Annons

Tove Lifvendahl:Klarar inte vänstern att städa?

Beredda att vinna EU-röster med kampanjmaterial där Afa ges exponering.
Beredda att vinna EU-röster med kampanjmaterial där Afa ges exponering. Foto: JESSICA GOW / TT
Under strecket
Publicerad

Ledare | Politisk renhållning

Då och då dyker det upp frågor på temat ”renhållning” i politiken. Ett uttryck på temat kommer från botanikprofessorn och den socialdemokratiske agitatorn Bengt Lidforss, som under socialdemokratins viktigaste tillväxtperiod skrev att det nu gällde att göra sig av med lössen i den röda fanans veck.

Han åsyftade de så kallade ”Unghinkarna”, ungsocialister uppkallade efter den radikaliserade agitatorn Hinke Bergegren som i likhet med andra revolutionära uteslöts ur arbetarepartiet 1908 efter långvariga strider med Hjalmar Branting. Bergegren gick sedermera med i det som blev Sveriges Kommunistiska Parti, därefter Socialistiska partiet.

Man förstår att en botaniker hade lus-metaforen nära till hands, även om det hundra år senare och efter Hitlers judeutrotning klingar obehagligt. Innebörden av uttrycket är emellertid ständigt relevant; varje politisk rörelse har eget ansvar för att sätta och markera sina gränser för vad den vill bli associerad med (det är därför det framstår som så obetänksamt när partier torgför retorik om att alla ska kunna rösta på dem).

Annons
Annons

Den senaste i raden av dylika gränsfrågor har ställts till Vänsterpartiet. Aftonbladet har uppmärksammat (25/4) att det på en av Vänsterpartiets bilder i EU-valrörelsen, jämte partiledaren Jonas Sjöstedt och toppkandidaten Malin Björk, står en person iklädd en tröja från Afa, Antifascistisk aktion, en grupp som är ledande inom den vänsterextrema och våldsbejakande autonoma rörelsen i Sverige.

Det är allvarligt. I Säpos årsbok 2018 kommenterar den seniora analytikern Ahn-Za Hagström att även om den våldsbejakande islamistiska miljön utgör det största hotet utifrån ett attentatsperspektiv, är hotet från vit makt-miljön och den autonoma miljön mer långsiktigt:

”Verksamheten i vit makt-miljön och den autonoma miljön handlar i mindre utsträckning om storskaliga, grova våldsbrott med stora skadeutfall utan mer om att systematiskt använda våld, hot och trakasserier för att avskaffa eller ändra vårt demokratiska styrelseskick.”

Afa har upparbetat en diger CV på vilken bland annat mordbrand, skadegörelse, hot, misshandel, attacker och mordförsök finns upptagna. Man för register över privatpersoner man vill bekämpa och betraktar våld som en metod för att uppnå sitt mål, vilket i somliga sammanhang även innefattar konfrontation med polisen.

Vänsterpartiet har uppmärksammats på vad som av Aftonbladet rubricerades ”vänstermiss”. Partiets besked: de kommer att fortsätta använda bilden. Också en signal.

Det är inte utan att man också undrar vad de tänker på Sveavägen 68, vars regeringsarbete har lutat sig på stödet från V. Ja, vad skulle Branting ha sagt?

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons