tog initiativ till förändringar för flera år sedan, hade vi kanske haft en starkare och bättre flygnäring i Sverige i dag. Regeringens senfärdighet riskerar att allvarligt försämra, inte bara för svenskt flygnäring, utan för jobb, tillväxt och för tillgänglighet i hela vårt avlånga land.

Penilla Gunther (KD)

riksdagsledamot, näringspolitisk talesperson

Penilla Gunther (KD)
Penilla Gunther (KD) Foto: Lennart Molin
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons