Annons

Tove Lifvendahl:KD visar väljarna vederbörlig respekt

Under strecket
Publicerad

Ebba Busch Thor.

Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1

Ebba Busch Thor.

Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1

Ledare | Nya politiska spelplanen

Efter reklamen visas:
Så säger Ebba Busch Thor (KD) om samarbetet

Den ihållande tandvärken som närvaron av Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag har vållat de andra partierna har mest hanterats med stora mängder smärtstillande medicin. Ingen har så att säga gått till roten med det onda, utan mest ägnat sig åt att putsa på övrig garnityr. Det har gått sådär. Tandtrollet är starkare än någonsin, och har dessutom börjat ta kontroll på det som tidigare var andras territorium.

Ebba Busch Thor.
Ebba Busch Thor. Foto: Henrik Montgomery/TT

Nu har Kristdemokraterna, som efter att ha agerat baneman för DÖ är på god väg att knycka nischen som svensk politiks do:ers, meddelat att de bryter isoleringsstrategin i det svenska parlamentet. Ebba Busch Thor meddelade idag på sin Facebooksida att KD:s partistyrelse beslutat att partiet "kan samtala med samtliga riksdagspartier i syfte att nå samsyn i enskilda sakpolitiska frågor där det finns förutsättningar för att stärka stödet för den politik vi står för".

Annons
Annons

Även om den förväntade reaktionen från förväntat håll är att kristdemokrater nu öppnar helvetets portar, är beslutet klokt, såtillvida partiet orkar med den transparens som måste följa ett sådant beslut. Eftersom den underliggande frågan/farhågan är vad som följer av att samtala och i somliga frågor samarbeta med det specifika partiet Sverigedemokraterna (trots talet om ytterkantspartier är V inte betraktat på samma sätt), har Kristdemokraterna allt intresse av att öppet redovisa hur de har resonerat i de enskilda frågorna. Görs det rätt, kan det förhoppningsvis bereda väg för en ny standard, som låter medborgarna bättre förstå hur politik fungerar. Bristen på samstämmighet mellan vad partier utåt säger och i utskotten gör, har varit djupt ohederlig gentemot väljarna.

För alla partier har vid olika tillfällen valt att luta sig på SD för att få igenom sin politik. Vid somliga tillfällen har S låtit mobilisera fackföreningsrörelsen för att få SD att stödja regeringens förslag. Ebba Busch Thors besked borde utgöra den givna normen, och har i praktiken också fungerat så fläckvis:

"Redan i dag utgör riksdagens olika utskott en sorts gråzon där frågan om vad som är och inte är ett samtal eller en förhandling ibland är svårtydd. Låt mig ta två mindre men viktiga exempel. För en tid sedan motionerade Vänsterpartiet om tolkstöd för hörselskadade i livets alla situationer. Vi konstaterade att vi gillade förslaget och agerade i riksdagens socialutskott så att ett enigt utskott kunde stödja förslaget.

I ett annat fall tog vi initiativ i riksdagens socialförsäkringsutskott till ökad rättssäkerhet för kristna konvertiter som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige. Initiativet fick, efter samtal med berörda ledamöter, stöd av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna men tyvärr inte av de andra partierna. Regeringen går dock vidare med vårt förslag som nu blir verklighet, på grund av vårt utskottsinitiativ.

Har vi därmed fört politiska samtal med V och SD i dessa frågor? Ja, i någon mån är det förstås så. Det visar att våra partier, hur oense vi än är om politikens huvuddrag, också kan hitta gemensamma nämnare."

Stefan Löfven och Ulf Kristersson har anledning att skicka varsin fruktkorg till KD-ledaren för att hon är beredd att ta smällen och kostnaden för att laga tanden. Ty det enda hållbara, om den representativa demokratin ska kunna respekteras i breda lager i längden, är att alla röster i riksdagen betraktas som lika mycket värda. Som många utanför partipolitiken har påpekat är isoleringsstrategin kontraproduktiv. Det hedrar Kristdemokraterna att de både ger upp de fåfänga försöken att bota tandvärken med en halsduk runt huvudet, och därtill visar väljarna och parlamentet vederbörlig respekt.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons