Annons

Kl 19 kan Andersson ge besked om försvaret

Är Sveriges regeringsparti villigt att betala för landets försvar och säkerhet?
Är Sveriges regeringsparti villigt att betala för landets försvar och säkerhet? Foto: Stina Stjernkvist/TT

Beatrice Ask och Hans Wallmark, om vikten av att få klarhet i om S har för avsikt att axla långsiktigt ansvar för Sveriges försvar och säkerhet.

Under strecket
Publicerad

I dag fredag är det Socialdemokraternas dag i Almedalen och Magdalena Andersson håller partiets tal i statsminister Löfvens frånvaro. Finansministern bär ett stort ansvar för att försvaret faktiskt får de resurser det behöver i ett allt sämre omvärldsläge. Tyvärr verkar det som att S är i färd med att göra just det motsatta – att istället minska den ambitionsnivå som tydligt har angetts av Försvarsberedningen.

Försvarsberedningen har i två rapporter i bred politisk enighet slagit fast att hotet mot Sverige har ökat. Beredningen skriver att: ”…ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige”.

Trots att de socialdemokratiska ledamöterna i beredningen stod bakom detta konstaterande, försökte både statsministern och utrikesministern spela ner den skarpare formuleringen förra året.

Ifrågasättandet har fortsatt. Det har följts av att det ledande regeringspartiet inte är villigt att betala för vad det kostar att stärka Sveriges försvar. Försvarsberedningen har lagt fram omfattande, genomarbetade och siffersatta förslag i Värnkraft för att stärka Sveriges försvar. Slutsatsen är att kostnaden för det militära försvaret bör ligga på ungefär 84 miljarder kronor till 2025, vilket motsvarar cirka 1,5 procent av BNP.

Annons
Annons

Till detta kommer sedan vad som måste göras för att stärka det civila försvaret och totalförsvaret beskrivet i delrapporten Motståndskraft.

Alla partier i Försvarsberedningen – inklusive S – har under över två års tid arbetat fram dessa gedigna rapporter utifrån en tämligen tydlig ekonomisk ram. I förhandlingarnas absoluta slutskede orkade dock inte S ställa sig bakom hur mycket pengar som behövs och därmed föll en bärande förutsättning. I praktiken kraschades därmed beredningen.

Nu kommer signaler om att det pågår ett arbete på regeringskansliet för att kraftigt minska de ekonomiska tillskott som Försvarsberedningen föreslagit.

Det är inte att ta ansvar för Sveriges säkerhet. I ett läge där alla våra grannländer är på väg att genomföra distinkta ökningar av sina försvarsutgifter för att kunna stärka försvaret i tider av rysk aggression och global osäkerhet, undviker finansministern och Socialdemokraterna istället tydliga besked om Sveriges försvarsansträngningar och behov.

Lettlands försvarsminister har varnat för vad som skulle hända den dag som en kris eller konflikt faktiskt skulle bli verklighet. ”Frihet och säkerhet är inget som är givet av Gud eller USA. Du måste också göra någonting själv”, sade Lettlands försvarsminister Artis Pabriks med nyligen vid en säkerhetskonferens i Tallinn med adress till Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Vi moderater har visat att vi kan leverera i ett skarpt läge. Det faktum att vår budget antogs av riksdagen i höstas innebär att nivån på anslaget till försvaret nu stiger med sammanlagt 10 miljarder kronor perioden 2019–2021. Banan uppåt måste fortsätta mot två procent av BNP. På plats i Almedalen och från scenen klockan 19 har Magdalena Andersson som finansminister möjlighet att i dag klargöra ifall S har för avsikt att axla långsiktigt ansvar för Sveriges försvar och säkerhet.

Förvåna oss genom att ge tydligt besked om att även S vill genomföra Försvarsberedningens förslag och därmed fullt ut betala för dessa!

BEATRICE ASK är försvarspolitisk talesperson (M)

HANS WALLMARK är utrikespolitisk talesperson (M)

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons