Annons

Maria Ludvigsson:KD vet inte heller bättre än vanligt folk!

Jakob Forssmed och Ebba Bush Thor.
Jakob Forssmed och Ebba Bush Thor. Foto: Claudio Bresciani/TT
Under strecket
Publicerad

Ledare | Låt oss vara!

Låt det inte stiga dig åt huvudet, bara! Så sade man förr till framgångsrika döttrar och söner. Man ville inte att de skulle snava när de satte näsan i vädret utan hålla blicken vid det väsentliga, inte svika sina ideal.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor är en förespråkare för att politiker inte ska lägga sig i hur folk lever sina liv eller vilka preferenser medborgarna har. I familjepolitiken, där partiet förvisso önskar statliga medel till barnfamiljer, säger hon stadigt nej till individualiserad föräldraförsäkring.

Ett parti som håller politikers tolkning av medborgarnas preferenser kort, behövs innerligt väl. Men trots sina anspråk på att vara vanligt folks väktare mot överpolitisering, håller KD inte linjen. I gårdagens presentation av partiets vårbudgetmotion var det ett parti i den socialdemokratiska skolan som hördes. Ebba Busch Thor och ekonomisk-politisk talesperson Jakob Forssmed skriver:

”Hur kan fler få möjlighet att rå sig själva i en egen bostad och kanske njuta av äpplen från den egna trädgården? Det är frågor som politiken i dag tyvärr ägnar sig för lite åt.” (DN 26/4)

Annons
Annons

Vi ska vara tacksamma att politiken än så länge inte slagit sig på äppelodling. Kan vi, för att tala med den privata sfärens väktare, åtminstone låta trädgårdsarbete vara fredat för det politiska främjandet, subventionerna eller beskattandet?

Sverige lider inte brist på partier som tar sig rätten att tolka vad vanligt folk vill ha, för att sedan i bidragsform eller skatteavdrag ge dem det. Socialdemokraterna började, alla andra följde efter. KD är inget undantag.
I sin budgetmotion vill KD främja självägt boende genom att ta ”statens muskler i anspråk för att fler ska få tillgång till eget ägt boende”. Det betyder statliga lån till förstagångsköpare – som annars inte hade givits banklån – och ”subventionerat bosparande” för unga. Man drar slutsatsen att ”drygt 100 år efter starten av egnahemsrörelsen (...) bör det åter vara dags för breda sociala reformer för eget ägt boende”.

Oavsett om det gått ett eller två hundra år sedan politiken favoriserade en särskild boendeform är det lika fel att göra det igen. Vill man, som KD antyder, att folks önskan att äga sitt boende ska respekteras ska politiken lägga sig i så lite som möjligt. Påbörja ett politikens exodus från de egna hemmen, oavsett om de är självägda eller hyrda! Att laga ett sönderpolitiserat system med ännu mer reformlappar är omöjligt.

KD är kanske det parti som mer än något annat brukar hävda att det finns gränser för vad politiska reformer kan åstadkomma. Men i arbetet med vårbudgeten tycks man ha tappat det helt. ”Eget ägt boende kan dessutom ge mer aktiva medborgare visa engagemang i bostadsrättsföreningar eller samfälligheter. Därtill finns studier som visar att egenägt boende minskar ensamhet.”

Som marknadsliberal är det gott att se politiker som värnar det privata ägandet, men en subvention är lika fel som en straffskatt. Både civilsamhälle och marknad mår bäst när politiker inte ständigt gör sig ärenden till deras hägn.

När KD i samma artikel kritiserar januariöverenskommelsen är det inte vänsterpolitiken man går loss på, utan på en av de två enda marknadsliberala punkterna. Busch Thor och Forssmed kritiserar en friare hyressättning eftersom ”hyresrätten riskerar bli en fattigdomsfälla”. KD-ledningen vet hur var och en bor bäst.

Det är trångt i mitten. Men trängst är det i konferensrummet där allmänna partiseminariet ”Vad vilja väljarna, vad borde de vilja och hur ger vi dem det?” hålls.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons