Annons

Inger Enkvist: Klarspråk och hårda slutsatser i sommarläsning

Barbara Bergströms bok är som hennes filosofi: tuff.
Barbara Bergströms bok är som hennes filosofi: tuff. Foto: Malin Hoelstad
Publicerad

SvD:s utmärkelse Årets affärsbragd 2018 gick till Barbara Bergström, grundaren till Internationella Engelska Skolan, en skola känd för arbetsro och goda resultat och för att samtidigt ha genererat ett överskott. Priset har uppmärksammats men inte de erfarenheter hon haft under 25 år skildrade i "Tough Love" (Ekerlids förlag). Hon talar klarspråk, kanske därför att hon nu till del har lämnat den aktiva verksamheten, medan många andra skolledare väljer ett undanglidande uttryckssätt.

Boken redovisar den långa vägen fram till dagens framgångsrika skola med beslut om lokalanskaffning, partnerskap, lärar- och rektorsrekryteringar osv. En skola är sina lärare och elever, och Barbara Bergström menar att en skolledare måste vara ständigt närvarande, synlig och tillgänglig för att ta itu med alla de ärenden som uppkommer varje dag. Skolledaren behöver också sköta kontakter med föräldrar, övriga skolor i området och lokala instanser som kommun, polis, socialtjänst och brandkår. Samtidigt måste skolledaren vara ett personligt föredöme för elever och lärare.

Efter att ha beskrivit sin egen skolas utveckling tecknar hon en bakgrund över dagens svenska skola genom att citera en finländsk rektor som efter pension vikarierade ett par månader i en svensk kommunal skola. Han är inte nådig i sitt omdöme:

Annons

"Det var roligt med elevkontakterna. I övrigt var det rena katastrofen. Som lärare gäller det att ligga lågt och ge bra betyg. Samtidigt som den svenska skolan har minskat sin kunskapsnivå med 30 procent har betygen höjts med 30 procent. Gud nåde den lärare som inte följer trenden. Då blir läraren utsatt för elever, föräldrar och skolledning. Den senare försvarar aldrig sina lärare utan ställer hellre ut dem på torget och skyddar sig själv. Det kommer att ta en generation att rätta till den svenska skolan" (s 291).

Barbara Bergström tror också att en förändring kommer att ta tid men pekar ut tre områden där Sverige omedelbart bör införa ändringar:

1. Tydligt skolledarskap och klart fokus på inlärning

2. Höjda krav vid lärarrekrytering och bättre lärarutbildning

3. Arbetsro och disciplin i klassrummen. Detta är områden som hon redan åtgärdat vid sina skolor.

Trots är hennes skolor fungerar bättre än andra har hon haft stort besvär med skolmyndigheterna. Hennes erfarenhet är att Sveriges skolor skulle kunna vara bättre utan Skolinspektionen som har 500 och Skolverket som har 600 anställda till en förvaltningskostnad per år på 1 500 miljoner kronor förutom de kostnader som uppkommer i skolorna som följd av deras verksamhet.

Hennes slutsats är hård: "De har stört vår verksamhet i en skala och med en regularitet som har åstadkommit allvarlig skada under åren", och de har "med maktens verktyg drivit linjer i fråga efter fråga som varit negativa för svensk skola och som senare visat sig gå på tvärs med kvalificerad forskning" (s 179).

"Tough love" innehåller på så sätt både en beskrivning av vad svensk skola är och vad den kunde vara. Den rekommenderas som sommarläsning för politiker och tjänstemän.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons