Annons

Kinastrategin är en missad möjlighet

Oscar Jonsson, om hur regeringens Kinastrategi inte ger vägledning i balansen mellan Sveriges ekonomiska, ideologiska och realpolitiska intressen.

Under strecket
Publicerad

Kinastrategin är med svenska mått mätt ett par steg framåt, men långt ifrån tillräcklig.

Foto: Maja Suslin/TT

Kinastrategin är med svenska mått mätt ett par steg framåt, men långt ifrån tillräcklig.

Foto: Maja Suslin/TT
Kinastrategin är med svenska mått mätt ett par steg framåt, men långt ifrån tillräcklig.
Kinastrategin är med svenska mått mätt ett par steg framåt, men långt ifrån tillräcklig. Foto: Maja Suslin/TT

Vid Folk och Försvars Rikskonferens i januari 2019 överraskade Annika Söder deltagarna när hon i ett trängt läge meddelade att Utrikesdepartementet höll på att utarbeta en Kinastrategi. Eftersom hotet från Kina både hade växt och blivit tydligare de senaste åren erbjöd strategin en god möjlighet att utforma ett genomtänkt svar. I början av oktober presenterade regeringen skrivelsen – och frågan är således hur väl den löser den uppgiften.

För att starta med förtjänsterna fångar skrivelsen väl Sveriges olika intressen i relation till Kina. Det är positivt att den kvitterar och ger emfas till underrättelsemyndigheternas varningar om kinesisk underrättelseinhämtning i Sverige via förvärv, sabotage, cyberintrång och akademiska samarbeten. Det rör sig inte bara om hot mot svenskt självbestämmande utan också vår långsiktiga konkurrenskraft. Strategin pekar även ut hur Kina använder bistånd som maktmedel och kommunistpartiets bristande respekt för mänskliga rättigheter.

Annons
Annons

Det mest noterbara hotet kommer från Kinas ekonomiska tvångsmakt. Sårbarheten kan exemplifieras av att 18 000 personer är anställda i bolag med kinesiska ägare bara i Göteborgsregionen (och därtill kommer konsulter). Under 2018 beräknades kinesiska direktinvesteringar av Baker McKenzie uppgå till 40 miljarder kronor i Sverige medan motsvarande siffror för USA och Storbritannien var 50 miljarder.

Sårbarheten är reell vilket hela NBA påmindes om när Houston Rockets manager Daryl Morey retweetade stöd till protestanterna i Hongkong och omedelbart möttes med hot att bli nedstängda i kinesisk TV. Bara tre timmar senare hade Morey tagit bort tweeten. Han blev sedan kritiserad av NBA:s största stjärna LeBron James och NBA bad om ursäkt till Kina. Så svårt kan det vara i världens mäktigaste demokrati att uttrycka kritik mot Kina, det är inget som tyder på en medelstor makt som Sverige är mindre sårbart.

En ytterligare förtjänst är att regeringen i höstbudgeten annonserande uppbyggandet av ett kompetenscentrum för kunskap om Kina, som ska få 3 miljoner 2020, 6 miljoner 2021 och 9 miljoner kronor 2022. Kunskap är helt centralt inom utrikespolitiken; utan att förstå Kinas målsättningar och hur landet fungerar, har vi föga möjlighet att skydda våra intressen vis-á-vis Kina och förstå vad de gör.

Det finns dock ett övergripande problem med strategin. Den ger ingen vägledning i balansen mellan Sveriges realpolitiska, ideologiska och ekonomiska intressen. Det svåra är inte att inventera vilka intressen vi har, utan att ge en vägledning kring hur det ska prioriteras. Givetvis, ska inte hela strategin skrivas ut i en öppen skrivelse, men avsaknaden knyter an till frågan vad regeringen vill uppnå med dokumentet.

Annons
Annons

Det borde handla om att uppnå två saker: att generera makt och vägledning inom den egna byråkratin samt att kommunicera till motparten. En sådan skrivelse från regeringen är en av få möjligheter att få alla disparata delar som arbetar med Kina att dra åt samma håll och på ett pedagogiskt sätt stödja i resonemang när säkerhetspolitik är viktigare än ekonomisk politik. Det ger både förutsägbarhet för säkerhetspolitiken och för de ekonomiska investeringarna.

Precis samma problem existerar i den nationella säkerhetsstrategin som listar allting från ett mer aggressivt Ryssland till epidemier, utan att ge någon vägledning vad som är prioriterat. Det gör att alla kan använda skrivelsen för att hitta stöd för sina idéer, något som kan ge mindre snarare än mer koherens.

Den relativt krispiga beskrivningen av Kina i skrivelsen är bra för den kvitterar att vi har förstått ganska väl hur problemet ser ut, men det når inte helt i mål att beskriva ett svar som kan avskräcka de olika delarna av kinesisk tvångsmakt mot Sverige. En kompromisslösning hade varit att referera till en hemlig bilaga som förhoppningsvis existerar.

Om vi ser framåt kommer problemet bara att öka. Den viktigaste teknologin för morgondagens ekonomi är artificiell intelligens (AI). Bland de tjugo största AI-företagen är ungefär hälften amerikanska och hälften kinesiska. Europa är pinsamt frånvarande på denna listan, och Kina har en framåtlutad uppköpspolicy av företag inom området.

Förutom den direkta ekonomiska nyttan av att leda AI-utvecklingen möjliggör det också underrättelsetjänster på steroider. Med de omfattande cyberintrången byggs gigantiska databaser som samkörs med sociala mediaprofiler, vilket gör det möjligt att snabbt kartlägga människors vanor, känslor och platser som de varit på.

Om Huawei bygger Sveriges 5G-nät kan företaget uppdras att överlämna all data kinesisk underrättelsetjänst erfordrar enligt den nationella underrättelselagen. Ett annat exempel är hur ett kinesiskt företag köpt en majoritet i Grindr som är världens största dejtingapp för homosexuella. Om man lägger samman all information kan man dels påverka på mikronivå likt Cambridge Analytica, men även hota personer, kompromettera eller muta dem till att bli spioner.

Det finns med andra ord ingen brist på problem för Sverige att hantera i relation till Kina. Skrivelsen är ett par steg framåt med svenska mått mätt, men det är föga tröst eftersom det saknas vägledning och trovärdiga idéer om hur vi kan avskräcka Kina från att vilja påverka oss i olika dimensioner. Det är kanske inte någon slump att det Annika Söder kallade Kina-strategi till slut fick den mer prosaiska titeln “arbetet i frågor som rör Kina”.

OSCAR JONSSON är tf chef för tankesmedjan Frivärld och fil dr i krigsvetenskap.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons