Annons

Klarar Sverige sin egen elförsörjning?

Kontakt. Elbuss.
Kontakt. Elbuss. Foto: Gunilla von Hall
Under strecket
Publicerad

Gäst | Elförbrukning

Under tidigt 00-tal jobbade jag på Forsmarks kärnkraftverk. Det var både spännande och kändes viktigt. Jag fick se och på ett litet hörn själv bidra till hur svensk ingenjörskonst såg till att värma och lysa upp vårt stora, kalla och glest befolkade land.

I Sverige har vi hittills varit lyckligt lottade – eller rentav lite bortskämda – med närmast obegränsad tillgång till el. Men kombinationen av snabb befolkningstillväxt och digitalisering, tillsammans med klimatutmaningen, skapar nu en helt annan situation.

Sveriges och särskilt Stockholms befolkning har växt rekordsnabbt under de senaste åren. I absoluta tal har befolkningen aldrig tidigare växt så snabbt. Konkret innebär detta att vi sedan 2014 har blivit över en halv miljon fler människor i landet. Detta motsvarar ett helt nytt Göteborgs stad.

Procentuellt har befolkningstillväxten inte varit så stark sedan 1800-talet. Under perioden 2015–2017 växte Sveriges befolkning snabbare än något annat jämförbart land i EU.

Några länder som vi slår på fingrarna i procentuell befolkningstillväxt under samma period: Indien, Tunisien, Indonesien, Nepal, Bangladesh, Vietnam och Singapore.

Annons
Annons

Samtidigt som befolkningen växer kraftigt är elektrifieringen på stark frammarsch. Ny teknik driver på den trenden, men även en högre ambition att ställa om för klimatets skull. Vi har ingen tid att spilla när det gäller att hindra den globala uppvärmningen.

Därför var det positivt när den nya styrande majoriteten i Region Stockholm nyligen beslutade om en satsning på elbussar. Jag väntar otåligt på att få resa med någon av de omkring 200 elbussar som kommer att rulla i trafiken redan 2021.

Efterfrågan på el ökar drastiskt. Tyvärr sker det snabbare än kapaciteten hinner byggas ut. För några veckor sedan varnade Svenska kraftnät om kapacitetsbrist.

Dessutom larmar elnätsbolagen om att vi redan inom ett par år inte kommer kunna leverera den mängd el som önskas.

Växande storstadsregioner, såsom Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, riskerar att strypas av denna nya flaskhals.

Det behöver nu satsas rejält på region- och stamnäten. Landet måste vädersäkras genom att gräva ned luftledningar och förstärka stationer.
Företag och entreprenörer kan spela en viktig roll genom att utveckla nya tekniska lösningar och tjänster för att optimera elförbrukning.

Samtidigt som kapaciteten behöver öka, måste också användningen av elen bli smartare. Som enskilda konsumenter har även vi ett ansvar.

Du som läser detta: prova att sänka värmen ett par eller tre grader hemma så sparar du inte bara pengar och kanske till och med sover behagligare – du är också med och frigör effekt.

Eldrivna fordon, fler koldioxidneutrala (eller positiva) fastigheter, smarta satsningar på utbyggd tunnelbana och annan spårtrafik, effektiva infrastrukturinvesteringar samt nya företagsetableringar är bra för klimatet, städernas framväxt och för Sveriges välstånd.

Skiftet mot en grön, växande och konkurrenskraftig ekonomi får inte hindras av en elchock.

ANDREAS HATZIGEORGIOU är vd för Stockholms Handelskammare.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons